Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Na czym polega umowne prawo odkupu?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
 Michał Siewierski, ANR
Michał Siewierski, ANR

Odpowiada Michał Siewierski, kierownik Sekcji Nieruchomości Inwestycyjnych w Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prawo odkupu, będące dotychczas ustawowym uprawnieniem Agencji Nieruchomości Rolnych, wynikającym z treści art. 29 ust 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ze względu na brak jasno określonych w ustawie przesłanek do jego wykonania, zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny (TK) za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Kierując się intencją TK, obecnie Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu nieruchomości zbytych przez Agencję z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Oznacza to, iż po sprzedaży przez Agencję określonego katalogu nieruchomości, w ciągu 5 lat Agencja ma prawo zażądać zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości z uwzględnieniem kosztów nakładów koniecznych, po cenie zbycia przez Agencję. Należy jednak podkreślić, iż zawarta w treści umów regulacja nie dotyczy wszystkich nieruchomości - jak w przypadku ustawowego prawa odkupu, ale przede wszystkim nieruchomości rolnych. Z powyższego obciążenia wyłączone są np. wszystkie nieruchomości, które w chwili zbycia przez Agencje miały charakter nierolny i w ten sposób były wycenione.

Regulacje te mają na celu zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa. W sytuacji, kiedy po sprzedaży przez Agencję nieruchomości typowo rolnej dochodzi do zmiany jej przeznaczenia np. pod budownictwo mieszkaniowe, przy braku prawa odkupu – Skarb Państwa poniósłby stratę zważywszy na kilkukrotny wzrost wartości takiej nieruchomości, natomiast jej nabywca bezpodstawnie wzbogaciłby się. Mając na uwadze fakt, iż większość gmin nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego, tego typu sytuacje nie są odosobnionymi przypadkami.

Prawo odkupu może być także stosowane w sytuacji odsprzedaży przez właściciela nieruchomości rolnej, która została zbyta przez Agencję na preferencyjnych zasadach w drodze przetargu ograniczonego, czy też w trybie pierwszeństwa w nabyciu np. na rzecz osoby fizycznej nie związanej z rolnictwem lub osoby prawnej.

Umowne prawo odkupu ujawnione jest w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Należy podkreślić, że prawo to obciąża nieruchomość przez okres 5 lat, bez względu na to czyją jest ona własnością (przeniesienie własności na rzecz innej osoby nie skutkuje bowiem wygaśnięciem tego prawa).

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW