Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Legnicka SSE: Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Legnicka SSE: Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz PricewaterhouseCoopers organizują 28 marca seminarium „Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe”.

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. najciekawsze decyzje organów podatkowych dot. SSE, założenia zmiany ustawy o funkcjonowaniu SSE, czy kwestie odroczonego podatku dochodowego. Seminarium „Strefowa lista przebojów, czyli aktualne kwestie podatkowe i księgowe” odbędzie się w Letia Business Center w Legnicy, ul. Rycerska 24, w dniu 28 marca.

LSSE oraz firma PwC realizują cykl seminariów z zakresu regulacji strefowych, uwzględniając także zgłaszane przez inwestorów problemy, w szczególności dotyczące możliwości funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po roku 2020. 

Źródło: LSSE
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Wójt Gminy Turawa  ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe. I. Przedmiot przetargu: 1. Oznaczenie nieruchomości:  Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr: - 1/117,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00087113/3, - 1/122,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, - 1/356,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, - 1/662,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6. 2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 11,0591 ha. 3. Opis nieruchomości:  Nieruchomość obejmuje Jezioro Małe w Turawie wraz z jego obrzeżem stanowiącym plażę oraz teren przyległy w kompleksie malowniczych lasów Stobrawsko - Turawskich. Położona jest około 15 km od Opola, 100 km od Wrocławia i Katowic,20 km od zjazdu z autostrady A4.  Dodatkowym walorem jest bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Turawskiego (Dużego), które jest doskonałym akwenem do uprawiania sportów wodnych oraz jednym  z największych w Polsce łowisk sandacza, a także Jeziora Średniego najbardziej popularnego kąpieliska w okolicy. Teren stanowi zaplecze turystyczne dla województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Wokół Jezior Turawskich istnieje doskonale rozwinięta infrastruktura letniskowo – wypoczynkowa (około 900 domków letniskowych, 2 pola namiotowe, kąpielisko oraz piaszczyste plaże). Nieruchomość doskonale nadaje się pod stworzenie bazy konferencyjnej, hotelarskiej, sportowo - wypoczynkowej (aquapark).  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Dojazd drogą asfaltową. Zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu grunt w znacznym stopniu stanowi las. Na działce 1/117 znajdują się fundamenty po byłym ośrodku, ponadto nie wyklucza się istnienia innych fundamentów oraz nieczynnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości. Przez działkę nr 1/662 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, działka nr 1/662 stanowi jedyny dojazd do działek oznaczonych numerami: 1/660 i 1/661. 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującym obrzeża Jezior Turawskich nieruchomość oznaczona jest symbolami: - B-2WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych (około 2,9700 ha), - B-9UT – teren usług turystyki (około 3,3700 ha), - B- 3US – teren usług sportu i rekreacji (około 1,0800 ha), - B-1U – teren usług (około 0,6330 ha), - B-2ZR – teren zieleni rekreacyjnej (około 2,5800 ha), - B-21KPJ – ciągi pieszo – jezdne (około 0,0900 ha), - B-6KDS – parkingi (około 0,3360 ha). 5. Cena wywoławcza: 1 500 000,00 zł. 6. Minimalne postąpienie: 15 000,00 zł. 7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXIV/212/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 t.j. ze zm./ : minął w dniu 08.09.2014 r. 9. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: w momencie sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej położonej na działce nr 1/662 wzdłuż południowo-wschodniego brzegu jeziora, oraz służebność drogowa przez działkę nr 1/662 dla działek nr 1/660 i 1/661.      II.  Warunki przetargu:   1. Termin i miejsce przetargu: 19.06.2015 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy  w Turawie, ul.  Opolska 39 c, sala konferencyjna. 2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium  w wysokości 150 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897  0004 2001 0016 3819 0002.  Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 16.06.2015 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 16.06.2015 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: - dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, - dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia    umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi. 5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  powiększonej o podatek VAT 23% najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność. 6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c,   pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.    

Okladka_Magazyn

Investment Areas in Poland
październik 2014
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW