Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Konferencja „Warmia i Mazury: Nowe drogi – nowe możliwości”

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Konferencja „Warmia i Mazury: Nowe drogi – nowe możliwości”

Dzięki modernizacji dróg i budowie obwodnic znacznie poprawi się dostępność komunikacyjna zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego - związane z tym nowe możliwości inwestycyjne będą tematem konferencji, która odbędzie się 22 kwietnia w Ostródzie.

By w pełni przedstawić szanse jakie niesie polepszenie dostępności komunikacyjnej regionu, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urząd Miasta Ostróda zorganizowali konferencję „Warmia i Mazury: Nowe drogi – nowe możliwości”. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Mazury w Ostródzie (ul. Grunwaldzka 55). Stanie się ono też okazją do spotkania się i rozmowy dla przedstawicieli miast, gmin oraz powiatów leżących w okolicy budowanych dróg oraz potencjalnych inwestorów.

Najbliższe lata w województwie warmińsko-mazurskim upłyną pod znakiem realizacji ważnych inwestycji drogowych. Leżące na trasach tranzytowych miasta takie jak Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie czy Ostróda, wreszcie doczekają się obwodnic, planowana jest też modernizacja drogi krajowej nr 7 w okolicach Nidzicy, Ostródy i Miłomłyna, ekspresowej 51 od Olsztyna do Olsztynka, a także przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Grudziądz-Ostróda (przedłużenie S5 do Ostródy). - Region dobrze skomunikowany to region przyjazny przedsiębiorcom - zarówno tym prowadzącym działalność w danym miejscu, jak i inwestorom zewnętrznym – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Dostępność komunikacyjna, dobre drogi, działalność portu lotniczego, internet szerokopasmowy – wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przy prowadzeniu każdej inwestycji. Wszystko to składa się bowiem na obniżenie kosztów, ułatwia szybki przepływ usług, towarów i kapitału, umożliwia bezpośrednie spotkania z dostawcami, współpracującymi firmami, klientami. Dobre drogi to także argument dla potencjalnych inwestorów, którzy dopiero szukają lokalizacji na rozpoczęcie lub rozszerzenie swojego biznesu.

Podczas konferencji „Warmia i Mazury: Nowe drogi – nowe możliwości” przedstawione zostaną oferty terenów inwestycyjnych z zachodniej części regionu, zarówno stanowiących własność samorządów, jak i należących do prywatnych właścicieli.  Dobre skomunikowanie z resztą kraju może być kluczowym argumentem przemawiającym za zlokalizowaniem w województwie warmińsko-mazurskim nowych magazynów, centrów logistycznych i dystrybucyjnych oraz obiektów turystycznych itp.

Konferencja będzie też okazją, by poznać szczegóły dotyczące planowanych inwestycji drogowych z pierwszej ręki, czyli od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Wśród gości znajdą się przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu m.in. Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne.  Zaproszeni zostali też pośrednicy w obrocie nieruchomościami  komercyjnymi, przedstawiciele firm logistycznych, spedytorów i przewoźników, firm deweloperskich, w tym powierzchni magazynowych. Nie zabraknie też reprezentantów rodzimych firm oraz lokalnych samorządów.

Po prelekcjach odbędzie się panel dyskusyjny, połączony z sesją pytań i odpowiedzi.  

Termin konferencji: 22 kwietnia 2016 r.

Miejsce konferencji: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Mazury w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda
Organizatorzy: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Miasta Ostróda;
Partnerzy: GDDKiA Oddział w Olsztynie, WMSSE, Expo Mazury  Ostróda
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza Olsztyn, portal TerenyInwestycyjne.info, portal eDroga.pl, Polskie Radio Olsztyn, portal Ostróda Online

PROGRAM KONFERENCJI

WARMIA I MAZURY: NOWE DROGI – NOWE MOŻLIWOŚCI

 • 12:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
 • 12:45 Otwarcie konferencji – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 12:55 Powitanie gości w imieniu miasta-gospodarza – Czesław Najmowicz, Burmistrz Ostródy
 • 13:05  Prezentacja Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane do realizacji do 2023 w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego – Mirosław Nicewicz, Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału GDDKiA
 • 13:20 Prezentacja Tereny inwestycyjne w zachodniej części Warmii i Mazur, Barbara Tuńska, Ekspert pro-biz, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski w Olsztynie
 • 13:35 Prezentacja Najlepsze praktyki w zakresie kompleksowych działań służących pozyskiwaniu inwestorów oraz stymulowaniu rozwoju gospodarczego w regionie – Krzysztof Burkot, Menedżer w Zespole ds. Sektora Publicznego PwC
 • 13:50 Przerwa kawowa
 • 14:30 Panel dyskusyjny Warmia i Mazury na trasie inwestorów. Czynniki decydujące o inwestycjach w regionie – moderator panelu – Radosław Zawadzki, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski w Olsztynie
 • 14:30 Podsumowanie konferencji – poczęstunek – rozmowy inwestycyjne biznes-samorząd
Źródło: info. prasowa
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW