Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Komentarz: Dlaczego poprawka do ustawy o PPP nie ma sensu?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Komentarz: Dlaczego poprawka do ustawy o PPP nie ma sensu?

23 lipca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji, która nowelizuje m.in. ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprawkę komentuje mec. Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Do ustawy o PPP dodano art. 7 ust. 2a: „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 4 albo art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

Co ta poprawka oznacza w praktyce?

Jak podkreśla mec. Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, z uwagi na obowiązującą od 2014 r. konstrukcję wskaźników obsługi zadłużenia j.s.t., z punktu widzenia samorządu terytorialnego bardziej „opłaca się” ponosić wydatki majątkowe (nie są one uwzględniane we wzorze określającym indywidualny wskaźnik zadłużenia), niż bieżące (które do tego wskaźnika się zalicza). W przypadku projektów PPP finansowanie stanowi istotną część zobowiązań strony publicznej względem partnera prywatnego. Podmioty publiczne mają niekiedy trudności z klasyfikowaniem finansowania jako wydatku majątkowego lub bieżącego. Tymczasem o charakterze tego typu wydatków przesądzają przepisy ustawy o finansach publicznych, które wskazują katalog wydatków majątkowych, a dodatkowo innego rodzaju regulacje (np. ustawa o rachunkowości).

- Nowy przepis do ustawy o PPP, wprowadzony przez ustawę o rewitalizacji, pozbawiony jest zatem sensu. Gdyby regulacja ta jednoznacznie przesądzała o „majątkowym” charakterze wydatków, wówczas można by było jeszcze dyskutować o przydatności tej noweli. Jednak w cytowanym brzmieniu nie wnosi ona do aktualnego porządku prawnego żadnych treści normatywnych, gdyż i tak o charakterze wydatków rozstrzygają nie strony umowy o PPP, lecz przepisy prawa – komentuje Rafał Cieślak.

W praktyce i tak w większości projektów PPP finansowanie traktowane jest jako wydatek majątkowy. Warto dodać, że przepisy ustawy o PPP posługują się pojęciem wynagrodzenia i wkładu własnego strony publicznej. „Płatności” dotyczą jedynie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Ustawodawca powinien dostrzec tę subtelną różnicę, nowelizując przepis ustawy o PPP.

- Należy także zauważyć, że zmiany przepisów dotyczące materii finansowej powinny być dokonywane w ustawie o finansach publicznych, a nie w ustawie o PPP – dodaje mecenas Cieślak.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW