Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

„PPP- projektowanie, finansowanie, realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych" - relacja

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
„PPP- projektowanie, finansowanie, realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych" - relacja
Konferencja, której organizatorami była Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna LEXTRA oraz Collect Consulting S.A., odbyła się 13 czerwca we Wrocławiu. Serwis Tereny Inwestycyjne Info był patronem medialnym konferencji.

Na konferencji wystąpiło 11 partnerów prywatnych oraz partnerów doradczych i prawnych. Każdy z ekspertów poruszył kwestie ważne dla sektora zdrowotnego w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego.

Myślą przewodnią konferencji pozostało pytanie czy i w jakim stopniu sektor zdrowotny jest  gotowy iść w stronę PPP? Spotkanie rozpoczął Piotr Bujak, główny ekonomista Nordea Bank Polska S.A. Ekspert skupił swoją wypowiedź wokół sytuacji gospodarczej na tle globalnego kryzysu. Twierdził, że nie powinniśmy bać się kryzysu i choć zderzymy się jeszcze z redukcją deficytu fiskalnego, to jednak ta sytuacja będzie stanowić szansę dla partnerstwa publiczno-prywatnego, które może odciążyć budżet publiczny.

O modelach realizacji inwestycji szpitalnych opowiedział Maciej Sygit, prezes zarządu Sygma Sp. z o.o. Jak mówił, przykładem klasycznym  jest samodzielna polityka inwestycyjna JST, gdzie szpital jest jednym bytem - właścicielem zarówno obiektu budowlanego, jak i części leczniczej.

Trzecim z kolei prelegentem był Witold Grzybowski, który wypowiadał się w temacie europejskich standardów międzynarodowych. Argumentem na zarzut, iż w Polsce próbujemy odraczać płatności pod płaszczykiem PPPjest - jego zdaniem - EUROSTAT, który, klasyfikuje i ocenia czy projekt stanowi PPP czy też nie. Partner Collect Consulting spodziewa się również, że przekształcanie szpitali rozpocznie się dopiero  w 2013 roku.

Na konferencję zaproszono również przedstawiciela Philips Healthcare Solutions, szefa działu projektów PPP - Marka Halliday. Ekspert opowiedział o swoich doświadczeniach w skali globalnej. Zaznaczył, że rządy na całym świecie idą w tą samą stronę, a cięcia budżetu wymuszają na nich poszukiwanie rozwiązań, poprzez angażowanie sektora prywatnego i jego finansów. Jak dodał, sukces projektów PPP zależny jest przede wszystkim od jego solidnego przygotowania i prawidłowego podziału ryzyk.

O modelach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego mówił Maciej Jakub Gocoń, aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej LEXTRA. Natomiast realizacja tych projektów z perspektywy banków, została nakreślona przez Mariusza Muklińskiego i Mariusza Denkiewicza - przedstawicieli NORDEA Bank Polska S.A. Zachęcali oni do kontaktu z bankami już na wczesnym etapie transakcji. Jak mówili - bank może wówczas przeanalizować sytuację i przedstawić jej postrzeganie, a wymagania banku można zawrzeć już w SIWZ.

Punkt widzenia strony doradczej przedstawił Mariusz Bryła, dyrektor działu doradztwa w Collect Consulting S.A. Ekspert wypowiadał się na temat ekonomicznych aspektów realizacji inwestycji w formule PPP w sektorze służby zdrowia.

Także przedstawiciele sektora prywatnego mieli możliwość wypowiedzenia się w trakcie konferencji. Igor Łebski, przedstawiciel Projektentwicklungsges.m.b.H., zaznaczył że kluczem do sukcesu w projektach PPP jest zawsze precyzyjne planowanie, a wspomniany już wcześniej Waldemar Chachulski przytoczył przykłady placówek służby zdrowia w Europie. Wystąpili  także: prezes zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. – Piotr Gerber, przedstawiciel Porta Capena Sp. z o.o. – Adam Błażowski oraz Paweł Witkiewicz, wiceprezes zarządu ITG S.A.
Źródło: PPPortal.pl
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW