Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Przełamaliśmy brak zaufania wobec szkolnictwa zawodowego

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Szymon Trzebiatowski, członek zarządu ds. finansowych i organizacji w Volkswagen Poznań
Szymon Trzebiatowski, członek zarządu ds. finansowych i organizacji w Volkswagen Poznań

Z Szymonem Trzebiatowskim, członkiem zarządu ds. finansowych i organizacji w Volkswagen Poznań, rozmawia Marta Śniegocka.

Trwają prace nad fabryką we Wrześni. Jak oceniają Państwo trwający proces inwestycyjny?

Prace nad fabryką, która jak śmiem twierdzić będzie jedną z ostatnich fabryk motoryzacyjnych w Europie, odbywają się bardzo dynamicznie. Jesteśmy dumni z szybkości całego procesu. Przypomnę, że dopiero 18 marca 2014 roku zapadła decyzja o lokalizacji inwestycji we Wrześni. Warto podkreślić, że ani w Polsce, ani w innym cywilizowany kraju nie da się niczego zbudować bez procesów pozyskania pozwolenia środowiskowego, a później pozwolenia na budowę. Dodatkowo, całemu procesowi budowlanemu pomogła łagodna zima. Prace trwają 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

Teren budowy jest imponujący – 220 ha. Inwestorzy często zwracają uwagę na trudności z pozyskaniem tak dużych działek. Jak wyglądało to w Państwa przypadku?

Wracamy tu do procesu wyboru lokalizacji, który nie był łatwy. Zanim stanęło na Polsce, trzeba było podjąć decyzje w koncernie o wyborze kraju. Później poszukiwane były już lokalizacje w naszym kraju. Najpierw było ich kilkanaście, potem kilka, trzy, a ostatecznie dwie. Te finalne lokalizacje dysponowały już dostateczną powierzchnią gruntów pod inwestycje.

O inwestycję rywalizował  m.in. Stargard Szczeciński i Stęszew pod Poznaniem. Co ostatecznie zdecydowało o wyborze Wrześni?

Decyzja była trudna, ale chyba ostatecznie zdecydowała bliskość istniejącego zakładu Volkswagena. Ta bliskość pozwoli wykorzystać szeroko rozumiany efekt synergii, czyli korzystania z istniejącej organizacji, jej doświadczenia oraz kadry kierowniczej i pracowniczej.

Mówiąc o pracownikach, nie można zapomnieć o głośnym obecnie temacie szkolnictwa zawodowego. Jakie są doświadczenia Volkswagena w tym zakresie?

Czerpiemy ze wzorca niemieckiego. Już w 2005 r. rozpoczęliśmy współpracę ze starostwem poznańskim i Zespołem Szkół Zawodowych w Swarzędzu. Wtedy powstała klasa mechatroniki dedykowana Volkswagenowi. Pierwotnie klasa była niezapełniona, ponieważ potrzeba było czasu i zaufania zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców, żeby wybrać inną ścieżkę edukacyjną, niż liceum ogólnokształcące i studia. To budowanie zaufania trwało 10 lat i obecnie posiadamy takich klas pięć. W trzy – letnim cyklu nauczania bierze udział 250 uczniów. Mamy już ponad 130 absolwentów i wszyscy, którzy chcieli i spełnili warunki (m.in. zdali egzamin), znaleźli u nas pracę. To jest kapitał, który procentuje. Dyrektor szkoły mówi, że obecnie ma już po kilku chętnych na jedno miejsce w takiej klasie. Coraz więcej rodziców uczniów to również pracownicy Volkswagena.

Jak oceniają Państwo zasoby ludzkie w regionie?

Pozytywnie. Pracownicy są największym dobrem przedsiębiorstwa, zwłaszcza w takiej branży jak motoryzacja, gdzie potrzeba wykwalifikowanych pracowników. Cieszymy się zatem, że dysponujemy takim zapleczem jak dedykowane nam klasy.

Jednocześnie już rozpoczynamy rekrutację do zakładu we Wrześni, gdzie zatrudnienie znajdzie 2-3 tys. pracowników. Niedawno ruszyliśmy z produkcją nowego modelu Volkswagen Caddy, którą zajmie się 7 tys. pracowników obecnie zatrudnianych w Poznaniu.

W trakcie premiery nowego modelu Caddy wicepremier Piechociński wyraził nadzieję na kolejne inwestycje Volkswagena. Jak Państwo się zapatrują na takie oczekiwania?

Na razie chciałbym się skupić na tym co mamy do zrobienia. W trakcie ponad 20 lat obecności w Polsce koncern wydał na inwestycje ponad 1,5 mld euro. Kolejne 800 mln euro to inwestycje we Wrześni, czyli w ciągu kolejnych dwóch lat prawie podwoimy wolumen inwestycji. Proszę mi wierzyć, że na chwilę obecną zarówno w Poznaniu, jak i w Niemczech, mamy mnóstwo pracy, żeby na początek zrealizować te inwestycje. Natomiast jeśli to nam się powiedzie, to przyszłość stoi przed nami otworem.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW