Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rynek w Koźlu nie będzie remontowany w formule PPP - rok postępowania ofertowego bez woli na realizację

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. Wikipedia)
(fot. Wikipedia)

Kędzierzyn - Koźle pomimo ogłoszenia przetargu i otrzymania oferty wycofuje się z remontu  rynku w PPP. Powód? Okazuje się, że Miasto działało bez porozumienia z Radą Miasta, która o planach i toczącym się przetargu nic nie wiedziała. Jakie intencje towarzyszyły obecnemu Zarządowi Miasta, które rok temu rozpoczynało przetarg w tak ważnej dla Miasta sprawie, bez konsultacji z Radą Miasta?

Przetarg zakończony ciszą

13 kwietnia 2016 odbyły się nadzwyczajne obrady Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, których celem było zaopiniowanie projektu pt. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Nadzwyczajny tryb tego posiedzenia był rezultatem wniosku adresowanego do Rady Miasta przez Warbud S.A., tj. firmę która była uczestnikiem przetargu zainicjowanego przez Miasto w marcu 2015 roku.

W lutym tego roku firma Warbud złożyła ofertę rewitalizacji rynku i przyległych ulic w ciągu jedynie 24 miesięcy, wraz z wymianą sieci wodno – kanalizacyjnej oraz 10 letnim serwisem technicznym, dając ponadstandardową gwarancję jakości. Dzięki formule PPP koszty remontu i późniejszego utrzymania zostały rozłożone na kolejne 10 lat po zakończeniu robót, bez konieczności zaciągania przez Miasto kredytu. Pomimo wielomiesięcznej pracy przedstawicieli Urzędu Miasta oraz strony prywatnej
i w efekcie dopasowania oferty do potrzeb Miasta, Zarząd wycofuje się z realizacji inwestycji.
 
- Pismo firmy Warbud do Radnych z prośbą o zwołanie Rady było następstwem braku informacji zwrotnej z  Urzędu Miasta w ciągu 2 miesięcy jakie upłynęły od dnia złożenia przez nas oferty. Należy zaznaczyć, że nasza oferta była wynikiem prawie rocznych, intensywnych prac prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta i zewnętrzne firmy doradcze wynajęte przez Miasto. Również firma Warbud angażowała swoich specjalistów i doradców na każdorazowe zaproszenie ze strony Ratusza. Łącznie odbyto cztery całodniowe spotkania i wymieniono przeszło 250 szt. korespondencji – wszystko w ramach jawnego przetargu.  Łączny czas pracy nad projektem należy liczyć w wielu tygodniach pracy kilkunastu osób. – skomentował Mirosław Józefczuk, członek zarządu firmy Warbud S.A.

Rada Miasta bez informacji   

Przebieg posiedzenia Rady Miasta wskazuje, że spotkanie było wyłącznie próbą zadośćuczynienia oczekiwaniom Warbud, dotyczącym zaprezentowania istotnych postanowień przedłożonej oferty.

W trakcie sesji Radni miejscy wielokrotnie oświadczali, że dopiero teraz, tj. na 4 dni przed upływem ważności oferty złożonej przez Warbud, dowiadują się o prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne ws. rewitalizacji rynku w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- Z przykrością należy stwierdzić, że liczne głosy Radnych dowodziły faktu, iż tak ważne i szeroko zakrojone przedsięwzięcie ani razu nie zostało poddane pod dyskusję czy to na forum Rady, czy na posiedzeniach poszczególnych komisji. – skomentował spotkanie Przemysław Szulfer, Dyrektor finansowy Warbud S.A., uczestnik spotkania na zaproszenie przewodniczącego  Rady Miasta.    

Mimo, że ponad rok temu Urząd miasta zainicjował przetarg i zaprosił partnerów prywatnych do rozmów, to w trakcie obrad Zarząd Miasta nie potrafił uzasadnić celowości kompleksowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic. Zarząd nie był w stanie również ocenić, dlaczego formuła PPP jest korzystniejsza dla Miasta aniżeli realizacja inwestycji w tradycyjnej formule, zostawiając pełne pole do objaśnień przedstawicielowi firmy. To zaskakujące zważając na fakt, że projekt rewitalizacji rynku w Koźlu został zgłoszony do konkursu „3P” dla najlepszych projektów PPP, organizowany przez PARP. Na jego potrzeby projekt został odpowiednio uzasadniony i w efekcie nagrodzony. Pomysł został zainicjowany przez poprzedni Zarząd Miasta, ale jego kontynuacja była już autonomiczną decyzją obecnych władz, które pomysł swoich poprzedników poparły. Tymczasem 2 miesiące po złożeniu oferty Zarząd nie widzi uzasadnienia dla realizacji tej wzorcowej inwestycji.

Zbyt szeroki zakres ?

- Radni podczas obrad zapytywali również wielokrotnie skąd wziął się tak szeroki zakres przedsięwzięcia – rynek, przyległe ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wymiana całej sieci wodno – kanalizacyjnej. To o tyle dziwne, gdyż zakres projektu został zdefiniowany przez Urząd Miasta. – zastanawia się Przemysław Szulfer.  
Zarząd Miasta zdaje się nie mieć świadomości na jaki zakres  zdecydował się zapraszając Warbud do złożenia oferty, chociaż to na nim spoczywa odpowiedzialność za zakres zamówienia publicznego. Koszt realizacji przedsięwzięcia w tradycyjnej formule w ocenie Władz Miasta to około 15 mln zł.

W ramach wyjaśnienia przedstawiciel Warbudu dowiódł jednak, że to właśnie dokumentacja przetargowa Miasta wskazuje kosztorys inwestorski, w sposób znacznie przekraczający kwotę 15 mln zł. Jak można przeczytać w doniesieniach medialnych, podobnego zdania jest także firma, która doradzała przy tym postępowaniu w zakresie projektowania dokumentów przetargowych i realizacji inwestycji. Zdaniem Collect Consulting, na remont rynku wraz z przyległymi ulicami Miasto powinno zabezpieczyć kwotę około 20 mln. Oferta Warbud obejmująca wszystkie prace budowlane, opiewa na 23 mln złotych.

Smutny przetarg – stracona szansa

Koncepcja modernizacji rynku w Koźlu w formule PPP została nagrodzona w 2013 roku przez PARP jako wzorcowa. Nagrodą było dofinansowanie na pokrycie kosztów doradztwa przy przeprowadzeniu przetargu. Koncepcja jak i późniejsze postępowanie, w tym przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego, profesjonalne zaangażowanie po stronie publicznej i prywatnej, mogłyby być  przykładem dla innych projektów PPP w Polsce. Niestety brak komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta i Radnymi w tak ważnej dla mieszkańców kwestii świadczyć może o braku pierwotnej woli do skutecznego zakończenia postępowania. Pojawiają się zatem pytania – dlaczego obecny Ratusz ponad rok temu zainicjował ten przetarg? Co dalej? Czy po odrzuceniu formuły rewitalizacji, władze miasta mają plan na remont? Wiele wskazuje na to, że rewitalizacja w PPP była jedyną realną szansą na przywrócenie miastu rynku w najbliższych latach.     

Źródło: info. prasowa
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW