Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Mamy wiedzę i doświadczenie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Leszek Nałęcz, prezes zarządu Qualia Development
Leszek Nałęcz, prezes zarządu Qualia Development
Z Leszkiem P. Nałęczem, prezesem zarządu Qualia Development, o inwestycjach firmy w condo hotele, rozmawia Marta Śniegocka.

Planują Państwo otworzyć cztery hotele typu condo na Pomorzu. Czy taka inwestycja będzie opłacalna, biorąc pod uwagę, że czas spędzany przez turystów nad Bałtykiem jest ograniczony do kilku miesięcy?

Qualia Development jest firmą z dwunastoletnim doświadczeniem, należącą do grupy kapitałowej PKO Bank Polski – o biznesie myślimy poważnie i odpowiedzialnie, w długim horyzoncie czasowym. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadziliśmy dogłębną analizę założeń biznesowych, przewag i zagrożeń konkurencyjnych, wiele wniosków wyciągnęliśmy też obserwując podobne inwestycje. Nie rozpoczęlibyśmy tak ważnego projektu, gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do jego powodzenia. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym nas na rynku a jednocześnie dającym inwestorom gwarancję opłacalności jest fakt, że jako pierwsi i jedyni na rynku będziemy prowadzili condohotele pod międzynarodowym brandem globalnej sieci hotelowej – Louvre Hotels Group. Nasi klienci będą czerpali profity wynikające z udziału w międzynarodowym systemie rezerwacji, ósmej co do wielkości na świecie a drugiej w Europie sieci hotelowej. Nasz model oparliśmy o know-how Louvre Hotels Group, która ma na świecie ponad 1100 dobrze prosperujących hoteli – jak tu popełnić błąd? Mamy wiedzę, doświadczenie i najlepsze standardy. Nasze obiekty są tak projektowane, by - także poza sezonem  - komfortowo mogły wypocząć w nich rodziny z dziećmi: w pełni wyposażone apartamenty składają się z sypialni, salonu z kuchnią i przestronnej łazienki, w hotelach będą sale zabaw, baseny dla dzieci i wiele innych udogodnień. Każdy obiekt dysponuje też nowocześnie wyposażonymi salami konferencyjnymi, poza sezonem będziemy gościli firmy organizujące szkolenia i sympozja - w tym zapewne pracowników PKO Banku Polskiego… a jest ich w całym kraju blisko 38 tysięcy! Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, proszę spojrzeć na nasze lokalizacje – nikt nie może z nami konkurować a lokalizacja w przypadku tego biznesu to klucz do sukcesu. 

Położona w Sopocie rezydencja „Na Fali” ma być gotowa już pod koniec tego roku. Czy proces sprzedaży odzwierciedla Państwa założenia?

Nie, śmiało mogę powiedzieć, że proces sprzedażowy wyprzedził nasze założenia. "Na Fali" to wyjątkowy projekt, unikalna lokalizacja i niespotykana architektura. Klienci docenili ekskluzywność tej inwestycji, widzą duży potencjał wzrostu jej wartości – zainteresowanie jest spore.

Gdzie jeszcze planują Państwo zakup nieruchomości pod hotele?
Mamy zabezpieczone najlepsze lokalizacje w Międzyzdrojach, tam już latem tego roku otworzymy Golden Tulip Międzyzdroje – Residence. Będziemy też budowali hotel w systemie condo w Gdańsku, w Juracie, Zakopanem i Warszawie. Rozważymy kupno każdej lokalizacji, pod warunkiem, że będzie topowa.

Jak już Pan wspomniał, podpisali Państwo umowę o współpracy z międzynarodową siecią Louvre Hotel Groups. Jest to kolejna na polskim rynku inwestycja w hotele typu condo. Czy tutaj jest wystarczający popyt na takie inwestycje, czy planują Państwo zwrócić się z tą ofertą również do klientów zagranicznych?
Nasze apartamenty może kupić każdy, niezależnie od kraju pochodzenia, w końcu żyjemy w globalizującym się świecie i wspólnej Europie. A tak poważnie, to byliśmy w zeszłym miesiącu z naszym produktem „hotelowym” na dużych targach turystycznych w Berlinie i zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Pojawili się również pierwsi zainteresowani zakupem jednostek w obiekcie. Z symulacji wynika, że inwestycja w nasze obiekty powinna przynieść średnioroczne stopy zwrotu na poziomie 7- 9%, a przez pierwsze trzy lata my gwarantujemy zwrot 21%. To, w połączeniu z ochroną kapitału, jaką daje inwestycja w nasze nieruchomości pracujące sprawia, że produkt jest bardzo atrakcyjny dla klienta dysponującego odpowiednim kapitałem. Klienci zagraniczni mogą dodatkowo liczyć na wzrost wartości ich inwestycji wyrażony w Euro w wyniku wzrostu wartości złotówki, oczekiwanej wraz z postępującą konwergencją naszej gospodarki do Unii Europejskiej. To, wraz z doskonale znaną w Europie marką Golden Tulip sprawia, że obserwujemy również zainteresowanie ze strony klientów zagranicznych i jesteśmy przygotowani, aby na zainteresowanie to odpowiedzieć.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW