Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Ułatwienia w realizacji projektów hybrydowych PPP?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe) jest bardzo złożona, a z uwagi na nieodpowiednie regulacje prawne – trudna w realizacji. Znowelizowane wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązują od 14 października 2016 r. Jakie zmiany wprowadziły w zakresie projektów hybrydowych?

– Wytyczne wprowadziły dwie istotne regulacje. Po pierwsze, wskazano w nich, że wydatki ponoszone przez partnera prywatnego, który nie jest beneficjentem, kwalifikują się do refundacji (rozliczenia) w ramach przyznanego dofinansowania. Jest to wierne powielenie przepisów rozporządzenia UE nr 1303/2013, które obowiązuje już niemal 3 lata – komentuje dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – Trudno zatem mówić w tym przypadku o jakiejkolwiek zmianie.

Jak podkreśla prawnik, druga z wprowadzonych zmian ma za to bardzo istotne znaczenie. Chodzi o brak konieczności stosowania zasady konkurencyjności do wyboru podwykonawców przez partnerów prywatnych wyłonionych na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. – Niektóre instytucje zarządzające programami operacyjnymi miały co do tego wątpliwości. Tymczasem, jeżeli wybieramy już wykonawcę zamówienia publicznego (lub koncesji), trudno wymagać, aby stosowali oni przepisy o zamówieniach publicznych lub konkurencyjne tryby wyłaniania podwykonawców, choć przepisy o zamówieniach publicznych wprowadzają i tu pewne wyjątki – dodaje ekspert.

Wprowadzone zmiany z pewnością stanowią krok w dobrą stronę, ale nie są wystarczające. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy uczestnicy rynku PPP zainteresowani realizacją projektów hybrydowych czekają na gruntowną nowelizację innego dokumentu – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. – Miejmy nadzieję, że po pierwszych doświadczeniach i problemach, jakie zostały zidentyfikowane, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju dokument będzie w sposób kompleksowy regulował to zagadnienie. W przeciwnym razie nie ma co liczyć, że instytucje zarządzające oraz beneficjenci będą szczególnie zainteresowani realizacją projektów hybrydowych. To są trudne i bardzo złożone projekty, które muszą mieć rzeczywiste oparcie w regulacjach prawnych – podsumowuje mec. Rafał Cieślak.

Źródło: info. prasowa
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW