Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Szkolenia o PPP mają niski poziom

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support

Z Agatą Kozłowską, dyrektorem Investment Support, polskiej firmy doradczej, która przygotowała raport na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w I połowie 2011 roku, rozmawia Agnieszka Boruta.

Investment Support podsumował pierwsze półrocze 2011 roku pod względem PPP i koncesji w Polsce. Na wstępie raportu zaznaczyła Pani, że przeanalizowane miesiące wyróżniają się wyjątkowo małą liczbą przedsięwzięć, w porównaniu z 2009 i 2010 rokiem. Z czego to wynika?
Według mnie, podmioty publiczne przestraszyły się regulacji dotyczących zaliczania zobowiązań z tytułu niektórych umów o PPP do długu i trzeba czasu, aby spokojnie mogły przeanalizować założenia planowanych przedsięwzięć. Dodatkowo, ci, którzy przeprowadzili nieudane postępowania, teraz wiedzą, że należy je rzetelnie przygotować, a to również trwa. Wreszcie, z uwagi na kryzys finansowy i dyskusję, jak zaplanować finansowanie inwestycji, decyzje o rozpoczęciu projektów zapadają wolniej. Nie mam jednak wątpliwości, że z uwagi właśnie na kryzys, który nas dopiero czeka, PPP będzie tą formułą, dzięki której w ogóle będą realizowane inwestycje, bowiem podmiotów publicznych nie będzie stać na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za zamówienie publiczne i trzeba będzie korzystać z innych narzędzi realizacji zadań publicznych.

Stwierdziła Pani, że bez merytorycznych zmian w podejściu do PPP, trudno będzie obserwować w najbliższym czasie „wysyp” tego typu przedsięwzięć. Jakie konkretnie zmiany miała Pani na myśli?
Chodziło mi przede wszystkim o wyrównanie powszechnej wiedzy na temat PPP. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której część miast zdobyła ogromne doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju przedsięwzięć, ale cały czas większości brakuje podstawowych informacji o tym, czym jest PPP, kiedy warto wprowadzać tę formułę, jak przygotować przedsięwzięcie, itd. Aż trudno w to uwierzyć wobec liczby konferencji i szkoleń, które dotyczą PPP, ale w przeważającej mierze są na niskim poziomie. To samo dotyczy doradców, niewielu z nich ma praktyczne doświadczenie w przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego w Polsce i wdrażaniu projektu w formule PPP.

Bardzo ważna jest wiedza na temat PPP. Pani zdaniem, w Polsce jest ona teoretyczna i powinna zacząć bazować na praktycznym doświadczeniu tych, którzy przeprowadzili postępowania na wybór partnera. Jakie podmioty są dobrym przykładem do naśladowania?
Tych podmiotów nie jest zbyt wiele, ponieważ przygotowania do przeprowadzenia procedury i sama procedura trwają niekiedy rok czy dwa. Moim zdaniem, warto obserwować podmioty zaangażowane w prowadzenie dużych przedsięwzięć, bo takie projekty są najbardziej skomplikowane, wielopłaszczyznowe, niekiedy prowadzone przez kilka podmiotów publicznych. W dużych projektach, występujące problemy są też większe i warto obserwować zastosowane rozwiązania, np. w zakresie odpowiedzi na skargę złożoną w postępowaniu koncesyjnym przez potencjalnego partnera prywatnego. Uczestniczyliśmy w pierwszym postępowaniu skargowym w Polsce po stronie miasta i ze względu na skomplikowany projekt, doświadczenie przy tym zdobyte jest bezcenne.

W jaki sposób można byłoby szerzyć w naszym kraju niezbędną wiedzę - tę, dotyczącą interpretacji wytycznych unijnych dla stosowania PPP czy pozwalającą stworzyć kierunkowe opracowania, wyznaczające rozwój PPP w Polsce?
Jestem zwolenniczką dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami, które sprawdziły się w praktyce. My np. organizujemy warsztaty, prowadzimy portal dobrepraktykippp.eu, rozmawiamy z podmiotami zainteresowanymi PPP, aby szerzyć wiedzę na ten temat.

Jak co roku, największą popularnością w zakresie projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się sektor sportowo-rekreacyjny. Jak Pani myśli, dlaczego akurat ta dziedzina?
Ponieważ są to przedsięwzięcia, które są ważne dla rozwoju miasta, ale nie są inwestycjami priorytetowymi, jak np. kanalizacja, w związku z tym nie ma na nie pieniędzy i chętnie szuka się zewnętrznych źródeł dofinansowania. Nie jest to najlepsza motywacja do PPP, ale główna jeśli chodzi o większość projektów, w tym tych nieudanych. W niektórych przypadkach inwestycje sportowo-rekreacyjne wpisują się w szerszy kontekst zagospodarowania przestrzeni miejskiej i są partnerzy prywatni zainteresowani współpracą z miastem, widząc dla siebie możliwość stworzenia dopełniającej infrastruktury komercyjnej. Wreszcie na przyspieszenie tych projektów miały wpływ zbliżające się mistrzostwa Euro 2012.

Z raportu wynika, że od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane, koncesja jest wiodącą formułą realizacji inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce. Trend ten został zachowany w I półroczu 2011 r. Jakie mogą być powody większej popularności tej drugiej formuły i czy są one uzasadnione?
Często podmioty publiczne stosują odwrotne myślenie – zamiast dostosować procedurę do specyfiki przedsięwzięcia, dostosowują przedsięwzięcie do procedury. Koncesję charakteryzuje przeniesienie większości ryzyka ekonomicznego na koncesjonariusza oraz pobieranie przez partnera prywatnego pożytków z jak największej części z przedmiotu koncesji. Ze względu na brak środków na realizację przedsięwzięcia, miasta, poprzez ogłoszenie postępowania w trybie koncesji, chcą pozyskać partnera albo chociaż sprawdzić, czy znajdzie się ktoś, kto zdejmie z nich powyższe ciężary. Jeśli jednak specyfika przedsięwzięcia jest inna, takie postępowania nigdy nie zakończą się sukcesem.

W jednej z publikacji wskazała Pani jednoznacznie, że ułomnością ustawy o PPP jest brak bezpośredniego odwołania się do zasady podziału ryzyka wskazanej przez EUROSTAT. Jak bardzo ten fakt może wpłynąć na przesądzenie o wpływie umów o PPP na poziom długu publicznego?
Jeśli wiedza na temat PPP nie posunie się do przodu, możemy za kilka miesięcy albo lat mieć do czynienia z umowami, które zostały podpisane w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych analiz ryzyka, ocen opłacalności, a zobowiązania, które miały nie obciążać budżetów podmiotów publicznych, będą musiały zostać ujęte w zadłużeniu, co spowoduje poważne konsekwencje, z koniecznością przerwania realizacji projektu PPP włącznie. Z drugiej strony, doświadczeni doradcy sięgają do źródła i korzystają z wytycznych i podręczników Komisji Europejskiej, więc przygotowują projekty rzetelnie. Dlatego zanim zawrze się umowę o PPP, trzeba projekt jak najstaranniej i ostrożnie przygotować, dbając o interes publiczny.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW