Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jakie argumenty przemawiają za ekologicznym budownictwem?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jean-Luc Darras, dyrektor techniczny oraz specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, RD bud
Jean-Luc Darras, dyrektor techniczny oraz specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, RD bud
Odpowiada Jean-Luc Darras, dyrektor techniczny oraz specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, RD bud:

W Polsce stopniowo wzrasta zainteresowanie ekologicznym budownictwem. Wymierne korzyści w postaci niskich kosztów eksploatacyjnych, wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz walory zdrowotne to argumenty, które przekonują coraz liczniejszą grupę inwestorów.
Firma RD bud, inicjator projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, od 2 lat aktywnie upowszechnia koncepcję ekologicznego budownictwa, zachęcając do współpracy firmy realizujące tego typu inwestycje. Autorskie projekty obiektów użyteczności publicznej i hoteli wykonane przez RD bud w kraju i za granicą są najlepszym dowodem na to, że można z rozmachem tworzyć nowoczesne budynki, pozostając jednocześnie w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Firmy budowlane, projektanci oraz inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi faktu, że zrównoważone inwestycje budowlane zamiast być źródłem dodatkowych kosztów, generują wymierne korzyści. Budynki powstające przy użyciu ekologicznych materiałów oraz energooszczędnych instalacji wyznaczają bowiem nowy, proekologiczny kierunek rozwoju we współczesnym budownictwie. Wdrażane przez firmę RD bud rozwiązania takie jak, np. ściany o bardzo wysokim poziomie izolacyjności termicznej i akustycznej, tzw. „zielone dachy”, zaawansowane instalacje wewnętrzne oraz odpowiednia liczba okien i przeszkleń dostosowanych do ukierunkowania obiektu względem stron świata, urzeczywistniają marzenia o umiejętnym połączeniu praktyczności i elegancji. Co istotne, oszczędność energii nierozerwalnie wiąże się także z samym sposobem zarządzania gotowym obiektem.
Jednym z podstawowych założeń „zielonego budownictwa” promowanego przez RD bud jest integracja wszystkich działań inwestycyjnych już na etapie projektu. Jakość wykonania, strategiczne rozplanowanie wydatków, wdrażanie innowacji oraz nadzór nad nimi przekłada się bowiem bezpośrednio na wymierne w skali roku oszczędności. Poza finansowym aspektem, po stronie słuszności zrównoważonego budownictwa stoją także względy proekologiczne. Mniejsza ingerencja w środowisko, wykorzystanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, systemu wentylacji, modernizacja sprzętu i wyposażenia oraz regularna segregacja odpadów to niepodważalne korzyści dla użytkowników budynku. Wszystkie te rozwiązania zapewnią nie tylko istotną redukcję kosztów, ale także w znacznym stopniu zmieniają dotychczasowy sposób myślenia o normach obowiązujących we współczesnym budownictwie.
Zmiana dotychczasowych standardów realizacji inwestycji budowlanych wbrew pozorom jest nie tylko opłacalna, ale i bardzo prosta. Przystosowanie budynku do podstawowych wymogów „zielonego budownictwa” to proces, który na trwałe pozwala wygenerować oszczędności i wyraźnie podnieść standard nieruchomości. Jednym z przejawów takich działań jest recykling i segregacja śmieci. Tego typu inicjatywa została już podjęta przez firmę RD bud na budowie hotelu B&B w Berlinie oraz Oxygen Park w Warszawie. Opłacalną inwestycją, zapewniającą jeszcze bardziej wymierne korzyści dla inwestora oraz mieszkańców, jest system kogeneracji, stanowiący podstawowe źródło zasilania elektrycznego. Innowacyjność tego rozwiązania gwarantuje większą elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. System ten doskonale sprawdzi się w obiektach o stałym zapotrzebowaniu na energię cieplną i podstawowym obciążeniu elektrycznym, takich jak hotele, ośrodki wypoczynkowe, baseny, hale sportowe, szpitale, uczelnie, centra handlowe czy budynki mieszkalne i biurowe. Tego typu instalację firma RD bud wykorzystała m.in przy realizacji hotelu B&B w Warszawie.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Wójt Gminy Turawa  ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe. I. Przedmiot przetargu: 1. Oznaczenie nieruchomości:  Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr: - 1/117,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00087113/3, - 1/122,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, - 1/356,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6, - 1/662,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6. 2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 11,0591 ha. 3. Opis nieruchomości:  Nieruchomość obejmuje Jezioro Małe w Turawie wraz z jego obrzeżem stanowiącym plażę oraz teren przyległy w kompleksie malowniczych lasów Stobrawsko - Turawskich. Położona jest około 15 km od Opola, 100 km od Wrocławia i Katowic,20 km od zjazdu z autostrady A4.  Dodatkowym walorem jest bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Turawskiego (Dużego), które jest doskonałym akwenem do uprawiania sportów wodnych oraz jednym  z największych w Polsce łowisk sandacza, a także Jeziora Średniego najbardziej popularnego kąpieliska w okolicy. Teren stanowi zaplecze turystyczne dla województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Wokół Jezior Turawskich istnieje doskonale rozwinięta infrastruktura letniskowo – wypoczynkowa (około 900 domków letniskowych, 2 pola namiotowe, kąpielisko oraz piaszczyste plaże). Nieruchomość doskonale nadaje się pod stworzenie bazy konferencyjnej, hotelarskiej, sportowo - wypoczynkowej (aquapark).  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Dojazd drogą asfaltową. Zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu grunt w znacznym stopniu stanowi las. Na działce 1/117 znajdują się fundamenty po byłym ośrodku, ponadto nie wyklucza się istnienia innych fundamentów oraz nieczynnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości. Przez działkę nr 1/662 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, działka nr 1/662 stanowi jedyny dojazd do działek oznaczonych numerami: 1/660 i 1/661. 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującym obrzeża Jezior Turawskich nieruchomość oznaczona jest symbolami: - B-2WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych (około 2,9700 ha), - B-9UT – teren usług turystyki (około 3,3700 ha), - B- 3US – teren usług sportu i rekreacji (około 1,0800 ha), - B-1U – teren usług (około 0,6330 ha), - B-2ZR – teren zieleni rekreacyjnej (około 2,5800 ha), - B-21KPJ – ciągi pieszo – jezdne (około 0,0900 ha), - B-6KDS – parkingi (około 0,3360 ha). 5. Cena wywoławcza: 1 500 000,00 zł. 6. Minimalne postąpienie: 15 000,00 zł. 7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXIV/212/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 t.j. ze zm./ : minął w dniu 08.09.2014 r. 9. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: w momencie sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej położonej na działce nr 1/662 wzdłuż południowo-wschodniego brzegu jeziora, oraz służebność drogowa przez działkę nr 1/662 dla działek nr 1/660 i 1/661.      II.  Warunki przetargu:   1. Termin i miejsce przetargu: 19.06.2015 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy  w Turawie, ul.  Opolska 39 c, sala konferencyjna. 2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium  w wysokości 150 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897  0004 2001 0016 3819 0002.  Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 16.06.2015 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 16.06.2015 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: - dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, - dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia    umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi. 5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  powiększonej o podatek VAT 23% najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność. 6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c,   pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.    

Okladka_Magazyn

Investment Areas in Poland
październik 2014
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW