Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Czy można zrealizować wielkopowierzchniowy obiekt handlowy bez obowiązującego MPZP?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Anna Malinowska, partner w Kancelarii Notarialnej Anna Malinowska&Iwona Dąbrowska
Anna Malinowska, partner w Kancelarii Notarialnej Anna Malinowska&Iwona Dąbrowska

Odpowiada Anna Malinowska z warszawskiej Kancelarii Notarialnej Anna Malinowska Notariusz.

Inwestor planujący wybudowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, najczęściej galerii handlowej, może napotkać w polskiej rzeczywistości prawnej na problem wiążący się z sytuacją planistyczną nieruchomości. Obecnie wiele obszarów kraju nie jest objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP), z racji tego że ich sporządzanie nie jest obligatoryjne, a wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pytanie, czy jest konieczne, aby teren na którym ma powstać obiekt wielopowierzchniowy był objęty MPZP.

Inwestor realizujący budowę na terenie nieobjętym planem musi uzyskać decyzję administracyjną określającą dopuszczalne parametry zabudowy. W przypadku budowy obiektu, którego powierzchnia przekracza 2 tys. mkw. sytuacja komplikuje się, ponieważ przepisy obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest realizacja takiego projektu jedynie na podstawie decyzji administracyjnej. Z analizy art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy można wyprowadzić wniosek, że nie jest to możliwe. Przepis powyższy stwierdza, że w studium określa się m.in. obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. W poprzednim brzmieniu tego przepisu powierzchnia sprzedaży określona była na 2 tys. mkw. i została zmieniona na 400 mkw. Ta zmiana wynikała z treści ustawy z 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, która utraciła moc w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 r. stwierdzającym jej niekonstytucyjność. Odpowiedzią na liczne wątpliwości interpretacyjne był wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2012 roku, z którego wynika, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepis ten „odzyskuje” pierwotne brzmienie, czyli dotyczy obiektów o powierzchni przekraczającej 2 tys. mkw.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym NSA, wynika obecnie, że obiekty o powierzchni przekraczającej 2 tys. mkw. można lokalizować wyłącznie na podstawie postanowień MPZP, zaś jest to niedopuszczalne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z powyższym spodziewać się należy, że postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla takiej inwestycji zostanie zawieszone do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji tej brakuje podstaw do ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

Interpretacja powyższych przepisów przez organy administracji publicznej nie jest jednolita i skutkuje bądź wydaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź zawieszeniem postępowania do czasu uchwalenia planu obejmującego dany obszar. Stronom często udaje się skutecznie zaskarżyć takie decyzje lub doprowadzić do ich uchylenia w II instancji lub kontroli sądowo-administracyjnej. Sądy administracyjne są jednak w zasadzie zgodne co do tego, że takie wielkopowierzchniowe obiekty handlowe mogą być realizowane tylko w oparciu o ustalenia obowiązującego planu.

W przypadku obiektów o powierzchni nieprzekraczającej 2 tys. mkw. na terenie nieobjętym planem dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o ile spełnione zostały pozostałe przesłanki ustawy.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW