Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Chcemy sprzedać powyżej 100 tys. ha

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Leszek Świętochowski, prezes ANR
Leszek Świętochowski, prezes ANR

Z Leszkiem Świętochowskim, nowym prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, rozmawia Agnieszka Boruta.

 Z racji tego, że miesiąc temu rozpoczął Pan urzędowanie na stanowisku prezesa ANR (15 lutego br. - przyp. red.), zapytam o Pana plan działania na najbliższe miesiące? W szczególności o plany dotyczące gruntów inwestycyjnych, należących do Agencji.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, planujemy sprzedać łącznie wszystkich gruntów powyżej 100 tys. ha. Chodzi o grunty rolne i szeroko pojęte grunty nierolne, tzn. inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, zabytkowe itd. W zeszłym roku sprzedaliśmy 124 tys. ha gruntów rolnych i kolejnych 1 249 ha gruntów nierolnych. Planujemy w tym roku sprzedać podobną ilość i dlatego nie zaprzestaliśmy intensywnych działań na rzecz ich promowania w mediach, w tym w Internecie. Łączna powierzchnia działek gotowych do sprzedaży wynosi ponad 2 300 ha i są one warte blisko 480 mln zł. Średnia wyjściowa cena w tej grupie gruntów to 206 tys. za 1 ha.

Dlaczego Agencja w tym roku nie wzięła udziału w międzynarodowych targach MIPIM w Cannes?
W tym roku w ogóle nie planowaliśmy udziału w tych targach.

A jaki był efekt zaprezentowania oferty na ubiegłorocznej imprezie we Francji?
Targi nieruchomości inwestycyjnych służą networkingowi, nawiązywaniu kontaktów, przedstawianiu swojej oferty, zapoznawaniu się z ofertami międzynarodowej konkurencji i jej działaniami. Polska ze swoją ofertą gruntów nierolnych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, nie ma się czego wstydzić na tle innych krajów. Nasza oferta jest bardzo urozmaicona i bogata m.in. dlatego, że jesteśmy krajem stosunkowo dużym powierzchniowo i zróżnicowanym krajobrazowo. O niesłabnącym zainteresowaniu naszymi gruntami, nawet w świetle światowego kryzysu gospodarczego, świadczą nasze wyniki sprzedaży – przez 5 lat sprzedawaliśmy ponad 1 200 ha gruntów nierolnych rocznie, a ich ceny nadal rosną. W 2011 średnio za 1 ha tych gruntów trzeba było zapłacić 213 tys. zł.

Jakich inwestorów chciałaby Agencja pozyskać w tym roku?
Z naszej oferty skorzystało od 2004 r. wiele zagranicznych konsorcjów i spółek, do tych najbardziej znanych należą General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Suchan, IKEA i McDonald’s, a także polskich jak Drutex czy Browar Gontyniec. Agencji zależy na korzystnej prywatyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, ale także na pozyskiwaniu takich inwestorów, którzy będą tworzyli miejsca pracy i tym samym przyczyniali się do rozwoju regionów. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada wiele atrakcyjnych gruntów, także w specjalnych strefach i podstrefach ekonomicznych, gdzie zatrudnienie znajduje wiele osób, także z mniejszych miast lub obszarów wiejskich. I dlatego chcielibyśmy pozyskać inwestorów z wizją, których inwestycje na zakupionych od nas gruntach miałyby realny i wymierny wpływ na okolicznych mieszkańców i na rozwój ekonomiczno-społeczny.

Przejdźmy do gruntów rolnych, których Agencja sprzedaje najwięcej. W najbliższym czasie ANR będzie chciała, korzystając z zapisów znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, wystawić na sprzedaż część gruntów, które są obecnie dzierżawione. Czy wiadomo już, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, i które to będą grunty?
Proces trzydziestoprocentowych wyłączeń to proces długotrwały i trzeba do niego podejść z należytą starannością i dokładnością. Podstawowym celem Agencji jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią, zaznaczam, dla gospodarstw rodzinnych. Dlatego też z dużych obszarowo dzierżaw, czyli powyżej 429 ha, będą wyłączane powierzchnie równe 30% tych dzierżaw i grunty te będą oferowane rolnikom indywidualnym na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 3 grudnia ub.r. i od tego momentu Agencja ma 6 miesięcy, żeby przedstawić dzierżawcom propozycje zmian umowy dzierżawy i projekt 30% wyłączenia wraz z projektem tych zmian. Następnie ustawa daje dzierżawcom 3 miesiące, by mogli oni złożyć w oddziałach terenowych ANR oświadczenia na piśmie, czy te zmiany akceptują, czy je odrzucają. Jeśli się zgodzą, podpiszemy z nimi w ciągu miesiąca aneks do umowy, w którym zostaną określone wyłączane grunty, ich powierzchnia i, co najważniejsze, termin wyłączania, co musi nastąpić najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania aneksu. A jeśli zmiany odrzucą, dzierżawią do końca trwania umowy, ale tracą prawo pierwszeństwa w nabyciu. Zatem wyłączone grunty trafią do sprzedaży dopiero w 2013 roku.

A są jakieś wyjątki od podanych przez Pana terminów?
Tak. Niektórzy dzierżawcy są zaangażowani w realizację programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ich wyłączenia obejmą dopiero wtedy, gdy zakończą udział w danym programie. Wyłączeniom nie podlegają natomiast grunty dzierżawione przez spółki strategiczne lub inne spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub instytuty badawcze posiadają większość udziałów lub akcji.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW