Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

1/3 podmiotów publicznych chętna na projekty PPP

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
1/3 podmiotów publicznych chętna na projekty PPP
W ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne", przeprowadzone zostało badanie potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Na razie opublikowano 3 pierwsze raporty zawierające wyniki tego badania. Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Badanie odnosiło się do takich zagadnień, jak m.in.: dojrzałość instytucjonalna, organizacyjna i osobowa do współpracy z podmiotami prywatnymi w Polsce w ramach formuły PPP, przygotowanie organizacyjne na zmiany w sposobie funkcjonowania wynikające z PPP, doświadczenia instytucji publicznych i przedsiębiorców przy planowaniu i realizacji projektów PPP, w końcu poziom wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wyniki sformułowane zostaną w postaci 5 raportów, z których każdy będzie stanowić analizę innego zagadnienia: bieżącego stanu na rynku PPP, potencjału podmiotów publicznych do realizacji zadań publicznych w formule PPP, gotowości przedsiębiorców do inwestowania, opis realizowanych obecnie w Polsce przedsięwzięć PPP oraz analizę funkcjonalności polskich aktów prawnych regulujących problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzy pierwsze raporty opublikowane zostały w dniu 5 czerwca na stronie internetowej PARP. Kolejne dwa raporty opublikowane zostaną w drugiej połowie czerwca.

Pięć zaplanowanych raportów złoży się na pełny obraz stanu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, prezentując potencjał oraz perspektywy tego rynku w przyszłości.

- Wyniki badania pokazały skalę potrzeb instytucji publicznych w zakresie zadań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz stopień ich przygotowania do współpracy z podmiotami prywatnymi w realizacji usług publicznych. Jego wynikiem są wnioski pozwalające na podjęcie działań usuwających przeszkody dla rozwoju PPP w Polsce - ocenia Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor departamentu rozwoju kapitału ludzkiego.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 33 proc. jednostek publicznych w Polsce rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP, 14 proc. jednostek podjęło przygotowania do przeprowadzenia przedsięwzięcia PPP, a 4 proc. z nich zastosowało PPP w praktyce.

Przedstawiciele sfery publicznej w większości mają bardzo dobre zdanie o współpracy z partnerami prywatnymi - aż 85 proc. spośród instytucji publicznych, które miało takie doświadczenia, ocenia je pozytywnie, a 93 proc. jednostek przygotowujących się do realizacji inwestycji wyraża przekonanie, że współpraca sektorów przynosi wymierne korzyści dla obydwu stron. Przedsiębiorcy również mają dobre zdanie o takiej formie współpracy. 58 proc. z nich zna pozytywne przykłady współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a prywatnymi. Z kolei 66 proc. przedstawicieli badanych podmiotów ocenia, że taki model współpracy przynosi korzyści obydwu stronom. Kluczowym problemem, któremu należy przeciwdziałać, jest niedoinformowanie podmiotów publicznych i prywatnych odnośnie szczegółowych możliwości współpracy w zakresie PPP. Aż 64 proc. badanych podmiotów spośród jednostek administracji publicznej sklasyfikowało swój poziom wiedzy na jego temat jako przeciętny i wysoki.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 54 proc. polskich przedsiębiorców ma świadomość istnienia możliwości uczestnictwa w inwestycji z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ale niemal połowa z nich, bo 49 proc. określa poziom wiedzy na ten temat jako przeciętny. Już 48 proc. przedsiębiorców doświadczonych w zakresie PPP określa swój poziom wiedzy na ten temat jako wysoki. Największa świadomość PPP panuje w firmach średnich i dużych, a także w spółkach prawa handlowego. Wśród takich przedsiębiorstw 2 proc. dysponuje osobistymi doświadczeniami we współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dwuprocentowy udział przedstawicieli prywatnych przedsiębiorców mających osobiste doświadczenia z projektami PPP należy uznać za wskaźnik wysoki, biorąc pod uwagę globalną liczbę ogłoszonych i realizowanych projektów PPP w Polsce.

Przedstawiciele sfery publicznej deklarują chęć przyswajania wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego - jak wykazało badanie, aż 75 proc. przedstawicieli podmiotów publicznych byłoby zainteresowanych szkoleniem z zakresu PPP, gdyby pojawiła się taka możliwość.

W grupie ogólnej co prawda jedynie 40 proc. badanych przedsiębiorców deklaruje chęć uczestnictwa w kursie dotyczącym PPP, ale odsetek ten wzrasta do 76 proc. wśród firm, które miały doświadczenia w zakresie współpracy publiczno-prywatnej.

Analiza potencjału realizacji projektów z zakresu współpracy publiczno-prywatnej, którą przeprowadziła PARP w ramach projektu systemowego "Partnerstwo publiczno-prywatne", stanowi opis stanu bieżącego rynku PPP. Jej autorzy dążyli jednocześnie do sformułowania ocen dotyczących szans i charakteru rozwoju partnerstwa w Polsce. Eksperci PARP prognozują, że w perspektywie średnioterminowej PPP ma szansę istotnie rozpowszechnić się w Polsce i przynieść realną zmianę jakościową w sposobie realizacji zadań publicznych.
Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW