Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rynek magazynowy w Poznaniu rośnie dynamicznie

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Rynek magazynowy w Poznaniu rośnie dynamicznie

Obok Dolnego i Górnego Śląska, region Poznania jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków magazynowych w Polsce. Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Poznaniu i okolicach przekroczyły 1,3 mln m kw., co było trzecim najlepszym wynikiem w Polsce (po Warszawie i Górnym Śląsku) - czytamy w nowym raporcie DTZ.

W ciągu ostatnich 4 lat jedynie w regionie Dolnego Śląska oddano do użytku więcej nowej powierzchni magazynowej niż w Poznaniu i okolicach (około 0,5 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej dostarczonej w regionie Poznania w latach 2010-2014, przyrost o ponad 50 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2009 roku).

Do największych atutów regionu należą przede wszystkim bliskość rynku niemieckiego, będącego tradycyjnie głównym odbiorcą towarów i usług wytwarzanych w Polsce, oraz dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (m.in. autostrada A2, droga szybkiego ruchu S3). W połączeniu z dostępem do relatywnie taniej i wykwalifikowanej siły roboczej oraz niższymi kosztami prowadzenia działalności w Polsce region stanowi ciekawą alternatywę dla przedsiębiorstw pragnących otworzyć nowe centra magazynowe lub dystrybucyjne, które obsługiwałyby nie tylko Polskę, ale również wschodnią część Niemiec. Przykładem takiej inwestycji jest zbudowane od podstaw centrum dystrybucyjne dla firmy Amazon, uruchomione w 2014 roku.

— Pozytywny wpływ na rynek magazynowy w regionie będzie miało również otwarcie nowej fabryki Volkswagena we Wrześni pod Poznaniem, co pociągnie za sobą konieczność zapewnienia odpowiedniej powierzchni magazynowo-przemysłowej dla całej rzeszy poddostawców firmy — mówi Marc Le Bozec, Dyrektor Zespołu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w DTZ.

Do największych obiektów magazynowych znajdujących się w regionie należą przede wszystkim Segro Logistics Park Poznań Komorniki (167 tys. m kw.), Clip Poznań (147 tys. m kw.), Panattoni Poznań (123 tys. m kw.), Prologis Park Poznań (121 tys. m kw.) i P3 Poznań (101 tys. m kw.). W sumie powierzchnia magazynowa znajdująca się w pięciu wymienionych projektach stanowi około połowy całkowitego zasobu nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie.  Do największych planowanych obiektów w regionie należą obecnie Prologis Park Poznań III (docelowo ponad 130 tys. m kw. powierzchni magazynowej), Millenium Logistics Park Poznań Zachód (ok. 80 tys. m kw.) oraz Goodman Poznań Airport Logistics Centre (ok. 50 tys. m kw.).

Popyt na powierzchnie magazynowe w regionie Poznania w ciągu ostatnich kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie ok. 400 tys. m kw. rocznie. Jednocześnie popyt na nowe powierzchnie magazynowe w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł ponad 100 tys. m kw., co było najlepszym w historii wynikiem dla regionu i daje silne podstawy do oczekiwań, że poziom wynajętej powierzchni magazynowej w całym 2015 roku będzie wyższy niż w latach poprzednich. Wskutek wysokiego popytu ze strony najemców stopa pustostanów w obiektach magazynowych w regionie Poznania należała do najniższych w Polsce i wyniosła 1,5% na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Na tak niski poziom powierzchni niewynajętej w regionie istotnie wpływa również fakt, iż znacząca większość powstających nowych obiektów magazynowych budowana jest w formule BTS (built-to-suit) lub pre-let, w przypadku której większa część powierzchni nowego magazynu jest wynajęta już przed rozpoczęciem jego budowy.

Z drugiej strony wysoki poziom popytu na powierzchnie magazynowe w regionie oraz wyjątkowo niski odsetek powierzchni niewynajętych skutkować może rosnącą presją na stawki czynszów, które obecnie utrzymują się średnio na poziomie 3-3,5 euro za metr kwadratowy za miesiąc. Kolejnym czynnikiem, który coraz istotniej rzutuje na atrakcyjność lokowania nowych inwestycji magazynowych w regionie, jest coraz gorsza dostępność wykwalifikowanej siły roboczej i konieczność konkurowania o najlepszych pracowników przede wszystkim wysokością wynagrodzeń.

— W ostatnim czasie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie powierzchniami magazynowymi w regionie Poznania. Ze względu na silny popyt ze strony najemców oraz rekordowo niski poziom pustostanów coraz trudniejsze do uzyskania dla najemców są korzystne poziomy czynszów efektywnych. Trudniejsze jest również znalezienie powierzchni magazynowych pod projekty sezonowe lub tzw. buffer stock  — mówi Marc Le Bozec.

Reasumując, region Poznania stanowi obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków magazynowych w Polsce. Biorąc pod uwagę dotychczasowy i przewidywany poziom popytu oraz realizowane obecnie i planowane w regionie inwestycje, ma duże szanse, żeby w ciągu kolejnych 5 lat stać się drugim największym rynkiem magazynowym w Polsce (po Warszawie). Głównymi czynnikami przyciągającym nowe inwestycje do regionu pozostaną bliskość rynku niemieckiego i dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Z drugiej strony spodziewamy się wzrostu kosztów pracy oraz mniejszej dostępności wykwalifikowanych pracowników, co może wpłynąć na nieznaczne pogorszenie się konkurencyjności regionu w stosunku do takich rynków magazynowych jak np. Dolny Śląsk lub Szczecin.

Źródło: DTZ
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW