Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Chcemy sprzedać powyżej 100 tys. ha

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Leszek Świętochowski, prezes ANR
Leszek Świętochowski, prezes ANR

Z Leszkiem Świętochowskim, nowym prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, rozmawia Agnieszka Boruta.

 Z racji tego, że miesiąc temu rozpoczął Pan urzędowanie na stanowisku prezesa ANR (15 lutego br. - przyp. red.), zapytam o Pana plan działania na najbliższe miesiące? W szczególności o plany dotyczące gruntów inwestycyjnych, należących do Agencji.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, planujemy sprzedać łącznie wszystkich gruntów powyżej 100 tys. ha. Chodzi o grunty rolne i szeroko pojęte grunty nierolne, tzn. inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, zabytkowe itd. W zeszłym roku sprzedaliśmy 124 tys. ha gruntów rolnych i kolejnych 1 249 ha gruntów nierolnych. Planujemy w tym roku sprzedać podobną ilość i dlatego nie zaprzestaliśmy intensywnych działań na rzecz ich promowania w mediach, w tym w Internecie. Łączna powierzchnia działek gotowych do sprzedaży wynosi ponad 2 300 ha i są one warte blisko 480 mln zł. Średnia wyjściowa cena w tej grupie gruntów to 206 tys. za 1 ha.

Dlaczego Agencja w tym roku nie wzięła udziału w międzynarodowych targach MIPIM w Cannes?
W tym roku w ogóle nie planowaliśmy udziału w tych targach.

A jaki był efekt zaprezentowania oferty na ubiegłorocznej imprezie we Francji?
Targi nieruchomości inwestycyjnych służą networkingowi, nawiązywaniu kontaktów, przedstawianiu swojej oferty, zapoznawaniu się z ofertami międzynarodowej konkurencji i jej działaniami. Polska ze swoją ofertą gruntów nierolnych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, nie ma się czego wstydzić na tle innych krajów. Nasza oferta jest bardzo urozmaicona i bogata m.in. dlatego, że jesteśmy krajem stosunkowo dużym powierzchniowo i zróżnicowanym krajobrazowo. O niesłabnącym zainteresowaniu naszymi gruntami, nawet w świetle światowego kryzysu gospodarczego, świadczą nasze wyniki sprzedaży – przez 5 lat sprzedawaliśmy ponad 1 200 ha gruntów nierolnych rocznie, a ich ceny nadal rosną. W 2011 średnio za 1 ha tych gruntów trzeba było zapłacić 213 tys. zł.

Jakich inwestorów chciałaby Agencja pozyskać w tym roku?
Z naszej oferty skorzystało od 2004 r. wiele zagranicznych konsorcjów i spółek, do tych najbardziej znanych należą General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Suchan, IKEA i McDonald’s, a także polskich jak Drutex czy Browar Gontyniec. Agencji zależy na korzystnej prywatyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, ale także na pozyskiwaniu takich inwestorów, którzy będą tworzyli miejsca pracy i tym samym przyczyniali się do rozwoju regionów. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada wiele atrakcyjnych gruntów, także w specjalnych strefach i podstrefach ekonomicznych, gdzie zatrudnienie znajduje wiele osób, także z mniejszych miast lub obszarów wiejskich. I dlatego chcielibyśmy pozyskać inwestorów z wizją, których inwestycje na zakupionych od nas gruntach miałyby realny i wymierny wpływ na okolicznych mieszkańców i na rozwój ekonomiczno-społeczny.

Przejdźmy do gruntów rolnych, których Agencja sprzedaje najwięcej. W najbliższym czasie ANR będzie chciała, korzystając z zapisów znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, wystawić na sprzedaż część gruntów, które są obecnie dzierżawione. Czy wiadomo już, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, i które to będą grunty?
Proces trzydziestoprocentowych wyłączeń to proces długotrwały i trzeba do niego podejść z należytą starannością i dokładnością. Podstawowym celem Agencji jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią, zaznaczam, dla gospodarstw rodzinnych. Dlatego też z dużych obszarowo dzierżaw, czyli powyżej 429 ha, będą wyłączane powierzchnie równe 30% tych dzierżaw i grunty te będą oferowane rolnikom indywidualnym na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 3 grudnia ub.r. i od tego momentu Agencja ma 6 miesięcy, żeby przedstawić dzierżawcom propozycje zmian umowy dzierżawy i projekt 30% wyłączenia wraz z projektem tych zmian. Następnie ustawa daje dzierżawcom 3 miesiące, by mogli oni złożyć w oddziałach terenowych ANR oświadczenia na piśmie, czy te zmiany akceptują, czy je odrzucają. Jeśli się zgodzą, podpiszemy z nimi w ciągu miesiąca aneks do umowy, w którym zostaną określone wyłączane grunty, ich powierzchnia i, co najważniejsze, termin wyłączania, co musi nastąpić najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania aneksu. A jeśli zmiany odrzucą, dzierżawią do końca trwania umowy, ale tracą prawo pierwszeństwa w nabyciu. Zatem wyłączone grunty trafią do sprzedaży dopiero w 2013 roku.

A są jakieś wyjątki od podanych przez Pana terminów?
Tak. Niektórzy dzierżawcy są zaangażowani w realizację programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ich wyłączenia obejmą dopiero wtedy, gdy zakończą udział w danym programie. Wyłączeniom nie podlegają natomiast grunty dzierżawione przez spółki strategiczne lub inne spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub instytuty badawcze posiadają większość udziałów lub akcji.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW