Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu – prezentacja wyników raportu specjalnego, opracowanego z inicjatywy 14 międzynarodowych izb gospodarczych.

Komunikat zawiera podsumowanie Raportu oraz komentarz przekazany przez przedstawicieli izb bilateralnych dotyczący inwestycji: niemieckich, francuskich, skandynawskich, brytyjskich, włoskich i austriackich w Polsce.

W ciągu ostatnich 25 lat, gdy gospodarka Polski, podobnie jak cały kraj uwolniła się od zasad centralnego sterowania i upaństwowienia, jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznej transformacji ekonomicznej, za którą w znakomitym stopniu stoją inwestorzy zagraniczni. Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2015 roku sięgnęła 712,1 mld zł czyli aż 39,6% PKB. Firmy z kapitałem zagranicznym zatrudniają jedną trzecią wszystkich osób pracujących w gospodarce narodowej oraz odpowiadają za dwie trzecie eksportu.

Zagraniczne przedsiębiorstwa inwestują w Polsce przede wszystkim w sektor przemysłu, finansów i handlu. Największe inwestycje przemysłowe alokowane są w firmach motoryzacyjnych, przetwórstwa spożywczego, produkcji maszyn i urządzeń oraz petrochemicznych. Inwestorzy zagraniczni większość zarobionego kapitału pozostawiają w firmach czyli re-inwestują, stymulując rozwój nie tylko własnych przedsiębiorstw, ale często całych branż, łańcucha dostawców i kooperantów. Wzrost wydajności polskiej gospodarki to jeden z głównych efektów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

W minionym ćwierćwieczu do Polski sprowadzone zostały nowatorskie technologie, innowacyjne procesy produkcyjne i efektywne metody organizacji pracy. Napływ międzynarodowych korporacji łączył się z coraz większym otwarciem polskiej gospodarki i włączeniem polskich firm, najpierw zagranicznych, potem krajowych  do globalnych procesów wymiany. Na przestrzeni lat 1995 -2009 Polska awansowała z 47 na 32 miejsce – między Niemcami a Japonią – w rankingu krajów najsilniej zaangażowanych w globalną sieć handlu międzygałęziowego.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród państw grupy wyszehradzkiej w rankingu najbardziej zdywersyfikowanych odbiorców inwestycji zagranicznych. Dzięki temu polska gospodarka jest bardziej niż w innych krajach regionu odporna na sektorowe szoki w handlu międzynarodowym  czy spadki popytu zagranicznego na określony typ dóbr czy usług.

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest jednym z najważniejszych impulsów pobudzających popyt w gospodarce. Jeśli inwestor zamierza wybudować fabrykę, musi nabyć szereg materiałów i usług od lokalnych dostawców i podwykonawców, od etapu budowy do finalnego wyposażenia zakładów produkcyjnych w maszyny. Autorzy raportu szacują, że bezpośrednie i pośrednie efekty popytowe napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosły w ostatnim ćwierćwieczu średnio 2,2% PKB. To, w jakim stopniu, gospodarka danego kraju korzysta na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, zależy od zdolności krajowych firm do adaptowania stosowanych w międzynarodowych korporacjach innowacji, od umiejętności konkurowania w globalnych łańcuchach dostaw. Za pozytywny wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarczy potencjał Polski odpowiada wysokie zaangażowanie firm zagranicznych w procesy prywatyzacji, a następnie restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Inwestorzy zagraniczni pomagali w zwiększaniu wydajności byłych przedsiębiorstw państwowych i zachowywali będące w ich dyspozycji środki trwałe, chroniąc tym samym rodzimy kapitał przed deprecjacją. W rezultacie, dzięki ulokowanemu w Polsce kapitałowi i aktywności międzynarodowych korporacji, poziom PKB w 2015 roku był wyższy o 15.6% niż w scenariuszu bez napływu kapitału zagranicznego po 1989 roku.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych poza korzyściami stricte gospodarczymi niesie ze sobą także efekty społeczno-gospodarcze. Do najważniejszych należy wpływ na rynek pracy, poziom płac, wysokość zatrudnienia oraz dochody państwa z tytułu podatków pośrednich i dochodowych. Wzrost zaangażowania kapitału zagranicznego i związany z nim wzrost produktywności pracy przekłada się w dłuższej perspektywie na wzrost wynagrodzeń, a pośrednio też na zwiększenie zatrudnienia. Co ważne, płace rosną nie tylko w gałęziach, do których napływa kapitał. Międzynarodowe korporacje odpowiadają za ponad 30% wpływów z tytułu podatku CIT.

Poza mierzalnymi skutkami społeczno-ekonomicznymi, warto zwrócić uwagę na inwestycje w kapitał ludzki oraz badania i rozwój. Transferowi zagranicznej kultury korporacyjnej towarzyszy standaryzacja procesów i produktów.

Nie ma wątpliwości, że bez bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska gospodarka nie rozwijała by się tak dynamicznie i tak nowocześnie. Bez nowych i efektywnych technologii, innowacji w kulturze korporacyjnej, wydatków na badania i rozwój, impulsów pobudzających i napędzających popyt konsumpcyjny i inwestycyjny nie byłoby wielu spektakularnych sukcesów polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

Warto przyjrzeć się bliżej działaniom podejmowanym przez inwestorów z poszczególnych państw.

Niemcy to największy zagraniczny pracodawca w Polsce – ok. 6,5 tys. firm z udziałem kapitału niemieckiego,  prowadzących  w Polsce swoją działalność, zatrudnia około 300 tys. osób. Zaangażowanie niemieckich przedsiębiorstw jest szczególnie widoczne w przetwórstwie przemysłowym, m.in. w branży motoryzacyjnej oraz chemicznej. Niemcy to także od lat największy dostawca towarów do Polski i główny odbiorca polskiego eksportu. Wg danych GUS z połowy lutego 2017 r., udział Niemiec w polskim eksporcie zwiększył się ponownie w 2016 r. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie wzrósł do 23,4 proc.

– Niemieckie firmy to także bardzo lojalny inwestor, inwestujący długofalowo w praktyczne kształcenie kadr technicznych w Polsce, na poziomie zakładającym znajomość nowoczesnych technologii i procesów automatyzacji w przemyśle. We współpracy ze szkołami zawodowymi, technikami i szkołami wyższymi oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, inwestorzy z Niemiec tworzą programy kształcenia w nowych zawodach, finansując przy tym edukację pracowników. Coraz większa ilość inwestorów niemieckich w Polsce implementuje najnowsze w swoich branżach rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 i automatyki przemysłowej, podkreślając przy tym, że to właśnie wysoko kwalifikowane kadry umożliwiają ich zastosowanie w Polsce. – zauważa Michael Kern – dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Francja jest z kolei trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, z kapitałem sięgającym blisko 18 mld euro. Firmy francuskie są obecne w Polsce praktycznie od samego początku transformacji, a ich zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki ma charakter długofalowy. Polska jest bowiem dla Francji najważniejszym i największym rynkiem w regionie, stanowiącym dla wielu firm naturalną bazę do rozwoju na kraje ościenne. Ponad 1300 firm francuskich zatrudnia obecnie blisko ćwierć miliona ludzi w całym kraju. Francuski kapitał najsilniej obecny jest w sektorze przetwórstwa przemysłowego, handlu, wytwórstwie energii, nieruchomościach, telekomunikacji i IT, a także branży finansowej, transportowej i hotelarstwie. Francja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów handlowych. W 2015 roku eksport polskich produktów do Francji osiągnął wartość 41,6 mld pln, a import 27,8 mld pln.

– Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów i ten trend wciąż się umacnia. Jednym z magnesów, przyciągającym do naszego kraju międzynarodowe firmy, są dobrze wykwalifikowani pracownicy, którzy wyrobili sobie bardzo dobrą markę na europejskim rynku pracy. Warto przy tym podkreślić, że większość zysków wypracowanych przez firmy zagraniczne (w przypadku Francji w 2015 roku było to 2,5 mld PLN) jest reinwestowana w Polsce, co przekłada się na nowe miejsca pracy, zwiększone nakłady na badania i rozwój, a także mocniejszą współpracę z lokalnymi dostawcami i partnerami. Francja znajduje się w czołówce państw zwiększających swoje zaangażowanie w Polsce, które wyniosło dotychczas blisko 18 mld €. Zapowiadane przez rząd uproszczenia dla przedsiębiorców przyczyniłyby się do zwiększenia napływu inwestycji małych i średnich, ale innowacyjnych francuskich firm. Pamiętajmy, że francuscy inwestorzy są w Polsce obecni od lat, a ich zaangażowanie ma charakter długofalowy. Warto zatem zadbać nie tylko o nowych przedsiębiorców, ale proponować takie rozwiązania, które wspierać będą rozwój biznesu w Polsce niezależnie od pochodzenia kapitału. – mówi Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Warto podkreślić, że firmy skandynawskie są ważnym inwestorem w Polsce i stanowią trzecią pod względem liczebności grupę firm zagranicznych i reprezentują ponad 8% wartości kapitału zagranicznego ogółem w Polsce. Spółek z udziałem kapitału skandynawskiego zarejestrowanych w Polsce jest ponad 2000. Obecność pierwszych firm skandynawskich w Polsce sięga początków XX wieku, co oznacza, że niektóre firmy są nieprzerwanie obecne w naszym kraju od ponad 100 lat. W ciągu ostatnich 10 lat liczba zarejestrowanych spółek z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce wzrosła o 37%.

Kraje skandynawskie pozostają także w czołówce partnerów handlowych Polski, zarówno w kategoriach   importu,   jak   i   eksportu.   Niezmiennie   od   kilku   lat   Skandynawia   (kraje skandynawskie  liczone  razem)   utrzymuje  się  w  pierwszej  trójce  kierunków  polskiego eksportu (ok. 6-7% całości eksportu) i w pierwszej piątce kierunków polskiego importu (około 5-6%  całości  importu),  po  Niemczech,  Chinach,  Rosji  i  Włoszech.  Biorąc  pod  uwagę  handel tylko z krajami europejskimi, znaczenie rynków skandynawskich jako partnerów handlowych Polski  jeszcze  bardziej  wzrasta.  W  2015  roku  wartość  wzajemnej  wymiany  handlowej  ze Skandynawią osiągnęła 20,9 mld EUR.

To,  co  istotnie  wyróżnia  państwa  skandynawskie,  zarówno  w  wymiarze  globalnym, jak i  na tle  pozostałych  gospodarek  europejskich,  to  innowacyjność,  wielokrotnie  podkreślana  w rozmaitych,  międzynarodowych  rankingach.  Poziom  zaangażowania  w  innowacyjność  i aplikacja nowych rozwiązań w życiu gospodarczym i społecznym ściśle koreluje z poziomem konkurencyjności  i  stabilności  skandynawskich  gospodarek  –  jest  także  motorem  rozwoju ekonomicznego.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że inwestorzy brytyjscy należą do Top 10 największych w Polsce; 26 z największych firm na brytyjskim indeksie giełdowym FTSE 100 zainwestowało w Polsce. W wyniku ich inwestycji powstało w ponad 100 tys. miejsc pracy. Co szczególnie jest ważne są to miejsca pracy zarówno w usługach, produkcji czy centrach badawczo-rozwojowych. Inwestorzy brytyjscy wprowadzali w Polsce swoje najwyższe standardy CSR i obsługi klientów.

– W Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej  szczególnie jesteśmy dumni z obecności w Polsce brytyjskich organizacji profesjonalnych, które przez ostatnie 25 lat wspierają rozwój usług profesjonalnych w Polsce: w księgowości (ACCA, ICAEW, CIMA), nieruchomościach (RICS), zakupach (CIPS) i marketingu (CIM). Dzięki obecności tych instytucji wzrastały kompetencje polskich profesjonalistów, którzy zyskali i utrzymują bardzo wysoką pozycję świetnie wykwalifikowanych. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników wpływa również pozytywnie na wizerunek Polski, dzięki czemu utrzymuje się wysoka pozycja atrakcyjności inwestycyjnej na światowej mapie wśród inwestorów. – podkreśla Antoni F.Reczek – Prezes Izby.

Wśród największych i najbardziej znanych firm brytyjskich, od wczesnych lat 90-tych działa i inwestuje na polskim rynku BP Europe SE, Tesco czy GlaxoSmithKline.

Włochy także utrzymują czołową pozycję wśród inwestorów zagranicznych w Polsce pod względem poziomu zainwestowanego kapitału. Największa koncentracja włoskich inwestycji występuje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, włoskie firmy są istotnym zagranicznym pracodawcą w Polsce, szczególnie w branży motoryzacyjnej.

Na liście największych Inwestorów Zagranicznych znajdują sie takie firmy jak:

Fiat Chrysler Automobiles, Brembo, Bitron, Ferrero, Indesit, Mapei, Marcegaglia.

Do pięciu najbardziej perspektywicznych obszarów, w których zdaniem włoskich inwestorów współpraca polsko-włoska rozwinie się w ciągu najbliższych 10 lat, należą: branża spożywcza (57%), motoryzacja (52%), rynek dóbr luksusowych (44%), branża odzieżowa i obuwnicza (34%) oraz hotelarstwo, turystyka i rekreacja (25%).

W Polsce jest około 2200 włoskich przedsiębiorstw, z których ponad 1750 to małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa te działają głównie w sektorze handlowym (500), cateringu (170), budowlanym (150), produkcji żywności (60), samochodowym (40). Firmy te wpasowały się w polską bazę przemysłową, którą charakteryzuje obecność licznych małych I średnich przedsiębiorstw, gdzie konfrontacja między firmami pozwala na wzajemne wzbogacanie się, czerpanie z ich wiedzy i know how. Jakość i ekskluzywność oferowanych produktów była zawsze mocną stroną włoskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Również Austria należy do pierwszej dziesiątki inwestorów w Polsce. Dzięki jej inwestycjom powstało w Polsce ponad 40000 miejsc pracy. W oparciu o najnowsze badania koniunktury 25% przedstawicielstw austriackich firm w Polsce skorzystało z dotacji unijnych, a ponad 60% spodziewa się wzrostu obrotów w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Spośród licznych innowacyjnych austriackich firm ponad 300 wyróżnionych zostało przez ADVANTAGE AUSTRIA, oficjalną austriacką organizację promocji i handlu za ich nadzwyczajny wkład w rozwój międzynarodowej wymiany handlowej.  Te ponadprzeciętne przedsiębiorstwa z zaangażowaniem przyczyniają się swoją wiedzą ekspercką oraz innowacyjnymi rozwiązaniami do zawierania obiecujących kontraktów biznesowych z partnerami w Polsce. Wiele z tych firm poszukuje też nowych kanałów dystrybucji. Biuro ADVANTAGE AUSTRIA w Polsce jako łącznik do wiodących austriackich przedsięwzięć biznesowych oferuje szerokie spektrum wyspecjalizowanych usług związanych z rozwojem rynku dla firm z Austrii oraz ich partnerów z Polski. Od momentu wejścia Polski do UE wymiana handlowa między Austrią a Polską wzrosła ponad sześciokrotnie. „Polska jest i pozostanie niezwykle ważnym partnerem gospodarczym Austrii, a obustronne korzyści z wymiany handlowej oraz przepływu inwestycji będą kontynuowane” – podkreśla Dyrektor ADVANTAGE AUSTRIA w Polsce, Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce, dr Karl Schmidt.

Wśród największych i najbardziej znanych inwestorów austriackich warto wymienić znakomitą firmę budowlaną Strabag, ubezpieczeniową Vienna Insurance Group oraz producenta napojów Austria Juice Polska.

Źródło: inwestycjezagraniczne.com
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW