Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Patriotyzm Gospodarczy a inwestycje

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. źródło PAlilZ)
(fot. źródło PAlilZ)

W sercu biznesowym Warszawy, Sali Notowań GPW spotkali się inwestorzy zagraniczni oraz przedstawiciele administracji publicznej, aby rozmawiać o patriotyzmie gospodarczym oraz idei tworzenia inwestycyjnej marki „Polska”.- Poza zachętami inwestycyjnymi, jesteśmy w stanie wygrywać inwestorów wyjątkowo skuteczną obsługa inwestycyjną. To atrybut, z którym powinna kojarzyć się Polska - mówił podczas debaty szef PAIiIZ, Bartłomiej Pawlak.

Uczestnicy debaty wystawili Polsce bardzo przychylne noty, jeśli chodzi o  atrakcyjności inwestycyjną. W skali szkolnej, wśród przedstawicieli takich zagranicznych firm jak City Handlowy, Somfy, czy Provident przeważała ocena „4+”.Podczas spotkania panowała również duża zgodność co do najmocniejszych atutów inwestycyjnych Polski. Jak wspólnie przekonywali eksperci, są to duży rynek wewnętrzny, centralne położenie w Europie, ale przede wszystkim kapitał ludzki.

- Dla nas naturalny był wybór Polski, jako bazy świetnych fachowców. To w Polsce tworzymy centralne stanowiska do zarządzania regionami - mówiła Agnieszka Kłos, dyrektor sprzedaży i obsługi klienta, Provident Polska. Z kolei szef polskiego oddziału Somfy, Radosław Borowski, zdradził, że jeszcze w tym roku, jego firma planuje zatrudnić kolejnych 20 inżynierów, ale chciałby, aby to tu, nad Wisłą, powstało drugie po francuskim centrum R&D Somfy. Jednak, wyzwaniem może być  znalezienie odpowiedniej liczby specjalistów o unikalnych umiejętnościach. Borowski uważa, że w Polsce pokutuje niedopasowanie usług edukacyjnych kreowanych na politechnikach do oczekiwań pracodawców. - Oferta edukacyjna jest opóźniona - ocenił dyrektor Somfy. - Polsce potrzebne są inteligentne narzędzia długofalowej polityki szkolenia zawodowego - tłumaczył Andrzej Kozłowski dyrektor ds. strategii w Orlen. Jak podkreślali uczestnicy debaty, takim narzędziem mógłby być łańcuch edukacyjny. W długiej perspektywie zachęcałby i promował wybór konkretnych kierunków studiów, a także pozwolił dobrze wykształconemu absolwentowi wejść na rynek pracy już z doświadczeniem w biznesie poprzez system praktyk. Ocenili, że nie da się tego osiągnąć bez stałej platformy współpracy szkół wyższych z biznesem i samorządami.

W opinii ekspertów, dostęp do dobrych kadr zależy również od zrównoważonego rozwoju mapy inwestycyjnej polski. Ich zdaniem, w niektórych regionach kraju niedobór pracowników może wynikać z przesycenia rynku inwestycjami, tymczasem specjaliści czekają w innym miejscu kraju.  Usprawnienie zarządzania napływem inwestycji ma dać Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - przekonywał wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński oraz szef PAIiIZ.

- Polsce potrzebna jest tożsamość gospodarcza; to jakim krajem chce być, a także plan jakich inwestorów chcemy zapraszać do Polski - zaznaczył Bartłomiej Pawlak. Jego zdaniem kluczem do sukcesu jest wsparcie polskiej przedsiębiorczości. - Szukamy wysoko zawansowanych projektów BiZ – zapowiedział. Podkreślił, że kluczem do przyciągania nowych inwestycji i sednem programu premiera Morawieckiego jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości. - Postrzegamy polskie firmy jako równoprawnych graczy z inwestorami zagranicznymi, także tymi największymi. Dlatego będziemy wspierać ich rozwój, aby stawały się coraz bardziej atrakcyjnymi partnerami dla globalnych inwestorów w Polsce, a także, aby mogły sprawnie działać na zagranicznych rynkach - wyjaśnił  prezes PAIiIZ. Wiceminister Kościński, zapowiedział, że planowana jest także reforma dyplomacji. Chodzi o zwiększenie wpływu pracowników placówek zagranicznych na realizację celów eksportowych, a także precyzyjne wytyczenie priorytetów.

Podczas spotkania rozdano także nagrody dla firm z zagranicznym kapitałem, które zapłaciły największy podatek CIT w Polsce. Okazuje się, że 7 na 10 największych płatników tego podatku stanowią banki. W pierwszej trójce znalazł się  Bank Pekao z wpłatami do budżetu z tytułu CIT o wysokości ponad 600mln zł. Na drugim miejscu był MZW BK, a na trzecim MBank.

Debata Czas na  patriotyzm gospodarczy została zorganizowana przez Puls Biznesu.

Źródło: PAilZ
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW