Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Państwo powinno wspierać i chronić

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
dr Jacek Wędrowski, rektor WSS-E
dr Jacek Wędrowski, rektor WSS-E
Z drem Jackiem Wędrowskim, rektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie i liderem Krajowego Konsorcjum e-Uczelnia, o powstaniu Krajowej Akademii Gospodarczej, która ma połączyć naukę i biznes, rozmawia Agnieszka Boruta.

Krajowa Izba Gospodarcza, wraz z innymi podmiotami, planuje uruchomić Krajową Akademię Gospodarczą, której zadaniem będzie połączenie nauki i biznesu. Skąd taki pomysł?
Zależy nam na rozwoju zawodowej edukacji praktycznej, przystającej do potrzeb rynku, realizowanej na poziomie akademickim. Tak rozumianą edukację chcemy wesprzeć programami badawczymi innowacyjnymi, które mają na celu praktyczne wykorzystanie dorobku polskiej nauki. Celem Krajowej Akademii Gospodarczej (KAG) jest nie tylko utrzymanie, ale i zwiększenie odsetka osób posiadających w naszym kraju nowoczesne i praktyczne, rynkowo przydatne wyższe wykształcenie. W związku z postępującym procesem globalizacji, informatyzacji oraz zmianami w  funkcjonowaniu gospodarki a także czynnikami demograficznymi, sytuacja w sektorze szkolnictwa zmienia się bardzo szybko. Uczelnie stoją przed koniecznością nawiązania efektywnej współpracy ze środowiskami gospodarczymi i biznesowymi. KAG im to umożliwi. Dzięki powiązaniu nauki i biznesu przyszli absolwenci będą kształceni zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także we współpracy z przedsiębiorcami. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do podejmowania pracy i wypełniania oczekiwań pracodawców.

Kiedy projekt zostanie zapoczątkowany?

Realizacja projektu właśnie się rozpoczyna. Porozumienie o współpracy w sprawie powołania uczelni podpisałem 31 stycznia br. wraz z Andrzejem Arendarskim, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, Jarosławem Gerardem Podolskim, prezydentem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Mariuszem Wróblem, kanclerzem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Umowa ma charakter otwarty - na kolejnych etapach będą mogły do niej przystępować kolejne starannie wyselekcjonowane i komplementarne względem siebie uczelnie niepubliczne.

W ramach tego projektu KIG będzie wspierać tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych. Na czym będzie polegać ich działalność?
W tworzeniu konsorcjów przemysłowo-naukowych pomoże „Kopernik” – Akademicki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pierwszy fundusz w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Fundusz będzie inwestował w rozwój nauki, badań naukowych oraz rozwój nowych technologii. Opracowane w podległych jednostkach modele oraz innowacyjne technologie Fundusz zamierza wdrażać do obrotu gospodarczego. Będzie on dążyć do tworzenia warunków do rozwoju projektów naukowo-badawczych, poprzez kreowanie w podległych jednostkach funkcji inkubatora przedsiębiorczości i parku technologicznego. Dzięki temu Fundusz będzie efektywnie zarządzał procesami kreowania nowych technologii, zarządzania nimi, ochrony prawnej i patentowej, prowadząc do realizacji biznesowych projektów start-up’owych. Działania takie są zbliżone do strategii rozwoju amerykańskich uczelni, które generują przyuczelniane inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne. Obecne warunki w Polsce nie są przyjazne dla ww. rozwiązań. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada, że uczelnia nie jest wpisana do KRS, a więc nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa. W związku z tym zadania stricte gospodarcze (funkcja przedsiębiorcy) spadają na jednostkę nadrzędną wobec uczelni, czyli jej założyciela, który może funkcjonować w ramach europejskiej przestrzeni gospodarczej. Taka sytuacja potwierdza potrzebę powołania Funduszu Inwestycyjnego w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

W jaki sposób Krajowa Akademia Gospodarcza zamierza dopasować profil kształcenia do potrzeb rynku biznesowego?

Będzie to wiązało się z wieloma zmianami - zarówno systemowymi, jak i metodologicznymi. W ramach Krajowej Akademii Gospodarczej organizacje pracodawców oraz przedsiębiorcy będą aktywnie partycypować w procesie kształcenia studentów, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej klasy specjalistów do prowadzenia zajęć. Związanie uczelni i biznesu umożliwi wybitnym i doświadczonym praktykom biznesowym prowadzenie wykładów i zajęć w ramach programu studiów. Zadaniem pracodawców będzie organizacja staży oraz praktyk w przedsiębiorstwach dla studentów Krajowej Akademii Gospodarczej. Ponadto, pracodawcy będą współpracować także w zakresie wdrażania projektów badawczych oraz tworzeniu rad doradczych przy uczelni.

Zapytam teraz ogólniej: czy państwo, dzisiaj, jest choć trochę przyjazne przedsiębiorcy?
Myślę, że jesteśmy w Polsce na dobrej drodze by stopniowo to osiągnąć. Zmieniono przepisy ustawy o rachunkowości, by łatwiej i taniej małe firmy mogły rozliczać się z fiskusem, ustanowiono partnerstwo publiczno-prawne i upadłość konsumencką. Pozytywnie oceniam próby ograniczenia zbyt szerokiego zakresu kontroli przedsiębiorstw, domniemanie uczciwości podatników, możliwość zawieszenia działalności gospodarczej czy wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej. Jednak nadal Polska w odbiorze przedsiębiorców to państwo i jej agendy publiczne, które zbyt jednostronnie interpretują przepisy istotne dla gospodarczego rozwoju, nieufnie przy tym traktując przedsiębiorców. Aby to zmienić, nie wystarczą jednak zmiany tylko w prawie. Potrzebna jest także przebudowa zbiorowej mentalności, nie tylko urzędniczej, ale i społecznej w szerokim rozumieniu. Krajowa Akademia Gospodarcza ma zamiar czynnie do takiej przemiany postaw się przyczyniać.

Jakich działań Krajowa Akademia Gospodarcza oczekuje od rządu w zakresie deregulacji polskiej gospodarki? Czego polski biznes oczekuje od polityków?
Państwo powinno czynnie wspierać i chronić sektor przedsiębiorców, gdyż to oni generują wzrost gospodarczy i stanowią o sile gospodarki danego kraju. Oczywiście, tam gdzie istnieje taka potrzeba, państwo powinno egzekwować i regulować, niemniej jednak istnieją szerokie pola działalności gospodarczej, które mogą a nawet powinny zostać poddane deregulacji i uelastycznieniu. To sprawi, że polscy przedsiębiorcy będą jeszcze lepiej konkurować z zagranicznymi. Racjonalnie rozumiane ograniczanie strefy regulacyjnej państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pobudzenia sił rozwojowych i potencjału przedsiębiorczości kraju. Pomimo zmian, przepisy nadal w sposób zbyt rozległy i często nieuzasadniony wnikają w zasady prowadzenia różnego typu aktywności gospodarczej przedsiębiorców i obywateli. Wypada wskazać, że tempo procesu informatyzacji państwa i budowy e-administracji, pomimo widocznych od kilku lat postępów, nadal odbiega od oczekiwań środowiska przedsiębiorców i społeczeństwa. Mam nadzieję, że utworzenie Ministerstwa Informatyzacji i Cyfryzacji uporządkuje informatyzację administracji, która do tej pory odbywała się w sposób nieuporządkowany. Jednak nadal problemem jest także brak wykwalifikowanej kadry administracyjnej, mogącej zapewnić efektywne wdrożenia narzędzi e-administracji. Identyfikacja potrzeb edukacyjnych w tym właśnie zakresie i ich zaspokojenie to naprawdę pilna potrzeba. Edukacyjne, nowoczesne, zawodowo sprofilowane programy edukacyjne Krajowej Akademii Gospodarczej będą tym potrzebom wychodzić naprzeciw.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW