Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Sektor spożywczy ma specjalne wymaganie odnośnie terenów inwestycyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Urszula Solińska-Marek, prezes WSSE
Urszula Solińska-Marek, prezes WSSE
Z prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urszulą Solińską-Marek, o przygotowaniu terenów pod inwestycje branży spożywczej, rozmawia Marta Śniegocka.

Jak wygląda kwestia inwestorów z branży spożywczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?


Na terenie naszej strefy najwięcej jest inwestorów działających w sektorze piekarniczym. Firmy z tego sektora rolno-spożywczego są chyba dominujące, jeśli chodzi o inwestycje nie tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych, ale również Polski. Patrząc na to co donoszą media sądzimy, że producenci z sektora słodyczy i czekolady mogą również w pewnym momencie chcieć rozwijać się na terenie specjalnych stref ekonomicznych i w tym kierunku zamierzamy podjąć działania marketingowe.

Czym różni się przygotowanie terenów pod inwestycje z sektora rolno-spożywczego, od np. sektora przemysłu lekkiego?

Wszystko zależy od tego jaki jest proces produkcyjny, czy jest on oparty na energii elektrycznej, czy na gazie. Na pewno chociażby produkcja ceramiki jest bardziej gazochłonna, niż produkcja spożywcza, ale na pewno w zależności od przyjętego schematu produkcyjnego lepsze uzbrojenie w sieć gazowniczą bądź energetyczną  powinno wystąpić w przypadku sektora spożywczego.

Jaki sektor branży spożywczej ma największy potencjał rozwoju na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

My skupiamy się na sektorze piekarniczym, patrząc chociażby na to, że inwestor FSB Piekarnie zainwestował niedawno na terenie podstrefy w Strzegomiu. Myślimy, że branża ciastkarska i ogólnie piekarnicza jest tą, która może działać w obrębie strefy. Jednak zwracamy uwagę na trendy, które mają miejsce na rynku spożywczym i wychodzimy z założenia, że również branża cukiernicza może być tą, która będzie zainteresowana funkcjonowaniem w strefie.

Czy w związku z tym planują Państwo przygotowywać tereny specjalnie pod inwestycje z tego sektora, czy raczej strefa skupia się na uniwersalnym uzbrojeniu terenów?

Staramy się przygotowywać tereny uniwersalne, tak aby dostosowywać je do większości inwestycji, które mogą być realizowane. Zawsze w oświadczeniach włodarzy miast i gmin jest informacji w jakich okresach mogą być dołączone poszczególne media, tak żeby teren był maksymalnie uzbrojony pod poszczególne potrzeby. W sytuacji , jeśli mielibyśmy chociażby produkcję folii, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, w związku z tym, że cały cykl produkcji jest bardzo energochłonny, to wiemy w jakim roku jaka moc może być dostarczona przez  głównego dostarczyciela mediów plus jaką moc możemy mieć w kolejnych okresach. Mamy to zawsze rozpisane w harmonogramach, dzięki czemu inwestor zawsze wie, czego się może spodziewać, w którym roku jakie parametry na danym gruncie będą spełnione.

Czy w związku z planami przyciągnięcia nowych inwestorów planują Państwo również poszerzenie terenów Wałbrzyskiej SSE?


Obecnie na Komitecie Stałym MG jest nasze rozporządzenie, które zostało złożone w tym roku poszerzające granicę WSSE. Liczymy na to, że już w niezmienionym kształcie pójdzie ono jeszcze w tym miesiącu do Rady Ministrów. Natomiast szykujemy już kolejny wniosek o rozszerzenie, gdyż zainteresowanie samorządów jest bardzo duże.

Czy wiedzą już Państwo jakie będą to tereny?


Praktycznie mamy już przygotowanych bardzo wiele elementów kolejnego wniosku. Są to tereny, które zarówno my kupujemy i chcemy objąć granicą SSE, jak również tereny, które są własności gmin i samorządów. Również konkretni inwestorzy napisali  listy intencyjne w sprawie objęcia kolejnym rozporządzeniem włączenia ich terenów do strefy.

Czy pojawią się podstrefy w nowych miastach?


Nie chciałabym przekazywać szczegółowych informacji do momentu skonstruowania ostatecznego wniosku, natomiast my się nie ograniczamy do terenów, na których obecnie funkcjonujemy. Toczymy rozmowy z samorządami również z pozostałych obszarów i jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Zależy nam, aby oferta terenów proponowanych inwestorowi była jak najlepsza.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW