Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Łatwiej znaleźć partnerów do joint venture niż kupców na nieruchomości

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jarosław Bator, dyrektor ds. nieruchomości w PKP
Jarosław Bator, dyrektor ds. nieruchomości w PKP
Z Jarosławem Batorem, dyrektorem ds. nieruchomości w PKP, rozmawia Marta Śniegocka.

PKP wytypowało 50 obiektów kolejowych o największym potencjale inwestycyjnym do sprzedaży. Czym musi się charakteryzować taki obiekt?


Przede wszystkim jego lokalizacja musi być atrakcyjna dla potencjalnych kupujących. Poza tym są one nieruchomościami wyselekcjonowanymi pod względem uregulowanego stanu prawnego, są wydzielone i nie mają żadnych obciążeń. Mogą stanowić dla lokalnych przedsiębiorców obiekyi zainteresowania. Kwestią jest oczywiście cena, którą obliczają rzeczoznawcy. Potem na podstawie przetargu spróbujemy sprzedać nieruchomość i wysondować, czy rynek jest zainteresowany tymi obiektami. Rynek nieruchomości zna ujemne wartości nieruchomości, których nie da się sprzedać, ponieważ zostały zaśmiecone lub zabudowane w taki sposób, że nie mają żadnej wartości komercyjnej. Jeśli nie uda nam się sprzedać nieruchomości zbadamy, czy nie chciałyby przejąć ich samorządy.

A jaka lokalizacja może liczyć na zainteresowanie rynku?


W miastach, które są atrakcyjne albo ze względu na swoją wielkość albo np. ze względu na to, że są kurortami. Nasze nieruchomości są zlokalizowane w różnych miejscach i mamy nadzieję, że wzbudzi to zainteresowanie potencjalnych kupujących. Chcemy to promować jako swoiste novum, czyli dworce. Wierzymy, że jest pewna liczba ludzi, których zachęci fakt, że zostaną właścicielami dworców.

Rozumiem, że są to obiekty, które chcą Państwo tylko sprzedać. A jak wygląda kwestia wspólnych projektów?


Wspólne projekty planujemy tam, gdzie mamy odpowiedni potencjał projektu: musi być albo naprawdę duży albo związany z dworcem, który jest dla nas ważny i zostanie w naszym zasobie.

Jakie wspólne projekty Państwo obecnie realizują?

Obecnie realizujemy projekty w Poznaniu i Katowicach. W tych miejscach dworce są już praktycznie czynne. To  komponenty komercyjne będą dopiero otwarte w tym roku. Następnym takim projektem będzie Warszawa Zachodnia i myślimy o następnych.

Jakie to będą projekty?


Jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. W każdym przypadku będziemy taki nowy projekt ogłaszali i zapraszali deweloperów do współpracy w postaci dialogu konkurencyjnego lub innej formie. Możemy powiedzieć również, że w Sopocie będzie nowy dworzec, który na podstawie umowy miasta z partnerem prywatnym będzie wybudowany.

Jak wygląda obecnie sytuacja z projektem Warszawy Zachodniej?


Decyzja środowiskowa została wydana i obecnie składamy wniosek o wydanie warunków zabudowy tego projektu i wszystko na razie idzie zgodnie z planem.

A jakie plany mają Państwo wobec pozostałych nieruchomości?


Mamy spory zasób nieruchomości, który musimy zagospodarować, większość przez sprzedaż. Planujemy wystawić wiele nieruchomości na sprzedaż, w tym w atrakcyjnych lokalizacjach. Wiemy jaki jest rynek i będziemy pilnować, żeby nie sprzedać ich za tanio.

A jak w tym momencie wygląda rynek z Państwa punktu widzenia?

Teraz jest generalnie trudniej sprzedać nieruchomości. Jest ogromne zainteresowanie rynku projektami, które moglibyśmy realizować w partnerstwie, w joint venture. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, to tylko nieliczne podmioty są w stanie angażować kapitał i budować bank ziemi. W związku z tym chcemy się w tym momencie skupić na mniejszych lokalizacjach i mniejszych nieruchomościach i pozbywać się tych nieruchomości, które generują więcej kosztów, niż jest warte zarządzanie nimi. Ponieważ jest sytuacja kryzysowa to oczywiście będziemy wystawiać nieruchomości , które wydają nam się atrakcyjne również w tych trudnych czasach, ale będziemy się skupiać na nieruchomościach, które nie są tak podatne na koniunkturę i będziemy się skupiać na tym, żeby jak najwięcej pozbyć się z „masy”.

Czy PKP stara się dodatkowo uatrakcyjnić te działki np. poprzez występowanie o MPZP?

Wszystko zależy od skali nieruchomości. Nakład pracy musi się zwrócić. Będziemy wpływać na MPZP lub warunki zabudowy, ale nie zawsze. Przy mniejszych nieruchomościach, które sprzeda się za 10-20 tys. złotych, często nie opłaca się angażować naszego zespołu i ponosić kosztów czasu, w którym mógłby się zająć czymś innym. Oczywiście przygotowujemy nieruchomości. To jest właśnie nowe podejście do nieruchomości - departament sprzedaży ma przygotowywać te nieruchomości, ale nie w mniejszych lokalizacjach, gdzie te wartości są niskie.

Ile nieruchomości może liczyć na takie specjalne traktowanie?

Trudno w tym momencie powiedzieć. Zasób PKP jest ogromny ok. 100 tys. działek, większość z nich oczywiście kolejowych. Mamy zidentyfikowanych kluczowych kilkadziesiąt działek, ale do tego będą dochodziły nowe i będzie wzbogacać ten zasób. Dużo jest tych nieruchomości i na pewno warto się nad tym pochylić.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW