Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Czym różni się proces certyfikacji LEED obiektów hotelowych od biurowych?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Rafał Schurma, prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego
Rafał Schurma, prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Odpowiada arch. Rafał Schurma, prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, wykładający na Uniwersytecie Harvarda, odpowiedzialny za certyfikację LEED hotelu Baltic Park Molo w Świnoujściu.

Hotele oraz inne obiekty z sektora hotelowo-gastronomicznego mają ogromną szansę na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko związanego z pokojami gościnnymi, zapleczem konferencyjnym i pomieszczeniami ogólnego użytku. Charakteryzują się one różnorodnością funkcji oraz odmiennym, trudnym do kontrolowania harmonogramem użytkowania. Obiekty biurowe to przede wszystkim otwarta strefa pracownicza funkcjonująca zazwyczaj w typowych godzinach pracy 8h/dobę, natomiast obiekty hotelowe funkcjonują często 24h/dobę i projektowane są z myślą o wysokim komforcie i zadowoleniu gości. Projektanci hoteli muszą więc zmierzyć się z unikalnym zestawem wyzwań w trakcie projektowania i budowy.

Proces certyfikacji przebiega jednak podobnie w przypadku obiektów biurowych i hotelowych, zwraca się jedynie uwagę na inne strategie, które mogą przynieść największe korzyści i oszczędności. W obiektach hotelowych stosuje się głównie takie środki jak: efektywność energetyczna i ograniczenie zużycia wody w pokojach, redukcja i zarządzanie odpadami (recykling), polityka zrównoważonego zaopatrzenia skoncentrowana na lokalnych dostawcach, wdrażanie ekologicznych programów sprzątania oraz korzystanie z alternatywnych środków transportu. Jeżeli przykładowo chcemy ograniczyć zużycie wody okazuje się, że przepływy głowic prysznicowych stają się (w przypadku budynków hotelowych) niemal tak samo ważne jak użycie wodooszczędnych dwuspłuczkowych toalet (tak istotnych dla budynków biurowych).   Hotele mogą także przyczynić się do ochrony zdrowia użytkowników poprzez zapewnienie zdrowego, komfortowego i wydajnego środowiska z poprawioną jakością powietrza w pomieszczeniach, dostępem do światła dziennego i widoków oraz możliwością kontroli oświetlenia i parametrów cieplnych. W przypadku hoteli bardzo istotny jest też zaawansowany system zarządzania BMS, który pokazuje w jaki sposób korzysta się z budynku (np. czy ktoś zostawił odkręcony kran lub otwarte okno).

Zielony hotel poddawany certyfikacji LEED będzie często pierwszym miejscem kontaktu gości hotelowych z tak odpowiedzialnym środowiskowo obiektem. Jako budynek powinien więc nie tylko zapewniać możliwości, lecz również stymulować użytkowników do odpowiednich zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprzez ścieżkę edukacyjną i odpowiedni program „green building tour” zainteresowani goście będą mogli zapoznać się z zielonymi aspektami budynku, oraz wymaganiami dla jego użytkowników. W ten sposób obiekt może pozytywnie wpływać nawet na tysiące gości, którzy choćby część z nich zaakceptują w swoim codziennym życiu i najbliższym otoczeniu.

Wszystkie powyższe strategie są brane pod uwagę w projekcie Baltic Park Molo, spełniającym nowoczesne, najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i jakości użytkowania. Ekologia staje się coraz bardziej powszechna. Wg najnowszych badań 94 proc. gości hotelowych zgodziło się, że ekologia jest istotną kwestią w ich życiu, a 52 proc. stwierdziło, iż zielone inicjatywy są czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze hotelu. Jest to trend zauważalny na całym świecie. Twórcy nowej wersji certyfikacji LEED v4, która jest w trakcie wdrażania, zauważyli ten trend i wprowadzają indywidualny system oceny dedykowany obiektom hotelowym (LEED BD+C: Hospitality). Prawdopodobnie właśnie wg niego certyfikowana będzie druga wieża kompleksu hotelowo apartamentowego Baltic Park Molo.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW