Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

PPP w sporcie, rekreacji i turystyce: raport z badań

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
PPP w sporcie, rekreacji i turystyce: raport z badań
Od roku 2009, kiedy w życie weszła nowa ustawa regulująca współpracę sektora publicznego i prywatnego, rynek partnerstwa publiczno-prywatnego rozwija się ustawicznie. Mimo, że inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną cieszą się sporą popularnością na tym rynku, potencjał, jaki stwarza formuła PPP nadal pozostaje niewykorzystany. Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz opublikowała trzecią edycję raportu podsumowującego stan rynku PPP w sektorze sportowym. 

Opublikowana niedawno trzecia edycja raportu Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz podsumowuje prawie czteroipółletni okres funkcjonowania nowych przepisów PPP w Polsce, a także ich zastosowanie w sektorze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym. Autorzy raportu przeanalizowali udział tego sektora w rynku wszystkich postępowań PPP, a także zbadali, jakiego rodzaju projekty przygotowywano oraz jaką skuteczność miały otwarte postępowania. Jak wynika z raportu, największą liczbę postępowań odnotowano w województwach: dolnośląskim, małopolskim, lubelskim i mazowieckim. Jedynym zaś województwem, w którym nie prowadzono dotychczas procedur PPP w sporcie i rekreacji, jest województwo podlaskie. Choć projekty PPP planowane są jedynie przez jednostki szczebla samorządowego, charakter lokalizacji przedsięwzięć jest różnorodny - od małych gmin poniżej 10 000 mieszkańców po duże miasta takie jak Poznań, Katowice, Kraków, Łódź, czy Szczecin.
Z raportu wynika, że znakomita większość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w PPP obejmuje budowę nowej infrastruktury.

- Na dzień 15 czerwca przedsięwzięcia PPP dotyczące budowy nowych obiektów stanowiły 80 proc. wszystkich inwestycji PPP z sektora sportowego. To wzrost o blisko 5 proc. w stosunku do ich liczby w roku 2012 – mówi mec. Rafał Cieślak, jeden z autorów raportu.

Najpopularniejszym rodzajem obiektów sportowych, przewidzianych do realizacji w PPP, były parki wodne, pływalnie i baseny (stanowiły 42 proc. wszystkich obiektów). Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły kompleksy sportowo-rekreacyjne, a kolejną - inwestycje w infrastrukturę turystyczną.

- Sektor publiczny doskonale zdaje sobie sprawę , że inwestycje PPP są dla niego szansą na budowę nowoczesnych baz sportowo-rekreacyjnych, a tym samym na stymulowanie rozwoju sportu, zarówno tego rekreacyjnego, jak i profesjonalnego.  Formuła PPP pozostaje jednak wciąż niedostatecznie wykorzystywana w sektorze sportowym, bowiem jedynie co 10 ogłoszenie kończy się podpisaniem umowy – stwierdza mec. Rafał Cieślak.

Co jest głównym powodem niepodpisywania umów? Chodzi przede wszystkim o kwestie finansowe. Oczekiwania strony publicznej są zazwyczaj zbyt wygórowane w stosunku do potencjału dochodowego infrastruktury sportowej. W większości przedsięwzięć strona publiczna, by zminimalizować udział środków własnych, ogranicza się do przekazania partnerowi prywatnemu w ramach wkładu własnego jedynie nieruchomości inwestycyjnej. Niestety, stopa zwrotu zainwestowanego kapitału przy kosztach, jakie generuje wytworzenie oraz utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprawiają, że w realizacja takich inwestycji rzadko jest opłacalna dla strony prywatnej. Skutkuje to trudnościami w uzgodnieniu kwestii zapewnienia finansowania na etapie eksploatacji infrastruktury oraz  w przejmowaniu ryzyka ekonomicznego przez inwestorów prywatnych. Czynnikiem wpływającym na obniżenie efektywności ogłoszonych postępowań PPP jest także niedostateczna wiedza i brak przygotowania podmiotów publicznych do realizacji projektów w tej formule.

- Z raportu wynika, że liczba inwestycji planowanych do realizacji w modelu koncesji na roboty budowlane spadła. Podmioty publiczne coraz częściej dostrzegają konieczność partycypacji finansowej w ramach przedsięwzięć partnerskich, a to z pewnością przełoży się na większą liczbę postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. Na znaczeniu zyskuje natomiast model koncesji na usługi. Podmioty publiczne w celu zmniejszenia kosztów utrzymania oraz efektywniejszego zarządzania tego typu obiektami coraz chętniej decydują się bowiem powierzyć operowanie własną infrastrukturą podmiotom prywatnym – podsumowuje mec. Rafał Cieślak.
Źródło: Kancelaria Cieśla&Kordasiewicz
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW