Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jak miasto powinno przygotować się do prezentacji oferty inwestycyjnej na targach za granicą?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Marcin Gajownik, APMiR
Marcin Gajownik, APMiR
Radzi Marcin Gajownik, wiceprezes zarządu, dyrektor komunikacji marketingowej, Agencja Promocji Miast i Regionów sp. z o.o.:

Zanim miasto zacznie zastanawiać się nad tym, jak w szczególny sposób zwrócić na siebie uwagę potencjalnych inwestorów podczas targów, warto przypomnieć, że podstawą sukcesu jest oczywiście doskonale przygotowana oferta inwestycyjna.
Nawet najciekawsze pomysły na zainteresowania gości targów spalą na panewce, jeśli nie będzie stać za nimi konkret. A nawet więcej: ciekawa i wyróżniająca się promocja oferty na targach wpłynie w efekcie niekorzystnie wizerunkowo w sytuacji, gdy potencjalny inwestor, który dzięki niej „połknął haczyk”, w pięknym opakowaniu znajdzie… pustkę. Czyli więcej niewiadomych, niż kompleksowych, rzeczowych informacji.
Nie trzeba tu z pewnością wspominać o podawaniu szeregu danych charakteryzujących teren. Warto jednakże zastanowić się np. nad wzbogaceniem oferty o zarys swego rodzaju kontekstu marketingowego, sprofilowanego pod kątem charakteru danej oferty (np. jeśli nieruchomość na cele związane z turystyką - dlaczego inwestycja turystyczna ma sens w danym miejscu?; nieruchomość przemysłowa – np. dostępność kadr albo podwykonawców dla zakładu produkcyjnego czy możliwości dostaw surowców itp. itd.). Dobrze mieć też przygotowaną „pigułkę” z podstawowymi informacjami nt. specyfiki procesu inwestycyjnego w naszym systemie prawno-administracyjnym. To z pewnością ułatwi rozmowy i pozwoli dobrze się rozumieć partnerom i tym samym unikać nieporozumień.
Bardzo ważne też, aby oferta była faktycznie ofertą, a nie luźną propozycją – promujmy te, dla których już zaplanowano terminy przetargów w jakiejś dającej się zdefiniować przyszłości (przy okazji – często zagraniczni partnerzy bywają nieświadomi, że tereny gminne są u nas sprzedawane w drodze przetargu, a nie w efekcie negocjacji przy stole).
Jeśli zaś chodzi o samą promocję podczas targów, to wszelkie pomysły powinny zasadzać się na rozstrzygnięciach strategii promocji miasta. W ślad za nią warto przygotowywać na np. okresy 2-letnie plany komunikacji marketingowej, dedykowane w ogóle promocji gospodarczej, a marketingowi wystawienniczemu w szczególności. Istotą takiego planu powinno być znalezienie „pomysłu na miasto”, czyli idei kreatywnej, motywu wokół którego będzie „kręcić się” cała aktywność targowa w danym okresie (oczywiście w powiązaniu ze strategicznymi wytycznymi). Tutaj najważniejsza jest oryginalność tego pomysłu oraz… odwaga.
Wydawać by się mogło, że nieruchomości i inwestycje to tak poważny i „sztywny” świat, że trzeba podążać utartymi szlakami: błyszczący papier w drukowanych katalogach, na okładce fotografia uścisku dłoni (przysłowiowego „szejkhenda”) albo szklanego wieżowca, skórzane wizytowniki - jeśli chodzi o gadżety, pen-drive w kształcie karty kredytowej – nośnik dla oferty, długonogie hostessy na stoisku... itp. itd., a wszystko „na wysoki połysk” i niestety sztampowe. Trzeba więc odwagi i wyobraźni samorządowego menedżera, by nie pokazywać się tak, jak nakazuje stereotyp tego rodzaju prezentacji b2b, lecz spróbować wyjść przed szereg, złamać konwenanse, ale dzięki temu - wyróżnić się!
Mając wspomnianą ideę przewodnią, starajmy się ją niebanalnie rozegrać. Przykładowo: Żonglujmy nietypowymi formatami (druków). Dostosujmy formę prezentacji ofert do ich charakteru (upraszczając: jeśli teren pod inwestycję turystyczną, niech oferta ma np. kształt przywieszki-komunikatu na klamkę w drzwiach hotelowego pokoju). Gdy modne są tablety z multimedialnymi prezentacjami ofert – może zaprezentować naturalną makietę z drewnianych klocków czy materiałów z recyclingu. A przede wszystkim – wymyślmy jakąś aktywność, interakcję, nietypowy element scenografii stoiska, popatrzmy na odwiedzających stoisko nie tylko jak na konkretnych, zimnych rekinów rynku nieruchomości.  
Każda targowa prezentacja mówi „Nasze miasto – najlepsze miejsce na Twoje inwestycje”. Jeśli wszyscy o tym zapewniają, niech nasz głos w tym chórze ma szansę się wybić i przyciągnąć uwagę [a wracając na ziemię: niech ten „głos” oczywiście mówi perfekcyjnie w językach obcych ;-)].
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW