Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Subregion otrzymał 7,5 mln franków

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Z Wiesławem Burym, prezesem zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, o Projekcie szwajcarskim, rozmawia Agnieszka Boruta

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła kilka miesięcy temu realizację projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno–gospodarczego na terenie subregionu. Za pomocą jakich działań chcą Państwo osiągnąć ten cel?
Chcemy przede wszystkim rozwijać lokalną przedsiębiorczość i kwalifikacje zawodowe mieszkańców. I na tym głównie skupiamy większość działań projektowych. Konkretnie, będą to dotacje i usługi doradcze dla biznesu oraz szkolenia i kursy zawodowe dla mieszkańców. Część środków zostanie przeznaczona na opracowanie strategii turystycznej subregionu, dzięki której będziemy mogli go skutecznie promować. Warto podkreślić, iż jest to największy pod względem wartości projekt wspierający rozwój regionalny, współfinansowany ze środków pomocowych rządu Szwajcarii. Subregion gorlicko-nowosądecki otrzymał prawie 7,5 miliona franków szwajcarskich. To kwota, która daje ogromne możliwości rozwoju.

Zapytam o to samo w odniesieniu do zamiaru podniesienia konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości...
Dla przedsiębiorców mamy usługi doradcze oraz dotacje nawet do 118 tys. zł. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej w trzech wiodących dla regionu branżach: turystycznej, produktów regionalnych i przetwórstwa. Do podziału jest około 5 mln złotych, wartość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie maksymalnie 118 tys. zł, przy wkładzie własnym minimum 40%. Oprócz wsparcia finansowego beneficjenci dotacji objęci zostaną bezpłatnym doradztwem, między innymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czy realizacji projektu. Dla pracowników i właścicieli MŚP przygotowano także bogatą ofertę szkoleń i kursów. Trudno nie wspomnieć tu o lokalnych producentach. Dla nich opracowana zostanie strategia promocji lokalnych marek. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania spowodują pozytywny bodziec, zarówno dla firm, jak i mieszkańców tego terenu i przyczynią się do wzrostu liczby nowych miejsc pracy a tym samym rozwoju przedsiębiorczości w subregionie.


Dlaczego skupiono się właśnie na tym subregionie?
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od blisko 20 lat konsekwentnie wspiera rozwój gospodarczy regionu. W ścisłej współpracy z samorządami oraz z przedstawicielami przedsiębiorców podejmujemy inicjatywy promujące i aktywizujące lokalną przedsiębiorczość, przez co na bieżąco diagnozujemy sytuację w poszczególnych powiatach. Program Polsko-Szwajcarskiej Współpracy zakładał między innymi, iż pomoc powinna obejmować podregion skupiający kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich pełniących funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie miało sprzyjać rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju. Przeprowadzone na potrzeby projektu analizy wskazały, iż powiaty nowosądecki i gorlicki, pomimo walorów uzdrowiskowych i kulturowych, stanowią region, który nie w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny. Ponadto, jest to jeden z obszarów o najwyższym bezrobociu w Małopolsce, niskiej aktywności gospodarczej, a zarazem silnych tradycjach rolniczych. Subregion gorlicko-nowosądecki w pełni wpisywał się w założenia Programu, stąd decyzja o objęciu działaniami projektowymi właśnie tego obszaru.

Jak to się stało, że projekt sfinansowali Szwajcarzy?
Geneza samej pomocy, jaką Rząd Konfederacji Szwajcarskiej zdecydował się przekazać Polsce, sięga roku 2004 i akcesji do struktur Unii Europejskiej nowych krajów z naszej części Europy. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, do dziesięciu nowych państw członkowskich trafi ponad 1 mld franków szwajcarskich. Niemal połowa tej kwoty (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) jest przeznaczona na pomoc dla Polski. Co najmniej 40% środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim, gdzie realizowanych jest 10 projektów finansowanych przez rząd Szwajcarii. Projekt, który został złożony przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z powiatami nowosądeckim i gorlickim oraz Małopolską Organizację Turystyczną w ramach priorytetu 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, działanie inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, został bardzo wysoko oceniony przez rząd szwajcarski i współpracujące z nim polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Specyfika subregionu, obejmująca zarówno wyjątkowe walory turystyczne, ale także znaczne bezrobocie, spowodowała, że sam projekt wpisał się w cele, jakie wyznaczono przy przyznawaniu środków. 


Jakie jest zainteresowanie szkoleniami i kto z nich korzysta?
Realizowane przez MARR S.A. szkolenia są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy. Szkolimy z zakresu zarządzania firmą, budowania strategii, e-marketingu, zarządzania wizerunkiem czy skutecznych negocjacji biznesowych. Zgodnie z przyjętą formułą realizacji projektu istnieje możliwość realizacji dodatkowych szkoleń. W tym celu badamy na bieżąco potrzeby szkoleniowe w subregionie. Mimo, że to dopiero początek realizacji projektu, już widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą.

Czy widać już jego pierwsze efekty?
Realizację projektu zainaugurowaliśmy 14.12.2011 r. w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim konferencją pod hasłem „Dwa powiaty – jeden kierunek”. Dotychczas zorganizowaliśmy w Krynicy Zdroju I Sądecki Jarmark Regionalny, w którym wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. W tym roku planowane jest zorganizowanie jeszcze dwóch takich wydarzeń. Wszystkich przedsiębiorców już dziś zapraszamy na szkolenia zaplanowane na I kwartał tego roku. Jeszcze w styczniu odbędą się szkolenia z zakresu budowania strategii firmy i przygotowania biznes planu, w połowie lutego zapraszamy zainteresowanych tematyką pomocy publicznej dla firm oraz zarządzania finansami. Z kolei wiosną odbędą się spotkania dotyczące zarzadzania wizerunkiem firmy oraz e-marketingu. Powołana została platforma współpracy podmiotów i organizacji zajmujących się promocją i turystyką pod nazwą Forum Współpracy Turystycznej. Wkrótce rozpoczynamy prace nad stworzeniem internetowej mapy produktów regionalnych. 

Kto może skorzystać z projektu?
Bezpośrednimi beneficjentami projektu w zakresie grantów bezzwrotnych mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzające zrealizować projekt w branżach związanych z: turystyką, przetwórstwem oraz produktami lokalnymi. Przedsiębiorcy otrzymają dotacje na rozwój działalności gospodarczej w wysokości od 18 tys. do 118 tys. Dodatkowo każdy przedsiębiorca otrzyma 10 godzin doradztwa biznesowego. W zakresie kursów zawodowych oraz szkoleń grupą docelową są mieszkańcy powiatów nowosądeckiego i gorlickiego. Chcemy również zainteresować udziałem w wyjazdach studyjnych przedsiębiorców, przetwórców i rolników z naszych dwóch powiatów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW