Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Działalność charytatywna to nie CSR

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z Mirellą Panek-Owsiańską, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dyrektorką generalną, o CSR-ze w Polsce, rozmawia Marta Śniegocka.

Z ostatnich badań firmy Grant Thornton wynika, że polskie firmy znajdują się w europejskiej czołówce pod względem działań CSR. Czy Pani odczucia są podobne?
Polski CSR jest bardzo młody i wciąż znajduje się w fazie rozwoju, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Choć wyniki takich badań, jak to firmy Grant Thornton, napawają optymizmem, to warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, jako obszar odpowiedzialnych działań, najczęściej wskazywali działalność charytatywną czy działania na rzecz społeczności lokalnych, co jest bardzo „polską” specyfiką pomagania innym, ale jednocześnie mało zaawansowanym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Niestety, patrząc na obszar związany z innowacyjnością czy też inkluzywnymi modelami biznesowymi, nie wypadamy już tak dobrze.

Większość firm deklaruje, że działa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu z uwagi na zyski. Czy CSR opłaca się firmom?
Zdecydowanie tak. CSR zwiększa konkurencyjność firmy, co wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów. Konsumenci, pracownicy i inni interesariusze są bardziej lojalni wobec firmy, co razem przekłada się na wzrost zysków. W badaniu Menedżerowie 180 przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand&Co w ubiegłym roku, 56 proc. respondentów było przekonanych o długofalowej odpowiedzialności takich działań. Problem jednak leży w tym, że wielu zarządzających kieruje się jedynie krótkotrwałą perspektywą, w której często trudno jest zobaczyć konkretne efekty działań CSR.

Jakie zatem działania z zakresu CSR-u są najpopularniejsze wśród polskich firm? Ekologiczne, charytatywne, czy takie, które jedynie w mniemaniu danej firmy są działaniami CSR-owymi?
W Raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” rokrocznie najwięcej praktyk notujemy w dziale Biznes a społeczeństwo, gdzie znajdują się działania z zakresu zaangażowania społecznego, kampanie społeczne, czy akcje edukacyjne. Należy podkreślić, że sama działalność charytatywna, której nie towarzyszy szersza strategia, nie jest CSR-em. Wiele firm prowadzi też programy wolontariatu pracowniczego, niejednokrotnie pozostawiając pracownikom inicjatywę i wybór tematyki, w ramach której będą udzielali bezpłatnej pomocy innym. Notujemy też cykliczny wzrost działań proekologicznych poprzez wdrażanie tak prostych rozwiązań jak ekobiuro, czyli segregowanie odpadów w biurze, dwustronne drukowanie na ekologicznym papierze, minimalizowanie wydruków i poleganie na wirtualnym obiegu dokumentów, czy wyłączanie urządzeń z prądu po skończonej pracy. Dzięki takim działaniom firma nie tylko minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko, ale również oszczędza środki. Są już firmy, które wdrażają bardzo kosztowne i skomplikowane procesy z zakresu ochrony środowiska, które są częścią ich strategii zrównoważonego rozwoju.

Jakie działania polskiego rządu byłyby potrzebne do zmobilizowania przedsiębiorców do większego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu?
W Ministerstwie Gospodarki powołano Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w ramach którego funkcjonują grupy robocze ds. promowania CSR, edukacji, odpowiedzialnych inwestycji i zrównoważonej konsumpcji. Do grup zaproszeni są przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki, dzięki czemu możliwy jest dialog i współpraca. Zespół przygotował swoje rekomendacje do średniookresowej strategii rozwoju Polski, miejmy nadzieję, że zostaną one uwzględnione i wdrożone. Wiele też dyskutuje się na temat obowiązkowego raportowania kwestii pozafinansowych – takie regulacje przyjęto już w Szwecji, Danii, czy niedawno w Hiszpanii. Wydaje się, że dla zwiększenia transparentności oraz obrazu rzeczywistego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko, warto byłoby zastanowić się nad takimi regulacjami także w Polsce.

W styczniu na warszawskiej giełdzie powstał indeks firm odpowiedzialnych społecznie, wspierających zrównoważony rozwój. Czy uważa Pani, że będzie to miało wpływ na większe zaangażowanie firm w CSR?
Powstanie polskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych to bardzo ważny krok w rozwoju CSR-u w naszym kraju. Badania społecznie odpowiedzialnego inwestowania dowodzą, że spółki odpowiedzialne, które wpisywane są na takie indeksy, osiągają większe stopy wzrostu, a jednocześnie wspierają zrównoważony rozwój. To także narzędzie dla inwestorów zwiększające ich wiedzę na temat wartości poszczególnych firm. Może to być rówież zachęta do powstawania nowych funduszy etycznych, a więc takich, które w swojej polityce inwestycyjnej kierują się zdefiniowanymi wartościami.

Jakie polskie firmy są przykładem wzorowego CSR-u?
Nie ma „wzorowej” firmy – CSR zakłada ciągłe dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach działania. Są firmy, które są liderami w konkretnym obszarze – np. bank Citi Handlowy znany jest ze swoich programów edukacji finansowej i programu wolontariatu pracowniczego, Skanska Property - programów zielonego budownictwa, a Microsoft - projektów wyrównywania szans w dostępie do społeczeństwa informacyjnego. Warto zwrócić uwagę na Ranking Odpowiedzialnych Firm współorganizowany przez FOB, PwC, Akademię Leona Koźmińskiego i Dziennik-Gazetę Prawną - zwycięzcą ostatnich edycji była firma Danone.

Czego brakuje jeszcze w polskim biznesie w zakresie CSR, żeby dorównał on światowym standardom?
Poza międzynarodowymi korporacjami, na palcach jednej ręki policzyć można polskie firmy, które mają całościową strategię CSR. Nie znaczy to jednak, że małe i średnie firmy nie działają w sposób odpowiedzialny - one często tak tego nie nazywają. Warto upowszechniać wiedzę o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o korzyściach, które może ona przynosić, także firmom z sektora MŚP. Warto też wspierać liderów i liderki, ktorzy dostrzegają wyzwania współczesnego świata i chcą brać za nie odpowiedzialność.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW