Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Wysiłek się opłacał - Lubelszczyzna ma 70 mln zł

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Z Iwoną Nakielską, dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, o bonusie 18 mln euro przyznanym województwu z Krajowej Rezerwy Wykonania, rozmawia Marta Śniegocka.

W wyniku rankingu województw najsprawniej realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozdysponowało pomiędzy osiem najlepszych pod tym względem województw dodatkowe pieniądze. Za szybkie wykorzystanie środków z Programu Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki województwo lubelskie otrzymało pokaźny bonus, tj. 18 mln euro. Jakie czynniki zadecydowały o tym sukcesie?
Od początku wdrażania programu robiliśmy wszystko by na Lubelszczyźnie Kapitał Ludzki realizowany był możliwie sprawnie. W chwili otrzymania informacji o szansie na dodatkowe środki nie musieliśmy podejmować żadnych specjalnych działań. Postaraliśmy się jedynie o kolejne usprawnienie procedury rozliczania wniosków. Nasi beneficjenci dołożyli swoją cegiełkę sprawnie realizując projekty i terminowo je rozliczając. Dzięki tym czynnikom udało się nam uzyskać taką pozycję. Pracownicy Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy udowodnili, że oba urzędy są sprawnie funkcjonującymi instytucjami, które potrafią efektywnie wykonywać zadania związane z rozliczaniem środków i współpracą z beneficjentami. Wysiłek się opłacał - uzyskaliśmy dodatkowe 70 milionów złotych dla Lubelszczyzny.

W swoich wcześniejszych wypowiedziach na ten temat nie ukrywała Pani, że duży budżet województwa utrudniał starania o bonus.
Chodziło mi o alokację, jaką nasze województwo otrzymało na realizację programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Przypomnę, że otrzymaliśmy ponad 2 miliardy złotych, co dało nam 5. miejsce w Polsce pod względem wielkości przyznanych pieniędzy. Wiemy, że o przyznaniu rezerwy wykonania decydowała wartość dotychczas rozliczonych środków. Im większa alokacja, tym więcej wysiłku, aby je rozliczyć. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i zaangażowania ze strony beneficjentów i instytucji zajmujących się ich obsługą. Przekładając to na realne wartości przypominam, iż udało się nam już podpisać umowy na ponad 1,2 miliarda złotych, a środki dotychczas rozliczone to kwota ponad 718 milionów złotych.

Głównie z jakiego powodu województwu tak bardzo zależało na dodatkowych środkach finansowych?
Powód jest oczywisty. Dodatkowe pieniądze, to jeszcze większe wsparcie dla mieszkańców naszego regionu, który potrzebuje funduszy, żeby się rozwijać. Zdiagnozowaliśmy potrzeby i już wiemy jak należy rozdysponować środki.

Na jakie więc projekty zostanie wydanych 18 mln euro z bonusu?
Pieniądze te na pewno trafią do osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Część przeznaczymy na projekty 18+, czyli dla osób starszych. Znaczna kwota trafi na obszary wiejskie, gdzie ciągle brakuje przedszkoli czy punktów przedszkolnych. Dofinansowanie skierowane zostanie również na mikropożyczki dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Mikro-, małe, i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dodatkowe pieniądze na działania szkoleniowe i doradcze.

W jakiej mierze regionalni przedsiębiorcy skorzystają z tych pieniędzy?
Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że dla lokalnych przedsiębiorców przeznaczymy prawie połowę pozyskanych pieniędzy, w tym na działania związane ze szkoleniami i doradztwem do tej grupy trafi blisko 30 milionów złotych. Na mikropożyczki dla osób mających pomysł na własną firmę przeznaczonych zostanie około 5 milionów złotych.

Dokładnie jakie szkolenia i zakres doradztwa będą skierowanie do właścicieli firm?
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz z doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie: zarządzania, identyfikacji potrzeb dotyczących kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo przewidziane jest doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości. Dokładniej będzie można to określić po akceptacji naszych styczniowych propozycji dotyczących dodatkowych pieniędzy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Istnieją preferencje związane z grupą docelową, która będzie mogła skorzystać z tych przywilejów?
Dokładne kryteria wyboru określone zostaną w dokumentacji konkursowej. Jeżeli chodzi o małe, średnie a także mikroprzedsiębiorstwa, to z pewnością do nich trafi duża część dodatkowych pieniędzy, ponieważ te podmioty mają szczególne znaczenie dla rozwoju naszego województwa.

Powiedzmy, że osoba prowadząca własny biznes decyduje się wziąć udział w takim szkoleniu. Na jakie korzyści może liczyć?
Przeszkoleni pracownicy to zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. Sami pracodawcy mogą skorzystać ze wsparcia, które pozwoli im sprawnie i skutecznie zarządzać firmą. Warto tu podkreślić, że wszystkie te działania będą współfinansowane ze środków EFS. Dzięki temu przedsiębiorcy nie ponoszą dodatkowych kosztów na szkolenia.

Biorąc pod lupę województwo lubelskie i branże, które najczęściej w regionie korzystają ze szkoleń i doradztwa, to które by Pani wskazała?
Z unijnych pieniędzy od 2007 roku skorzystało ponad 1 tys. przedsiębiorstw w naszym województwie. Projekty realizowane na Lubelszczyźnie w ramach programu Kapitał Ludzki wiązały się głównie z branżami uznanymi za kluczowe dla naszego województwa, czyli: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, logistyka, budownictwo. Poza tym wiele projektów dotyczyło transportu, reklamy, turystyki oraz gastronomii.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW