Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Forum PPP: Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy gminą i deweloperem/wykonawcą robót budowlanych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Forum PPP: Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy gminą i deweloperem/wykonawcą robót budowlanych

Transakcje gmin z deweloperami, w wyniku których gminy zobowiązują się nabyć od dewelopera nieruchomość, którą ten zabuduje w określony sposób, w zamian za co przeniosą w drodze umowy zamiany na dewelopera własność działek gminnych stanowić będą odpłatne umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Z tego względu umowy takie powinny zostać poprzedzone procedurą otwartą i konkurencyjną wynikającą z u.p.z.p. Ewentualnie, gminy powinny układać swoje relacje z deweloperami w oparciu o model PPP.

Potrzeba pozyskiwania przez gminy różnego rodzaju infrastruktury publicznej, wobec braku zasobów finansowych na realizowanie tego typu celów, skłania jednostki do poszukiwania alternatywnych metod realizacji tych zadań, m.in. PPP. Dostrzegalną praktyką niektórych polskich gmin jest dokonywanie różnego rodzaju transakcji w zakresie gospodarowania nieruchomościami prowadzących do pozyskania pożądanej infrastruktury. Najpopularniejsza metoda sprowadza się do zamiany nieruchomości pomiędzy gminą i deweloperem. Transakcje tego rodzaju dochodzą do skutku wówczas, gdy gminy dysponują atrakcyjnie położonymi nieruchomościami - z punktu widzenia deweloperów nieruchomości. Praktyka pokazuje, że w ramach tego typu transakcji gminy najczęściej pozyskują budynki komunalne lub socjalne. Model ten może dotyczyć rozmaitych potrzeb gminy, przy czym na potrzebę niniejszego artykułu przyjęty został kazus budownictwa społecznego.
Typowa umowa zamiany nieruchomości gminy z deweloperem sprowadzać się będzie do tego, że gmina zobowiąże się pozyskać od dewelopera własność nieruchomości zabudowanej przez niego mieszkalnictwem komunalnym o określonym standardzie pożądanym przez gminę w zamian za to, że gmina przeniesie na własność dewelopera własność nieruchomości pożądanych przez dewelopera pod zabudowę (najczęściej mieszkaniową lub usługową).

Umowy takie częstokroć poprzedzane będą umowami przedwstępnymi, które określą zobowiązania inwestora co do zabudowy jego nieruchomości oraz opracowania projektu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gminnych, a także zobowiązania gminy co do współpracy z inwestorem w postępowaniu projektowym i inwestycyjnym oraz do przeniesienia własności nieruchomości na inwestora w razie realizacji jego obowiązków. Przyrzeczona transakcja przyjmie charakter umowy zamiany nieruchomości, przy czym jeżeli wartość działki zabudowanej lokalami komunalnymi będzie niższa niż wartość działek gminnych, wówczas inwestor będzie zobowiązany do dopłaty. Umowy tego rodzaju najczęściej zawierane będą w drodze rokowań gminy tylko z jednym inwestorem, i dochodzi do nich najczęściej właśnie z inicjatywy tego inwestora.

Cała transakcja odbywa się faktycznie z pominięciem modelu ustawowego PPP, mimo że PPP mogłoby stanowić formalno-prawne ramy tego typu współpracy. Najczęściej jednak nie tylko PPP bywa pomijane do zawierania tego typu umów, ale w praktyce gminy nie stosują jakiejkolwiek otwartej i konkurencyjnej procedury wyboru kontrahenta.

Tekst pochodzi z najnowszego wydania Forum PPP.

Źródło: Forum PPP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW