Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polska musi inwestować w badania i rozwój

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (AHK Polska)
Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (AHK Polska)

Z Michaelem Kernem, dyrektorem generalnym Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (AHK Polska), o klimacie inwestycyjnym w Polsce rozmawia Marta Śniegocka.

Co powoduje, że Polska jest atrakcyjna dla niemieckich inwestorów?

Zgodnie z badaniem AHK (Badanie Atrakcyjności Inwestycyjnej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej AHK 2014) główne czynniki to oczywiście członkostwo w Unii Europejskiej, ale to również mają Czechy czy Węgry; motywacja, edukacja i produktywność polskich pracowników oraz dostępność lokalnych dostawców. Dodatkowo, ważna jest także stabilność polityczna, w szczególności w porównaniu z innymi krajami regionu.

Co zagraża pierwszemu miejscu Polski w ranking AHK?

Na przykład edukacja i szkolnictwo zawodowe. Część niemieckich firm będzie miała problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej siły roboczej, szczególnie pracowników fizycznych. Nie teraz, ale w ciągu 5-10 lat. To będzie zagrożeniem dla firm, jeśli nie będą mogły pozyskać w przyszłości potrzebnych pracowników fizycznych.

Czy polski rząd pomaga rozwiązać ten problem?

Tak, widzimy to. Słyszymy również wiele od Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych na temat podejmowanych przez nie działań na rzecz szkolenia zawodowego.

Niemieckie firmy są znane z zaangażowana inwestycyjnego w jednym kraju przez dłuższych okres. Czy jest Pan zaniepokojony problemami demograficznymi w Polsce i możliwością braku dostępności siły roboczej?

Polska i Niemcy mają mniej więcej ten sam problem. Dlatego oprócz szkolenia zawodowego, ważnym zadaniem Polski jest inwestowanie w edukację i badania i rozwój. Polska nie może dłużej opierać się na niskich kosztach pracy, ponieważ już ich nie ma. Są inne kraje z niższymi kosztami pracy. Dlatego problem z demografią powinien być rozpatrywany również w tej perspektywie. Tym ważniejsze jest zatem inwestowanie w badania i rozwój, aby zwiększyć produktywność w Polsce.

W badaniu AHK największymi rywalami Polski są Czechy i Estonia, które depczą nam po piętach. Czego możemy nauczyć się od tych państw?

To są mniejsze państwa, ale oczywiście zawsze można się czegoś od nich nauczyć, w szczególności z ich błędów. Czechy są groźnym rywalem Polski, w szczególności jeśli chodzi o niemieckich inwestorów, ponieważ sąsiadują ze sobą i niemieckie firmy zaczynały inwestować zwykle tam, zanim poszły do Polski. Czego Polska może się nauczyć? Cóż, Czechy zdobyły pierwszą pozycję 5-6 lat temu. Jednak ich polityczna niestabilność i wzrastająca korupcja spowodowały, że klimat inwestycyjny się zepsuł.

Czy sądzi Pan, że zmniejszenie pomocy regionalnej po 1 lipca wpłynie na niemieckie inwestycje w Polsce?

Oczywiście będzie to miało wpływ, ale pomoc publiczna to tylko jeden z elementów procesu decyzyjnego. Inne to dostępność siły roboczej, transport, czy infrastruktura. Zatem zachęty inwestycyjne są tylko jednym z czynników i nie należy ich przeceniać.

Czy przewiduje Pan wzrost wartości niemieckich inwestycji w Polsce? Czy myśli Pan, że będzie ich więcej, niż w 2013 roku?

Sądzę, że ich wartość będzie wyższa, chociażby z powodu dwóch dużych niemieckich inwestycji: z sektora chemicznego i motoryzacyjnego. Obserwuję również wzrost liczby małych i średnich firm z Niemiec inwestujących w Polsce.

Czy uważa Pan, że sytuacja na Ukrainie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Polski?

Nie sądzę, przynajmniej jeśli rozważamy tylko inwestycje. A przynajmniej nie w negatywny sposób. Być może firmy, które myślały o inwestowaniu na Ukrainie, teraz wybiorą Polskę. Jednak nie widzę bezpośredniego wpływu na ten moment.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW