Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bez SSE zamiast w Częstochowie zainwestowalibyśmy pod niemiecką granicą

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Zsolt Erdősi, Managing Director w Flat Glass, Guardian Częstochowa
Zsolt Erdősi, Managing Director w Flat Glass, Guardian Częstochowa
Z Zsoltem Erdősi, Managing Director w Flat Glass, Guardian Częstochowa, rozmawia Marta Śniegocka.

Pełni Pan funkcje dyrektora zarządzającego zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Jak w porównaniu tych dwóch państw z Europy Środkowo-Wschodniej wypada Polska?

Próbuję być poprawny politycznie, ale przy porównaniu możliwości inwestycyjnych oraz nowych pomysłów Polska wypada dużo lepiej niż Węgry. Polska jest wciąż przyjazna biznesowi. Do biznesu potrzebne są pieniądze. Sposób współpracy z bankami i inwestorami jest kluczowy dla przyszłości. Jeśli się ich nie szanuje i nie respektuje balansu pomiędzy tym co otrzymują banki, a co ludzie, rodzą się problemy. Sposób działania w Polsce jest znacznie bardziej profesjonalny niż na Węgrzech.

Ma Pan na myśli prawo czy ludzi?

Właściwie poziom prawa wszędzie jest niski i wszędzie istnieją jakieś przeszkody dla biznesu. Jednak system w Polsce jest znacznie lepszy. Nie chcę powiedzieć, że Polacy są lepsi od Węgrów, gdyż to tak nie działa. To co istotne, to władze samorządowe np. prezydenci miast.

Fabryka Guardiana zlokalizowana jest na terenie Katowickiej SSE. Czy pierwsza decyzja związana z lokalizacją fabryki w Częstochowie była związana z SSE, czy z miastem?

Mówiąc szczerze, nasza decyzja była związana z podatkami. W przypadku takiej inwestycji zazwyczaj zgodnie ze strategią firmy decydujemy się na jak najmniejsze miasta. W małych miastach można uzyskać więcej korzyści. Również jeżeli jest się wśród pierwszych inwestorów można uzyskać wiele korzyści m.in. ma się możliwość wyboru najlepszych pracowników. Jednak na naszej decyzji zaważyły również zalety samej Częstochowy, w tym lokalizacja w pobliżu głównych dróg m.in. z Warszawy do Krakowa. Równie ważna była pomoc, którą otrzymaliśmy od lokalnych władz oraz władz SSE. Nawet w Polsce mieliśmy inne lokalizacje do wyboru z podobnymi warunkami, ale ostatecznie Częstochowa dała nam najlepsze warunki, dlatego zdecydowaliśmy się tutaj zainwestować.

Jak podjęli Państwo decyzję o wyborze Polski?


Początkowo mieliśmy tylko w Warszawie oddział obsługi klienta. Dzięki temu niewielkiemu oddziałowi mieliśmy dostęp do informacji o polskim rynku, klientach, statystyk oraz przewidywań odnośnie rynku. Dlatego wybraliśmy Polskę.

Czy myślą Państwo o reinwestycji w Częstochowie?


Nasz firma nieustannie inwestuje. Nasza ostatnia inwestycja była w zeszłym roku, a poprzednia dwa lata wcześniej. W ciągu ostatnich 2-3 lat zainwestowaliśmy około 11 mln euro. To jest naprawdę zaawansowana technologia.

A czy wpływ na Państwa decyzje o ewentualnych inwestycjach ma nierozwiązana kwestia przedłużenia istnienia SSE?

Trudno powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale w obecnych warunkach ekonomicznych przyszłość jest niepewna.  Nie wiem jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale warunki w SSE miały olbrzymi wpływ na naszą pierwotną decyzję o budowie fabryki w Częstochowie. Bez tych udogodnień zakład prawdopodobnie nie zostały zbudowany albo zbudowany w pobliżu niemieckiej granicy, ponieważ to była inna opcja. Na razie nie planujemy budowy kolejnej linii produkcyjnej nie tylko w Częstochowie, ale generalnie w tej części Europy. Miejscem, gdzie teraz idzie biznes jest Rosja. Właśnie zaczęliśmy tam budowę kolejnego zakładu produkcyjnego.

Co zatem, Pana zdaniem, może zrobić polski rząd, żeby zachęcić inwestorów jednak do pozostania w Polsce?


Trzeba ułatwić biurokrację. Mniejsze znaczenie ma czy dostępne są dodatkowe środki, czy granty, a większe jak wygląda stojąca za nimi biurokracja. Biurokracja jest przeszkodą szczególnie za pierwszym razem, kiedy się inwestuje. Kiedy zna się system łatwiej podjąć decyzję o reinwestycji.

Czy zagraniczny inwestor może bez obaw przeprowadzić się do Częstochowy z całą rodziną? Na jakie warunki dla życia i edukacji dzieci może liczyć?


W Częstochowie działa Szkoła Lingwistyczna, gdzie istnieje program nauczania w języku angielskim oraz niemieckim. Mogą tam uczyć się dzieci zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Niestety, to nie jest szkoła dwujęzyczna, czyli nie wszystkie przedmioty są uczone w języku obcym, ale to najlepsza opcja dla cudzoziemców z rodzinami.

Czy mimo to poleciłby Pan Częstochowę jako miejsce do mieszkania?

Oczywiście, czemu nie? (śmiech). Lubimy Częstochowę.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW