Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

PPP coraz popularniejsze wśród samorządowców

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
PPP coraz popularniejsze wśród samorządowców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała właśnie „Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych”. Podmioty publiczne są głównymi inicjatorami przedsięwzięć publicznych i bez ich zaangażowania rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest możliwy. Dlatego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” przeprowadzone zostało kolejne z cyklu badań, mające na celu uzyskanie obiektywnego obrazu stanu polskiego rynku ppp na podstawie ocen podmiotów publicznych.

Wyniki badania zawarte w „Raporcie z badania wśród wybranych podmiotów publicznych” potwierdzają, że polski rynek ppp powoli się rozwija. Zmiany, które nastąpiły od 2012 r., tj. od pierwszego badania podmiotów publicznych, obejmują wzrost wiedzy pracowników i decydentów na temat ppp, budowanie specjalistycznych zespołów do realizacji projektów ppp, a także wzrost liczby zrealizowanych lub planowanych do realizacji projektów.

Największą popularnością inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nadal cieszą się w miastach na prawach powiatu – aż 80 proc. tych jednostek stosowało lub rozważało stosowanie ppp (w 2012 roku – 45 proc.). Natomiast niezmiennie niskie zainteresowanie ppp wykazują jednostki administracji centralnej – 9 proc. Wzrost zainteresowania tą formułą ma także swoje przełożenie na organizację wewnętrzną instytucji publicznych. W ponad jednej trzeciej badanych jednostek konkretne osoby lub zespoły zajmują się zagadnieniami ppp w ramach swoich obowiązków. Wiele osób również zajmuje się tą tematyką z własnej inicjatywy.

Raport potwierdza także wzrost wiedzy urzędników na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. O 9 punktów procentowych wzrosła liczba ankietowanych, którzy określili swój poziom wiedzy na temat ppp jako raczej wysoki (z 9 proc. w 2012 roku do 20 proc. obecnie). Jednocześnie spadła liczba osób deklarujących swój stan wiedzy jako raczej niski (z 27 proc. do 15 proc. ). Natomiast o samej formule ppp słyszało już aż 95 proc. badanych. Źródłem wiedzy dla urzędników są przede wszystkim media, akty prawne oraz szkolenia.

Co jest najważniejszym czynnikiem motywującym podmioty publiczne do inwestycji w formule ppp? Z badania wynika, że czynnikami zachęcającym mogłoby być na przykład stworzenie instytucji ograniczającej ryzyko finansowe ppp, z gwarancjami i poręczeniem publicznym, powołanie instytucji koordynującej rozwój ppp w Polsce. Ponadto, jak wskazują odpowiedzi respondentów, do wzrostu zaufania do tej formy współpracy przyczyniła się Najwyższa Izba Kontroli, która po przeprowadzeniu kontroli projektów realizowanych w formule ppp wprowadziła pozytywne przykłady praktycznych działań kontrolnych nastawionych na pomaganie jednostkom publicznym realizować inwestycje infrastrukturalne w ppp.

Natomiast jeśli chodzi o bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, to zasadniczo nie zmieniły się od czasu poprzedniego badania. Respondenci wymieniali przede wszystkim społecznąniechęć do działań na styku publiczno-prywatnym, hierarchiczną strukturę organizacyjną instytucji publicznych nieadekwatną do wymagań specyficznego trybu pracy przy projektach ppp, stereotypy i brak zaufania między sektorem publicznym a prywatnym.

Podobnie jak przed dwoma laty najważniejsze jest rozstrzygnięcie kwestii wpływu zobowiązań wynikających z umów ppp na dług publiczny. Ważne jest także doprecyzowanie przepisów w zakresie kwalifikacji wynagrodzenia partnera prywatnego –czy może być zaliczane do wydatków majątkowych czy bieżących.

Badani wskazali również kilka płaszczyzn, które mogłyby się przyczynić do rozwoju ppp w Polsce. Najczęściej wymieniane były działania do zainicjowania na poziomie centralnym. Wśród nich najczęściej wskazywano: powstanie strategii w zakresie upowszechniania i stosowania ppp, szkolenia dla pracowników jednostek publicznych, a także stworzenie instytucji ograniczającej ryzyko finansowe ppp (gwarancji i poręczenia publicznego) oraz powstanie przejrzystych regulacji prawnych i finansowych.

W badaniu wzięło udział 390 podmiotów publicznych, a respondentami były osoby odpowiedzialne bądź pracujące w zespole osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację projektów w ramach formuły ppp lub mające największą wiedzę na temat realizacji projektów inwestycyjnych w instytucji.

Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW