Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jesteśmy w sferze zainteresowań Leroy Merlin i IKEI

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Z Piotrem Grzymowiczem, prezydentem Olsztyna, o projektach inwestycyjnych miasta, rozmawia Agnieszka Boruta.

Jaka firma zrealizuje olsztyńską inwestycję w ramach „Przygotowania stref przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej, Plaży Miejskiej i Słonecznej Polany” w Olsztynie?
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRIB Sp. z o.o. z Olsztyna, z czego się cieszymy, bo znamy jej realizacje. Terminy ustaliliśmy i na początku stycznia podpisaliśmy umowę.

W tym przetargu złożono 23 oferty. Jakie kryteria były dla Państwa najważniejsze przy wyborze wykonawcy tego przedsięwzięcia?
Oprócz ceny istotne były doświadczenie i możliwości przedsiębiorstwa, które będzie musiało kompleksowo przygotować teren pod inwestycje - budowa dróg dojazdowych, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów, sieci wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznych, elektroenergetycznych czy odwodnienia terenu. Planujemy, że nad jeziorem powstaną obiekty o charakterze turystycznym, sportowym i rekreacyjnym. Ważne jest także realizowanie budowy w poszanowaniu natury i walorów przyrodniczych, wszak pracujemy nad jeziorem.

Celem tego projektu jest kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Kiedy wszystkie prace zostaną zrealizowane i ile będą one kosztowały?

Realizacja przedsięwzięcia nie tylko przyczyni się do wzrostu wartości terenów nad jeziorem Krzywym, ale przede wszystkim uatrakcyjni je dla potencjalnych przedsiębiorców, a tym samym pobudzi lokalną gospodarkę i stworzy nowe miejsca pracy. Termin zakończenia prac projektowych przewidujemy na koniec czerwca tego roku a wykonanie całości zakończy się we wrześniu 2013 roku. Budowa jest dofinansowana przez Unię Europejską, wartość całości to prawie 25 milionów złotych.

Jak wygląda sytuacja z nieformalnym klubem parlamentarnym, inicjatywą Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, który działałby na rzecz rozwoju regionu? Pytam, ponieważ spotkanie zwołane tuż po wyborach parlamentarnych, na którym Pan był obecny, nie cieszyło się zbytnim zainteresowaniem ze strony większości parlamentarzystów i samorządowców. Czy odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budżetu?
Były już dwa spotkania, ale nadal nie jest to inicjatywa ciesząca się popularnością. Jesteśmy tym zaniepokojeni, bo nasz region jest w ogonie Europy i wydaje się, że nikt nas nie reprezentuje w Parlamencie. Staramy się więc docierać do wszystkich reprezentantów naszego regionu, w nadziei, że nasz głos zostanie usłyszany. Warmia i Mazury, jeśli już mają być skansenem, niech będą skansenem bogatym i zadbanym, a nie zapomnianą krainą jezior. Co do budżetu państwa, to dotarła do nas informacja o kolejnej weryfikacji budżetu, która zmienia ten przedstawiony jeszcze przed wyborami. Zaproponowane wskaźniki mogą zmusić nas do kolejnej zmiany budżetu miejskiego, bo finansowy transfer rządowy może być niższy od poprzedniego. Mniej pieniędzy z rządu na zadania oznacza przeznaczenie więcej z kasy miasta np. na politykę społeczną.

Jakie są losy wolnych terenów pod nowe inwestycje, pozostałych po wyburzeniu trzech olsztyńskich budynków przy ulicach Knosały, Warszawskiej i Wyzwolenia?

To tereny, które zostały uwolnione pod miejską zabudowę, bo przygotowujemy się do ożywienia śródmieścia i centrum. Harmonijny rozwój miejski, zarówno w dzielnicach mieszkalnych, jak i w centrum miasta, jest naszym celem nadrzędnym. Wskazywanie ciekawych miejsc do zamieszkania w śródmieściu wpływa pozytywnie na rozwój miasta i równoważy jego funkcje. Przy ul. Warszawskiej, dzięki wyburzeniu starego zakładu, uzyskaliśmy przestrzeń umożliwiającą budowę fragmentu ulicy Nowogrunwaldzkiej a przy Wyzwolenia uporządkowany teren pod mieszkalnictwo. Powstaje Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia Olsztyna, który pozwoli wyznaczyć linię rozwojową miasta w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakie są priorytetowe plany gospodarcze Olsztyna na przyszły rok?
Plany gospodarcze miasta ściśle łączą się z planami zagospodarowania przestrzennego, które tworzymy. Dzięki współpracy z inwestorami, tworzymy dogodne lokalizacje pod obiekty wielkopowierzchniowe, mieszkaniówkę czy zakłady usługowe. Dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wkrótce mają szanse powstać kombinat energetyczny, zakład gospodarki odpadami czy duże zakłady usługowe. Jesteśmy w sferze zainteresowań Leroy Merlin i IKEI a jeszcze w tym roku jest szansa na budowę nowego centrum handlowego wraz ze stadionem. Budujemy Park Naukowo-Technologiczny oraz pracujemy nad Parkiem Przemysłowym. Wkrótce Olsztyn wzbogaci się też o dwa centra biurowe: Centaurus i Warmia Towers. Dobre wiadomości płyną też od naszego największego pracodawcy – Michelin, który zamierza rozbudować swoją fabrykę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW