Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Warszawa: Lublin - Gateway to Eastern Markets

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Warszawa: Lublin - Gateway to Eastern Markets

Prawie 4,5 mld PLN środków z Unii Europejskiej zostanie wydanych w Lublinie i województwie lubelskim w ciągu najbliższych 6 lat, głównie na ulepszenie infrastruktury i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystując unijne dotacje miasto zmienia się w coraz bardziej atrakcyjną lokalizację dla biznesu. Potencjałowi gospodarczemu Lublina poświęcone będzie czwartkowe spotkanie samorządowców z inwestorami i doradcami inwestycyjnymi pt. „Lublin – Gateway to Eastern Markets”.  Początek o 11 w  Radisson Blu Center w Warszawie.

Zainteresowanie spotkaniem i potwierdzony udział wielu znamienitych gości z Polski i świata świadczy o rosnącym znaczeniu Lublina jako miejsca do lokalizacji inwestycji, szczególnie w kontekście kontaktów gospodarczych ze Wschodem. Położone na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych miasto zapewnia atrakcyjne tereny inwestycyjne i gwarantuje dostępność komunikacyjną stale wzmacnianą przez realizowane i planowane inwestycje. Powstająca droga ekspresowa S17 do Warszawy, połączenie kolejowe m.in. ze stolicą oraz Port Lotniczy Lublin i bliskość przejść granicznych ułatwiają komunikację biznesową i transport towarów.

- Nadszedł czas Lublina. Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej rozwijamy infrastrukturę i wzmacniamy  potencjał miasta. Jednocześnie nadal pozostajemy konkurencyjni pod względem kosztów pracy, dostępności wykwalifikowanych kadr oraz wynajmu powierzchni biurowych i produkcyjno-magazynowych. Dzięki temu Lublin jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji, szczególnie z sektora produkcyjnego oraz nowoczesnych usług – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Czwartkowe (28 listopada) spotkanie w  Radisson Blu Center w Warszawie rozpocznie wystąpienie prezydenta Krzysztofa Żuka, który szczegółowo opowie o atutach gospodarczych Lublina. Jednak dominujący głos zostanie oddany międzynarodowym ekspertom. Ryszard Petru, partner w globalnej firmie doradczej PwC, opowie o wpływie funduszy z kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na rozwój Polski Wschodniej. Na temat zmiany postrzegania Lublina, jako miasta tzw. Polski „B” dyskutować będą przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej (Martin Oxley, dyrektor, UKTI), Ambasady Republiki Niemiec (Matthias Rehm, główny specjalista ds. ekonomicznych), Ambasady Austrii (dr Ernst Kopp, Radca Handlowy) oraz mediów (Jan Cieński, korespondent „Financial Times”).

Eksperci z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Miasta Lublin, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PwC, Portu Lotniczego Lublin oraz Agencji Rozwoju Przemysłu będą dyskutować o przewagach, jakimi Lublin może przyciągnąć przedsiębiorców. O potencjale Lublina, na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych procesów inwestycyjnych, odpowiedzą przedstawiciele przedsiębiorstw, które są już obecne w mieście: Zbigniew Kurant, prezes zarządu GT85 Polska, Piotr Romańczuk, wiceprezes zarządu Lubella oraz Jacek Wesołowski, dyrektor polskiego oddziału Immofinanz Group.

Ważnym tematem dyskusji będzie także kwestia możliwości konkurowania Lublina, jako prężnego ośrodka akademickiego, z innymi regionalnymi ośrodkami outsourcingu w Polsce. Głos zabiorą przedstawiciele firmy doradczej z branży nieruchomości: Jones Lang LaSalle, Kancelarii Prawnej CERTO, IBM Polska, Capgemini Polska i Geoban Polska.

Współorganizatorem projektu jest firma Bluevine Consulting.  Patronat nad wydarzeniem objęły liczne zagraniczne media m.in. Property Investor Europe, Ost-West Contact, Suceed. Serwis Tereny Inwestycyjne Info również objął patronatem konferencję.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW