Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Lublin potrzebuje partnera

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina, o strategii miasta i planach jego rozwoju gospodarczego, rozmawia Agnieszka Boruta.

Miasto poszukuje firmy, która profesjonalnie doradzi mu w sprawach gospodarczych. O potrzebie pozyskania takiego organu doradczego mówił Pan już podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Dlaczego Lublin zdecydował się na taką pomoc?
Lublin potrzebuje strategicznego, światowego partnera, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność jako marka biznesowa i miejsce atrakcyjne dla inwestorów działających na skalę globalną. Przykład Łodzi wskazuje, iż jest to dobra droga do nawiązania długofalowej współpracy i tworzenia w konsekwencji nowych miejsc pracy. Partnerstwo z międzynarodową firmą doradczą jest gwarantem uzyskania kontaktów z firmami z najwyższej światowej półki. Liczymy, iż w efekcie współpracy, już w 2012 roku pojawią się w Lublinie pierwsze firmy z tych branż, które zdefiniowaliśmy w założeniach do Strategii Lublin 2020.

W przygotowywanej strategii kładą Państwo nacisk na kilka sektorów: IT (wysokie technologie), BPO (informatyczno-księgowe zdalne usługi dla biznesu), przemysł motoryzacyjny i spożywczy. Dlaczego padło na te właśnie branże?
Wybór ten jest przemyślany i uwarunkowany posiadanymi przez Lublin aktywami: tradycja, kadry, kooperanci, firmy już istniejące i odnoszące sukcesy na rynku itp. Lublin już w chwili obecnej jest silnym ośrodkiem przemysłu spożywczego, zaś lokalizacja miasta w rolniczym regionie, który jest jednym ze „spichlerzy” Polski, gwarantuje doskonałą bazę surowcową, głównie dla produkcji roślinnej. Miasto posiada także długoletnie tradycje przemysłu motoryzacyjnego, obecnie zaś podejmujemy szereg działań, aby ten potencjał odbudować. Liczymy, iż w przyszłości rozwinie się w Lublinie branża motoryzacyjna. W mieście zlokalizowanych jest szereg firm, w tym międzynarodowych, na terenie dawnych zakładów Daewoo Motor Polska produkujących na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Lublin to także doskonałe miejsce do lokalizacji biznesów usługowych, z uwagi na ogromny potencjał akademicki miasta i prawie 15-tysięczną populację studentów. Już obecnie jesteśmy w raportach wymieniani jako jeden z najbardziej atrakcyjnych (i jedyny z Polski Wschodniej) ośrodków pod inwestycje SSC. Poza największym graczem z centralą w Lublinie, jakim jest Asseco Business Solutions, w mieście, w ostatnich latach, powstało i szybko urosło wiele innowacyjnych biznesów ICT. Mamy więc już firmy, będące dostawcami nowoczesnego oprogramowania dla globalnych graczy, jak chociażby firmę e-Leader. W Lublinie aktywnie tworzy się i współpracuje ze sobą klaster IT, choć wolałbym, aby w niedalekiej przyszłości zamienił się on w prawdziwy ekosystem IT. Zgodnie zresztą ze Strategią Lublin 2020, w mieście i regionie ma powstać usieciowiona Lubelska Wyżyna IT (Lublin IT Upland). Jesteśmy dumni ze swoich spółek informatycznych i liczymy, iż brand ten stanie się synonimem najbardziej innowacyjnych rozwiązań w Polsce, a w przyszłości znaną marką lokalizacyjną na świecie.

Plan rozwoju miasta do 2020 roku jest w trakcie przygotowań. Czy może Pan zdradzić kilka priorytetów do realizacji, które zostaną w nim zawarte?
Miasto otwarte, umiędzynarodowione, przedsiębiorcze i przyjazne – tak chcemy, aby wyglądał Lublin w roku 2020. Obecnie ogromnym wyzwaniem dla Lublina jest umiejętne włączenie się miasta w kształtowanie nowej polityki miejskiej, promowanej przez Unię Europejską. W Strategii Europa 2020 akcentowane jest zmodyfikowane nastawienie w stosunku do realizacji polityki regionalnej. Jednym z podstawowych aksjomatów nowej strategii jest koncentracja działań i środków, co wymusza na potencjalnych beneficjentach realizację działań, z jednej strony systemowych, z drugiej zaś punktowych. Ważnym dla założeń Projektu Lublin 2020 jest także właściwa sekwencyjność podejmowanych działań oraz ich konsensualny charakter. Wyrazem nowego myślenia przy projektowaniu założeń do strategii Lublin 2020 jest założenie o otwartości miasta na projekty na rzecz Lublina, realizowane wspólnie z partnerami społecznymi i biznesem. Powołałem Radę Rozwoju Lublina, która ma za zadanie zatwierdzić główne kierunki rozwoju miasta, filary stanowiące fundament rozwoju. Szczegółowe cele operacyjne zostaną przedstawione po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę. Mogę jednak zdradzić, że duży nacisk został położony na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i biznesu, pozyskiwaniem inwestorów i wzmocnienie udziału mieszkańców Lublina w procesie zarządzania miastem, a także wzmocnienie międzynarodowego potencjału akademickiego Lublina.

Miasto zapłaci firmie doradczej za jej usługi milion złotych pochodzących z funduszy unijnych. Za takie pieniądze na pewno mają Państwo konkretne oczekiwania. Co władze miasta chcą osiągnąć dzięki profesjonalnej pomocy?
Przedmiotem zamówienia, o którym mówimy, jest przeprowadzenie badań w ramach projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin", na które składa się przygotowanie analizy obecnej sytuacji miasta według kluczowych elementów, przeprowadzenie badań oraz wybór inwestorów z branż podstawowych i wspierających, które mogłyby ulokować się na terenie miasta, przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami z branż podstawowych i wspierających, opracowanie strategii zmian gospodarczych, określenie zakresu i opracowanie harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzenie analizy zdolności instytucjonalnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, jako stolicy regionu, będzie miał pozytywny wpływ na całe województwo. Przeprowadzane badania, których wyniki zostaną rozpowszechnione, zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów na wiele zalet jakie posiada Lublin i przyczynią się do wykreowania dobrego wizerunku, zarówno miasta jak i regionu. Dodatkowo pogłębione wywiady z przedsiębiorcami pozytywnie wpłyną na obraz miasta, jako miejsca wychodzącego naprzeciw potrzebom inwestorów, stwarzającego dogodne warunki i zachęcającego do inwestowania. Diagnoza obecnego stanu gospodarczego miasta, identyfikacji jego mocnych i słabych stron, pozwoli określić kierunek rozwoju Lublina i wskazać branże, na które miasto powinno stawiać, konfrontując te informacje ze zdefiniowanymi przez naszych ekspertów priorytetami rozwojowymi. Posiadając takie dane, inwestorzy z tych branż będą chcieli lokować swoje firmy właśnie w naszym mieście. Wzrost gospodarczy miasta będzie dodatkowo stymulował rozwój ekonomiczny gmin ościennych, które tworzą Lubelski Obszar Metropolitalny. Dzięki ulokowaniu inwestycji z jednej branży lub kilku podobnych, nastąpi efekt synergii między poszczególnymi firmami, który przyczyni się do rozwoju danej gałęzi gospodarki na naszym terenie.

Władze miasta oczekują, że w Lublinie pojawi się wkrótce zewnętrzny kapitał. Co jest kartą przetargową strefy ekonomicznej na Felinie i terenów inwestycyjnych na Bursakach?
Podstrefa na Felinie jest już zainwestowana w części produkcyjnej w połowie, co świadczy o jej atrakcyjności, jednocześnie daje szerokie możliwości rozwoju. W 2012 roku będziemy sukcesywnie uzbrajali część północną (produkcyjną strefy), która współgraniczy z budowanym lotniskiem w Świdniku i powstającą obwodnicą Lublina i drogą S17. Chcemy też rozwinąć południową część podstrefy Lublin. Ta część zlokalizowana jest blisko rozbudowującego się Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie już obecnie powstają firmy odpryskowe oraz budowany jest inkubator ICT. Taka synergia lokalizacji ma zagwarantować sukces biznesowy podstrefy usługowej, w której wyrośnie park biurowy, zaś w części ulokują się średnie, innowacyjne firmy, głównie z branży IT.

Wiele kontrowersji ze strony mieszkańców wzbudziło powstanie asfaltowni w lubelskiej dzielnicy Hajdów-Zadębie. Pan pełnił rolę mediatora w tej sprawie. Dlaczego warto było "walczyć" o tę inwestycję?
Do podpisania porozumienia doszło po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zarówno z mieszkańcami dzielnicy, jak i inwestorami. Widząc niezadowolenie mieszkańców, podjąłem rozmowy, które miały doprowadzić do porozumienia. Spółka Budimex, która w rejonie dzielnicy buduje kluczowy dla miasta i podlubelskiego lotniska węzeł przy ul. Mełgiewskiej, zobowiązała się, że jej inwestycja będzie czasowa. Po zakończeniu budowy i po połączeniu jej z obwodnicą miasta, inwestor zobowiązał się zakończyć działalność w obecnym miejscu i uzgodnić inną lokalizację. W związku z uciążliwościami, inwestorzy zadeklarowali zrealizowanie niezbędnego remontu odcinka narażonego na zniszczenie ze względu na zwiększony ruch drogowy. Jednocześnie zobowiązałem Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin do przeprowadzania cyklicznych ekspertyz, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zanieczyszczeń powietrza przez firmy działające na terenie dzielnicy Hajdów-Zadębie, do podjęcia stosownych kroków w celu wyeliminowania tych zjawisk.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW