Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

To ogromna inwestycja i wielkie pieniądze

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy
Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

Z Rafałem Bruskim, prezydentem Bydgoszczy, o bydgosko-toruńskiej spalarni śmieci - pierwszym tego typu projekcie dofinansowanym z PO Infrastruktura i Środowisko, rozmawia Marta Śniegocka.

Jakie czynniki zadecydowały o tym, że bydgosko-toruńska spalarnia śmieci jako pierwsza otrzymała dofinansowanie z PO IiŚ?
Głównymi czynnikami, które zdecydowały o tym, że jako pierwsi w Ministerstwie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, była po pierwsze kompletna dokumentacja projektu, a po drugie dobra dokumentacja projektu, czyli pozytywnie zaopiniowana przez szereg instytucji, m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, przedstawicieli europejskiej inicjatywy JASPERS. Ta ocena umożliwiła nam nie tylko pozyskanie 340 mln złotych, ale również jest swego rodzaju gwarantem, że projekt budowy spalarni w tym konkretnym założeniu jest potrzebny oraz zasadny pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.

Dlaczego tak bardzo popierał Pan budowę tej spalarni?
Po spotkaniu w MRR i patrząc na tych, którzy chcą takiej inwestycji w Polsce powinienem być szczęśliwy, ale bardziej odczuwam ogromną odpowiedzialność za sam projekt. Chcemy być wiarygodnym partnerem. Projekt powstawał 4 lata temu, zanim zostałem prezydentem Bydgoszczy. Mam świadomość, że pojawiają się głosy o nierównym partnerstwie obu miast, szczególnie w zakresie zapisów o transporcie odpadów. Byliśmy jednak w takim momencie, że umowę można było podpisać lub nie. Na zmiany było za późno. Wierzę jednak w wielostopniową i wieloetapową pozytywną ocenę, którą przeszedł. To ogromna inwestycja i wielkie pieniądze w regionie.

W Bydgoszczy zostanie wybudowana spalarnia śmieci, zaś w Toruniu stacja przeładunkowa. Co zadecydowało o takim podziale inwestycji między miastami?
O terytorialnym podziale poszczególnych elementów projektu zdecydowała tzw. wielokryterialna analiza. Dokument ten, opierając się na kilkudziesięciu czynnikach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych wskazał jako optymalne miejsce, spośród 4 lokalizacji samej spalarni, Bydgoski Park Przemysłowy. W Toruniu powstanie zatem stacja przeładunkowa. Oczywiście brana była pod uwagę również lokalizacja spalarni w Toruniu, ale zupełnie nieuzasadnione byłoby wożenie odpadów z większej i produkującej więcej śmieci Bydgoszczy do mniejszego sąsiada. Ponadto w Bydgoszczy wybudowana zostanie również kompostownia na tzw. odpady zielone. Dzięki temu będziemy mieli wszystkie brakujące elementy nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.

Skąd w ogóle pomysł na współpracę Torunia i Bydgoszczy w tym temacie?
W duecie siła. Pomysł obu miastom podyktowały na pewno surowe wymogi UE dotyczące ograniczenia składowania odpadów. Ponadto budowę spalarni w ośrodkach powyżej 300 tysięcy mieszkańców wskazują strategiczne dokumenty takie jak Krajowy i Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami. Budowanie dwóch oddzielnych instalacji jest nieuzasadnione finansowo. Im więcej odpadów przerobi jedna z nich, tym lepszy wynik i środowiskowy i ekonomiczny, stąd pomysł na wspólną spalarnię.

W jakim stopniu Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wpłynie na funkcjonowanie bydgosko-toruńskiego okręgu metropolitalnego?
To przede wszystkim duży krok w rozwoju gospodarczym. Dzięki inwestycji Toruń i Bydgoszcz będą miały wspólny system gospodar­ki odpadami zgodny z surowymi wymogami UE. Do 2015 w ramach projektu powstanie stacja przeładunkowa w Toruniu, kompostownia odpadów w Bydgoszczy, zakład termicznego przetwarzania odpadów w Bydgoskim Parku Przemysłowym wraz z sieciami przyłączowymi. Spalarnia rozwiąże nie tylko problem składowania odpadów, ale będzie również źródłem zielonej energii. Podczas procesu utylizacji śmieci wyprodukowany zostanie prąd zabezpieczający w pełni potrzeby inwestorów Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Bydgoska instalacja produkować będzie także 124 000 MWh ciepła, niemal całkowicie zabezpieczając potrzeby miasta poza okresem grzewczym. Korzyści płynące ze spalarni na pewno nie pozostaną więc obojętne dla przyszłych inwestorów. Wymierną korzyść z inwestycji odczują także mieszkańcy, płacąc mniejsze rachunki za śmieci, a ewentualne, przyszłe wzrosty opłat za ciepło i prąd nie będą dla nich tak dotkliwe. Dzięki unijnemu wsparciu jesteśmy bowiem w stanie zaoferować bardzo niskie opłaty za unieszkodliwienie tony odpadów. Oczywiście nie planujemy być wielkim graczem w branży energetycznej, ale jeśli przy wykorzystaniu środków unijnych, nowoczesnym i sprawdzonym technologiom jesteśmy w stanie rozwiązać zarówno problem składowania odpadów, jak i ciepła czy prądu, chcemy to zrobić. Jest to naturalną konsekwencją możliwości, jakimi dziś dysponują samorządy. Za chwilę za naszym przykładem pójdą inne miasta i gminy starające się o fundusze na ten cel.

Budowa spalarni ma się rozpocząć w przyszłym roku. Ile będzie kosztowała?
Koszt inwestycji wynosi 189 mln złotych netto. 339.600.000 zł netto na jej realizację pochodzić będzie ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ponadto preferencyjnej pożyczki w kwocie 158.800.000 złotych netto udzieli inwestorowi-spółce miejskiej ProNatura, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Około 10 mln złotych netto wyniesie wkład własny inwestora. Ponad 100 mln złotych stanowić będzie zwrot podatku VAT.

Jaką powierzchnię będą miały obiekty i grunty, na których one powstaną?
O powierzchni obiektów będziemy mogli powiedzieć dopiero kiedy zostaną opracowane projekty budowlane poszczególnych elementów inwestycji. Docelowo spalarnia ma zamieniać w prąd i ciepło 180 tysięcy ton odpadów rocznie, a znajdować się będzie na działce, która jest własnością spółki miejskiej. Jej powierzchnia to ponad 4 ha. Jest to teren obecnie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, od najbliższej zabudowy mieszkalnej spalarnię dzielić będzie ponad 3 km.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW