Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polska pozostaje atrakcyjna dla sektora AGD i FMCG

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
 Dominik Domarecki, business consultant w ConQuest Consulting
Dominik Domarecki, business consultant w ConQuest Consulting
Z Dominikiem Domareckim, business consultant w ConQuest Consulting, firmie przygotowującej raport "Reach the CEE", raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej, rozmawia Marta Śniegocka.

Jak wygląda potencjał inwestycyjny Polski na tle regionu?


Na tle Europy Środkowo-Wschodniej Polska posiada duży potencjał inwestycyjny, o czym może świadczyć pozycja wśród liderów regionu pod względem napływu BIZ. Niewątpliwie przyczynia się do tego trwający wciąż proces doganiania krajów zachodnich, co generuje stabilny wzrost gospodarczy od wielu lat. Ponadto, nasz kraj odznacza się ważnymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności inwestycyjnej, jakimi są znaczny wewnętrzny rynek zbytu, powiększająca się klasa średnia o dużej sile nabywczej oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej i jednocześnie taniej siły roboczej. Oczywistym atutem jest strategiczne położenie w centrum transeuropejskiego korytarza transportowego. Do lokowania kapitału w Polsce na pewno będzie zachęcał także fakt, iż w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 kraj otrzyma po raz kolejny około 70 mld euro.

Które państwo z regionu CEE jest największym rywalem Polski i dlaczego?


Ciężko wskazać w regionie jednego, największego rywala naszego kraju. Państwami szybko rozwijającymi się oprócz Polski będą Litwa, Łotwa i Estonia. W bieżącym i ubiegłym roku odnotowały one wysoki wzrost PKB i dokonały wielu reform ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, co stwarza dobre perspektywy na przyszłość. Przykładowo, na Litwie można dokonać kupna i przerejestrowania nieruchomości nawet w ciągu 3 dni, a w Polsce trwa to prawie 2 miesiące. Oprócz państw nadbałtyckich wśród rywali Polski warto wyróżnić Słowację, którą cechuje przyjazne środowisko biznesowe i stabilność gospodarczo-polityczna. Dodatkowo, kraj ten ostatnio zaczął inwestować w B+R  i przyciąga inwestorów do lokowania na jego obszarze centrów technologicznych.

Jakich trendów w inwestycjach zagranicznych można oczekiwać w 2013 roku?

W 2013 roku w Polsce można spodziewać się recesji  na rynku budownictwa ze względu na problemy polskich firm z płynnością finansową.  Aktualne wydarzenia dotyczące fabryki Fiata w Polsce rodzą pytanie, czy sektor motoryzacyjny będzie w przyszłości odgrywać tak dużą rolę w polskiej gospodarce jak dotychczas. Nasz kraj pozostanie natomiast jednym z bardzo ważnych w Europie rynków wytwarzania sprzętów AGD i produktów FMCG. W kolejnych latach inwestorzy zagraniczni zapewne będą się zwracać w stronę sektora IT (tzw. BPO) i telekomunikacji.  Można także oczekiwać, że będziemy świadkami zwiększonych inwestycji w infrastrukturę kolejową.

Na ile Polska straci w oczach inwestorów, jeżeli termin funkcjonowania SSE nie zostanie wydłużony?


Specjalne strefy ekonomiczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju regionalnym, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby ich funkcjonowanie nie zakończyło się w 2020 roku. W przypadku braku zwolnień podatkowych inwestorzy będą stopniowo rezygnować z tych obszarów jako potencjalnych lokalizacji swojego kapitału. Skutkiem tego będzie pogłębiająca się ekonomiczna dywergencja na linii aglomeracje – rejony biedniejsze. W najgorszej sytuacji będą regiony takie jak woj. warmińsko-mazurskie, podkarpackie czy podlaskie, gdzie dojdzie do wzrostu bezrobocia i może postępować proces emigracji ludności za pracą.

Które bariery prawno-podatkowe są najbardziej uciążliwe dla inwestorów i jak można je znieść?


Według mnie bariery prawno-podatkowe są przeceniane jako negatywny czynnik atrakcyjności Polski. Dowodzi tego najnowszy raport KPMG, według którego japońscy inwestorzy uważają stawki podatku za relatywnie niskie, a spełnienie wymogów systemu prawno-podatkowego za pracochłonne, lecz przyjazne inwestorom. Oczywiście poziom biurokracji wciąż jest zbyt wysoki w kraju, jednak państwo systematycznie stara się wprowadzać reformy w tym zakresie. Ponadto, uciążliwy może być brak miejscowych planów zagospodarowania terenu. Tutaj niezbędna będzie nowelizacja prawa budowlanego - prace nad jego zmianami rozpoczęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w lipcu tego roku.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW