Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Chcemy sprzedać powyżej 100 tys. ha

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Leszek Świętochowski, prezes ANR
Leszek Świętochowski, prezes ANR

Z Leszkiem Świętochowskim, nowym prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, rozmawia Agnieszka Boruta.

 Z racji tego, że miesiąc temu rozpoczął Pan urzędowanie na stanowisku prezesa ANR (15 lutego br. - przyp. red.), zapytam o Pana plan działania na najbliższe miesiące? W szczególności o plany dotyczące gruntów inwestycyjnych, należących do Agencji.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, planujemy sprzedać łącznie wszystkich gruntów powyżej 100 tys. ha. Chodzi o grunty rolne i szeroko pojęte grunty nierolne, tzn. inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, zabytkowe itd. W zeszłym roku sprzedaliśmy 124 tys. ha gruntów rolnych i kolejnych 1 249 ha gruntów nierolnych. Planujemy w tym roku sprzedać podobną ilość i dlatego nie zaprzestaliśmy intensywnych działań na rzecz ich promowania w mediach, w tym w Internecie. Łączna powierzchnia działek gotowych do sprzedaży wynosi ponad 2 300 ha i są one warte blisko 480 mln zł. Średnia wyjściowa cena w tej grupie gruntów to 206 tys. za 1 ha.

Dlaczego Agencja w tym roku nie wzięła udziału w międzynarodowych targach MIPIM w Cannes?
W tym roku w ogóle nie planowaliśmy udziału w tych targach.

A jaki był efekt zaprezentowania oferty na ubiegłorocznej imprezie we Francji?
Targi nieruchomości inwestycyjnych służą networkingowi, nawiązywaniu kontaktów, przedstawianiu swojej oferty, zapoznawaniu się z ofertami międzynarodowej konkurencji i jej działaniami. Polska ze swoją ofertą gruntów nierolnych, w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, nie ma się czego wstydzić na tle innych krajów. Nasza oferta jest bardzo urozmaicona i bogata m.in. dlatego, że jesteśmy krajem stosunkowo dużym powierzchniowo i zróżnicowanym krajobrazowo. O niesłabnącym zainteresowaniu naszymi gruntami, nawet w świetle światowego kryzysu gospodarczego, świadczą nasze wyniki sprzedaży – przez 5 lat sprzedawaliśmy ponad 1 200 ha gruntów nierolnych rocznie, a ich ceny nadal rosną. W 2011 średnio za 1 ha tych gruntów trzeba było zapłacić 213 tys. zł.

Jakich inwestorów chciałaby Agencja pozyskać w tym roku?
Z naszej oferty skorzystało od 2004 r. wiele zagranicznych konsorcjów i spółek, do tych najbardziej znanych należą General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann, Lidl, Suchan, IKEA i McDonald’s, a także polskich jak Drutex czy Browar Gontyniec. Agencji zależy na korzystnej prywatyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, ale także na pozyskiwaniu takich inwestorów, którzy będą tworzyli miejsca pracy i tym samym przyczyniali się do rozwoju regionów. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada wiele atrakcyjnych gruntów, także w specjalnych strefach i podstrefach ekonomicznych, gdzie zatrudnienie znajduje wiele osób, także z mniejszych miast lub obszarów wiejskich. I dlatego chcielibyśmy pozyskać inwestorów z wizją, których inwestycje na zakupionych od nas gruntach miałyby realny i wymierny wpływ na okolicznych mieszkańców i na rozwój ekonomiczno-społeczny.

Przejdźmy do gruntów rolnych, których Agencja sprzedaje najwięcej. W najbliższym czasie ANR będzie chciała, korzystając z zapisów znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, wystawić na sprzedaż część gruntów, które są obecnie dzierżawione. Czy wiadomo już, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, i które to będą grunty?
Proces trzydziestoprocentowych wyłączeń to proces długotrwały i trzeba do niego podejść z należytą starannością i dokładnością. Podstawowym celem Agencji jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią, zaznaczam, dla gospodarstw rodzinnych. Dlatego też z dużych obszarowo dzierżaw, czyli powyżej 429 ha, będą wyłączane powierzchnie równe 30% tych dzierżaw i grunty te będą oferowane rolnikom indywidualnym na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 3 grudnia ub.r. i od tego momentu Agencja ma 6 miesięcy, żeby przedstawić dzierżawcom propozycje zmian umowy dzierżawy i projekt 30% wyłączenia wraz z projektem tych zmian. Następnie ustawa daje dzierżawcom 3 miesiące, by mogli oni złożyć w oddziałach terenowych ANR oświadczenia na piśmie, czy te zmiany akceptują, czy je odrzucają. Jeśli się zgodzą, podpiszemy z nimi w ciągu miesiąca aneks do umowy, w którym zostaną określone wyłączane grunty, ich powierzchnia i, co najważniejsze, termin wyłączania, co musi nastąpić najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania aneksu. A jeśli zmiany odrzucą, dzierżawią do końca trwania umowy, ale tracą prawo pierwszeństwa w nabyciu. Zatem wyłączone grunty trafią do sprzedaży dopiero w 2013 roku.

A są jakieś wyjątki od podanych przez Pana terminów?
Tak. Niektórzy dzierżawcy są zaangażowani w realizację programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ich wyłączenia obejmą dopiero wtedy, gdy zakończą udział w danym programie. Wyłączeniom nie podlegają natomiast grunty dzierżawione przez spółki strategiczne lub inne spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub instytuty badawcze posiadają większość udziałów lub akcji.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW