Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Potencjał ppp w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Potencjał ppp w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych

W najnowszym numerze „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” została m.in. przedstawiona analiza możliwości realizacji projektów ppp w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Udział przedsiębiorstw prywatnych w ww. sektorze, w państwach takich jak Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Czechy, jest większościowy, w Belgii i Irlandii waha się między 30 proc. a 40 proc, zaś w Polsce to zaledwie 3-5 proc.

Wśród 600 podmiotów realizujących w Polsce inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 42 to przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym, a tylko 2 są prywatne. Badania Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku wskazują, że najczęstszym sposobem przeprowadzenia działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za pomocą spółek prawa handlowego i wynosi 61 proc. Na drugim miejscu plasują się samorządowe zakłady budżetowe z wynikiem 31 proc., natomiast jednostki budżetowe to około 2 proc.

Sektor wodno-kanalizacyjny jest naturalną przestrzenią zaangażowania się inwestorów prywatnych. Swoisty monopol na świadczenie tych usług i ich odpłatny charakter sprawia, że na projekty z tego zakresu stosunkowo łatwo jest pozyskać finansowanie. Pomimo sprzyjających warunków udział projektów ppp w obszarze wodociągowo-kanalizacyjnym jest wciąż niewielki. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma szansę zmienić tą sytuację.

Pierwszym kontraktem, zawartym na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 roku, była 3-letnia umowa koncesji gminy Kiszkowo na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Partner prywatny był odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejące instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Innym projektem, również pionierskim jeśli chodzi o ppp w sektorze wodno-kanalizacyjnym, jest przedsięwzięcie gminy Smołdzino. Jednoroczna umowa z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. zobowiązywała przedsiębiorstwo do regularnego oczyszczania, zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Słupsku. Doświadczenia z realizacji tych przedsięwzięć miały wpływ na kontynuację współpracy gmin z przedsiębiorstwem prywatnym w formule ppp w zakresie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Projekty gmin Kiszkowo i Smołdzino to skarbnica praktycznej wiedzy dla innych podmiotów, które planują podobne inwestycje.

Zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną należy do obowiązków gminy. Jest to jednak sektor bardzo kosztochłonny. Samorządy mogą liczyć na przykład na wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 20.09.2013 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Do wykorzystania w ramach tego konkursu jest 150 mln euro. To nadal jednak może być za mało dla samorządów na inwestycje z zakresu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. Dlatego dobrym rozwiązaniem dla obciążonego budżetu gminy może być nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co może znacznie polepszyć warunki, na jakich samorządy będą mogły zrealizować tego typu przedsięwzięcia. Co więcej ppp może być szansą dla tych samorządów, które nie uzyskają dofinansowania.

Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW