Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nagroda jest potwierdzeniem efektów pracy

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola

Z Marią Jolantą Batycką-Wąsik, wójtem gminy Lesznowola, Najlepszym Wójtem Roku 2011, rozmawia Agnieszka Boruta.

Najlepszy Wójt Roku 2011 to tytuł, który otrzymała Pani niedawno w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Urząd Gminy w Lesznowoli, zgłaszając Panią do tej kategorii, uzasadnił swoją decyzję m.in. stworzeniem wzorcowych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców działających na terenie gminy. Z jakich decyzji i projektów w tej dziedzinie jest Pani najbardziej dumna?
Przedsiębiorcy są strategicznym partnerem dla każdego samorządu, dlatego absolutnym priorytetem powinno być tworzenie dla nich jak najlepszych warunków. Najważniejsze nasze decyzje w tej dziedzinie to: uchwalenie planu przestrzennego zagospodarowania dla prawie całego obszaru gminy, który jednoznacznie określa możliwości inwestycyjne; wdrożenie interaktywnego systemu zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego, który pozwala inwestorowi bez wizyty w urzędzie zapoznać się z przeznaczeniem danej nieruchomości; utworzenie w budynku Urzędu Gminy filii wydziału architektury starostwa, co pozwala inwestorowi na szybkie uzyskanie pozwolenia na budowę bez potrzeby przemieszczania się do Piaseczna; utworzenie filii wydziału komunikacji starostwa, co pozwala inwestorowi załatwić w naszym urzędzie wiele spraw w sposób kompleksowy; realizacja infrastruktury technicznej; realizacja infrastruktury społecznej; stabilna polityka podatkowa; profesjonalna, kompetentna kadra pracowników samorządowych, która permanentnie szkoli się, aby móc sprostać nowym wyzwaniom; stabilny samorząd, który tworzy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Najbardziej jestem dumna z decyzji przedsiębiorców, którzy wybrali naszą gminę na miejsce swoich inwestycji. Pragnę podkreślić, że jest ich ponad cztery tysiące. Kolejni inwestorzy są w trakcie realizacji swoich przedsięwzięć.

Czy były takie plany, których nie udało się zrealizować, ale nadal ma Pani nadzieję na ich powodzenie?
Naszą priorytetową inwestycją jest budowa bardzo innowacyjnego Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Pierwotny termin realizacji I etapu został określony na dzień 1 września 2011 roku. Niestety, z winy wykonawcy musieliśmy rozwiązać kontrakt i ogłosić kolejny przetarg, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia budowy. Aktualnie jesteśmy po zawarciu umowy z nowym wykonawcą, który realizuje zadanie i mam nadzieję, że prace zostaną wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Gmina Lesznowola odniosła sukces w tegorocznym konkursie Gmina Fair Play, zdobywając nagrodę główną w kategorii Gmina wiejska wielofunkcyjna i pierwszą nagrodę w kategorii Gmina wiejska w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2011. Gdyby włodarze innych gmin mieli wątpliwości, czy warto brać udział w tego typu konkursach, jakich użyłaby Pani argumentów, żeby przekonać ich, że warto?
Z pewnością udział w tych konkursach jest sprawdzianem jakości zarządzania i chociażby dlatego warto do nich przystąpić. Ponadto tytuły zdobyte w ramach konkursów Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Gmina Fair Play czy Mazowiecka Gmina Roku, są dla potencjalnych inwestorów wyraźną wskazówką, że dany samorząd stosuje wysokie standardy, jest otwarty na współpracę i nowe przedsięwzięcia.

Tytuł Wójta Roku zobowiązuje. Jaką wagę przywiązuje Pani do takich wyróżnień?
Najlepszy Wójt Roku 2011 to dla mnie ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że tytuł ten zdobyłam już po raz czwarty. To wielka radość, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie. Nagroda ta jest potwierdzeniem stylu zarządzania gminą, a także potwierdzeniem efektów pracy naszego samorządu.

Jakie są Pani priorytety na najbliższe lata, które miałyby wpłynąć na rozwój gospodarczy gminy Lesznowola?
Od 1 lipca 2011 r. Gmina Lesznowola jest właścicielem 83,5 hektara gruntów, znakomicie położonych (w sąsiedztwie Warszawy, wzdłuż ulicy Puławskiej). Zagospodarowanie tych gruntów jest dla naszego samorządu zadaniem priorytetowym. Naszym celem jest stworzenie bardzo atrakcyjnej infrastruktury społecznej dla mieszkańców oraz zbudowanie innowacyjnych rozwiązań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy. To ogromne wyzwanie, ale jestem pewna, że sobie poradzimy.

Jakie cechy Pani charakteru pozwalają w osiąganiu zamierzonych celów, które, jak widać, przekładają się na sukcesy?
Przede wszystkim szacunek dla ludzi, umiejętność osiągania kompromisów oraz konsekwencja w działaniu.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW