Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Badanie PPP: 78 proc. miast rozważa projekty w ramach partnerstwa

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Badanie PPP: 78 proc. miast rozważa projekty w ramach partnerstwa
Samorządy są gotowe do realizacji projektów w ramach PPP, a przedsiębiorcom brakuje wiedzy na ten temat - wynika z badania PARP podsumowującego sytuację PPP w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki badania rynku PPP, jak dotąd największego badania przeprowadzonego w Polsce w tym zakresie. „Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” to nie tylko opis obecnej sytuacji rynku PPP, ale przede wszystkim ocena potencjału rozwoju takiej formy współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami.

Klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego jest sprzyjający, a regulacje prawne nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju tej formuły w Polsce. Z badania wynika, że około 33 procent instytucji publicznych rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP. Największe zainteresowanie deklarują miasta na prawach powiatu: aż 78 procent jednostek rozważało taką współpracę. Tam też projekty PPP są najczęściej realizowane. Dzieje się tak dzięki świadomej polityce samorządów lokalnych, które celowo wybierają inwestycje, możliwe do realizacji w tej formule.

Z analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika także, że wiedza na temat PPP jest znacząco większa w jednostkach publicznych niż wśród podmiotów prywatnych. Tylko 15 procent przedsiębiorców określiło swój poziom wiedzy o PPP jako wysoki. Informacje na temat tej formy współpracy czerpią zwykle z artykułów w prasie ogólnej i z innych mediów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zaangażują się już w projekt dość szybko adaptują się do wymagań państwowych zleceniodawców. Bazując na wynikach z badania PARP, można określić potencjał rozwoju PPP w Polsce jako wysoki.

Raport podsumowujący badania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce wskazuje także na bariery w upowszechnianiu PPP, m.in.: niechęć społeczna do działań na styku publiczno-prywatnym, hierarchiczna struktura organizacyjna instytucji publicznych nieadekwatna do wymagań specyficznego trybu pracy przy projekcie PPP, negatywne stereotypy i brak zaufania między sektorem publicznym a prywatnym. Poważną przeszkodą jest także brak unormowań prawnych procedury przygotowania i realizacji projektów PPP. Zdaniem autorów publikacji istotne jest zatem podjęcie jak najszybciej działań, które doprowadziłyby do zniwelowania lub zminimalizowania zidentyfikowanych barier.

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują kilka płaszczyzn, na których powinny zostać wprowadzone zmiany, w celu rozpowszechniania działań PPP w Polsce. Proponuje się opracowanie rządowej, długofalowej polityki stosowania PPP oraz strategii implementacji tej formuły do polskich warunków. Zaleca się także uregulowanie i standaryzację rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem PPP. Inną ważną kwestią jest konieczność wprowadzenia i koordynacji szkoleń na temat zasad działania partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

„Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronie projektu www.ppp.parp.gov.pl.
Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW