Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Nasi przedsiębiorcy to ludzie kreatywni

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga
Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga
Z Grzegorzem Nowaczykiem, prezydentem Elbląga, o inwestycjach i przedsiębiorczości w mieście, rozmawia Agnieszka Boruta.

W marcu br. Rada Ministrów zdecydowała o powiększeniu obszaru należącego do Warmińsko-Mazurskiej SSE. Do specjalnej strefy ekonomicznej włączono ponad 81 ha, z czego 77 ha to grunty publiczne położone m.in. w Elblągu. Jaki władze miasta mają pomysł na zagospodarowanie tych terenów?
Ponad 30 ha elbląskiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonych jest w Elbląskim Parku Technologicznym na Modrzewinie Południe. Objęcie części terenów inwestycyjnych SSE dodatkowo podnosi atrakcyjność tego obszaru. Gwarantuje to przedsiębiorcom ulgi w podatku dochodowym sięgające 50, 60, a nawet 70 procent, zależnie oczywiście od wielkości firmy. Tereny te przeznaczone są pod przemysł oraz działalność innowacyjną. Obszar WMSSE został zwiększony pod potrzeby konkretnego inwestora z branży metalurgicznej. Staramy się podchodzić do każdego przedsiębiorcy, zainteresowanego prowadzeniem działalności w Elblągu, indywidualnie. Między innymi tym chcemy ich przyciągać. Zależy nam na małych i średnich przedsiębiorstwach, które są innowacyjne.

Jak wygląda ostateczny skład lokatorów Elbląskiego Parku Technologicznego?

27 marca br. rozstrzygnęliśmy pierwszy przetarg na dzierżawę pomieszczeń biurowych. Do Parku weszło pięć nowych firm. Są to ACOUSTICS Sp. z o.o., AP DIZAJN Piotr Górski, Firma B&P Service, Jet System spółka z o.o. i TEST Stanisław Gojlik. Oprócz nich w EPT są 3 firmy, które zajęły łącznie ponad 500 m powierzchni biurowej, warsztatowej i laboratoryjnej. Pierwszym najemcą EPT był Klaster Mebel Elbląg. Pozostałe firmy reprezentują takie branże jak: metalurgiczna, informatyczna, chemiczna i projektowa. Wkrótce ogłosimy kolejne przetargi na dzierżawę wolnych pomieszczeń biurowych oraz na dzierżawę laboratoriów w centrach badawczych. Docelowo planujemy, że działalność będzie prowadziło tam około 30 firm.

Jakie działania podejmuje miasto w celu przyciągnięcia inwestorów?

Zależy mi na tym, by Elbląg postrzegany był jako miasto otwarte na nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, przyjazne inwestorom, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Utworzyliśmy Biuro Obsługi Inwestora - to tam przedsiębiorcy otrzymają komplet niezbędnych informacji o mieście, warunkach prowadzenia inwestycji i wszelkich ulgach. W 2011 roku powołałem Radę Menedżerów, swoiste ciało doradcze prezydenta. Zasiedli w niej liderzy lokalnego biznesu. Z ich wiedzy korzystam, żywo dyskutujemy o potrzebach Elbląga, o tym, co jest dobre, a co wymaga szybkich działań. Mamy Elbląski Park Technologiczny, Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Tworzymy przyjazne warunki do rozwoju klastrów. Cieszę się, że aktualnie funkcjonuje ich już sześć: Klaster Mebel Elbląg, Klaster Teleinformatyczny, Klaster Medyczny Med. +, Klaster Metalowy Nowoczesnych Technologii, Klaster Turystyczny, Klaster Biznesu Kultury BizArt oraz Klaster branży AGD. Sporo terenów mamy objętych SSE, a więc to realne ulgi dla przedsiębiorców.

Inwestycje z jakich branż najlepiej wkomponowały się w charakter i zaplecze gospodarcze Elbląga?
W Elblągu dominuje przemysł metalowy, budowlany, energetyczny i elektromaszynowy. Wiodącym w Polsce zakładem sektora energetycznego jest, mające siedzibę w naszym mieście, Alstom Power. Wieloletnie tradycje w produkcji piwa ma browar, należący do Grupy Żywiec - krajowego lidera produkcji piwowarskiej. Ważnym zakładem jest Giełda Elbląska. Mamy silnie rozwiniętą produkcję mebli, tu prym wiedzie firma Wójcik. Silną pozycję ma również branża IT (OPEGIEKA), co myślę, że przyczynić się może do wzrostu zainteresowania miastem, jako miejscem lokowania innowacyjnych inwestycji.

Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane w Elblągu?

Firma Metal Expert wybudowała na Modrzewinie, korzystając z projektów unijnych, nową halę produkcyjną. Zakupiła też sprzęt do proekologicznej produkcji kolistych tarcz kierowniczych. Nową halę produkcyjną postawiła też Firma POSTEOR, która zajmuje się głównie produkcją części, serwisowaniem oraz modernizacją urządzeń energetycznych. Energa Kogeneracja dostała pozwolenie na budowę bloku biomasowego. Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA utworzyło Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS Centre. Firma AVANTE, specjalizująca się w technice okiennej, ma pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej hali produkcyjnej na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego. Powstał też w naszym mieście pierwszy czterogwiazdkowy Hotel Elbląg. Jego właścicielem jest Spółka Vivaldi Junior, która skutecznie zabiegała o dofinansowanie unijne. Tak więc śmiało mogę powiedzieć, że nasi przedsiębiorcy to ludzie kreatywni, z pomysłami na biznes i jego rozwój, mimo kryzysu…

Jakie atuty Elbląga powinny być, Pana zdaniem, kartą przetargową w negocjacjach z inwestorem?

Elbląg ma do zaoferowania wiele. Przede wszystkim znakomite położenie komunikacyjne. Łączymy w końcu kraje Unii Europejskiej z Rosją. 60 km do Gdańska, 100 do Kaliningradu, blisko Zalew Wiślany i Wysoczyzna Elbląska. Mamy w mieście cztery uczelnie wyższe kształcące specjalistów w różnych kierunkach – humanistycznych i tych preferowanych przez przedsiębiorców – inżynieryjnych. Przygotowujemy znakomite tereny inwestycyjne – myślę tu o Terkawce, Modrzewinie i Wyspie Spichrzów. Oczywiście, wspomniane już tereny objęte są SSE. O wszystkim potencjalnych inwestorów poinformują pracownicy Biura Obsługi Inwestora. Zachęcam do kontaktu z nimi i oczywiście zapraszam do Elbląga.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW