Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Wielkoskalowe inwestycje przemysłowe – czynniki decydujące o wyborze lokalizacji

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Michał Żelazek, Associate Director Grunty Inwestycyjne i Sprzedaż Nieruchomości, CBREi
Michał Żelazek, Associate Director Grunty Inwestycyjne i Sprzedaż Nieruchomości, CBREi

Inwestycja Volkswagen we Wrześni pod Poznaniem, realizowany projekt Daimler w Jaworze pod Legnicą, rozpoczęta budowa Fritz Egger w Biskupcu pod Olsztynem czy planowana inwestycja Kronospan w Chorzelach pod Przasnyszem – wszystkie te projekty mogą świadczyć o tym, że pod względem inwestycyjnym Polska jest nie tylko atrakcyjna dla małych i średnich inwestorów przemysłowych, ale również umożliwia lokowanie wielkoskalowych projektów przemysłowych. Tezę tę zdają się potwierdzać kolejne zapytania i projekty inwestycyjne prowadzone przez międzynarodowe koncerny, dla których nasz kraj jest jedną z najbardziej interesujących lokalizacji dla przedsięwzięć planowanych w regionie CEE.

Szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze w znaczący sposób wpływa na decyzje inwestycyjne dotyczące lokowania nowych projektów i oczekiwania inwestorów związane z tempem zakupu terenu oraz realizacji projektu. Istotna jest możliwość zarówno zakupu i przygotowania terenu do inwestycji, jak i uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym w najkrótszym możliwym czasie.

W odniesieniu do stopnia przygotowania terenu do podjęcia inwestycji można stwierdzić, że tereny mogą:
a)    być przygotowane do szybkiego podjęcia inwestycji,
b)    być częściowo przygotowane do podjęcia inwestycji,
c)    wymagać podjęcia wielu działań mających na celu przygotowanie ich do inwestycji.

Nieliczni inwestorzy przemysłowi interesują się terenami przygotowanymi częściowo bądź wymagającymi wielu działań niezbędnych do przygotowania ich do podjęcia inwestycji. Decyzje o inwestowaniu w tereny tego rodzaju podejmowane są zazwyczaj wtedy, gdy korzyści wynikające z inwestycji w teren nie w pełni przygotowany przewyższają koszty związane z dostosowaniem go do potrzeb inwestora. Takim kosztem  może być chociażby długi okres realizacji projektu.

Uwzględniając różne wymagania związane z charakterystyką konkretnych projektów możemy stwierdzić, że teren przygotowany do szybkiego podjęcia działań powinien spełniać następujące kryteria:

Położenie w lokalizacji, która zapewnia właściwy dostęp do rynku pracy, ze względu na aktualny stan rynku pracy oraz możliwość zatrudnienia personelu o pożądanych kwalifikacjach.

Jest to kryterium niezmiernie istotne – warunkuje możliwość pozyskania terenu przygotowanego do szybkiego rozpoczęcia procesu bądź generuje potrzebę szukania innych rozwiązań. Różny stopień przygotowania terenów w Polsce w pewnej części jest wynikiem wcześniejszego zainteresowania inwestorów danym regionem oraz determinacją władz lokalnych i właścicieli nieruchomości przemysłowych do zainteresowania inwestorów swoją ofertą. Można stwierdzić, że lepiej przygotowane tereny inwestycyjne położone są głównie w lokalizacjach, którymi inwestorzy do tej pory najbardziej się interesowali. Liczna obecność inwestorów z branż pokrewnych bądź poszukujących podobnych kwalifikacji generuje jednakże znaczną konkurencję wśród pracodawców na rynku pracy, co z kolei może być czynnikiem ograniczającym możliwość inwestowania w danym miejscu.

Struktura własnościowa pozwalająca na zakup terenu.

Ważnym czynnikiem, który może zdecydować o wyborze lokalizacji przez inwestorów jest struktura właścicielska konkretnego terenu inwestycyjnego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna liczba właścicieli poszczególnych działek ewidencyjnych wchodzących w skład terenu inwestycyjnego generuje dwojakiego rodzaju ryzyka. Pierwszym z nich jest ryzyko nie dojścia do porozumienia lub braku możliwości zakupu jednej bądź kilku działek ewidencyjnych, co z kolei eliminuje daną lokalizację. Drugim, jest ryzyko – w niektórych przypadkach znaczącego –wydłużenia czasu niezbędnego na zakup terenu. Istotne jest również ustalenie procesów bądź procedur związanych z zakupem danego terenu, charakterystycznych dla konkretnych grup właścicielskich. O ile tereny będące we władaniu osób bądź podmiotów prywatnych nabywa się w drodze bezpośrednich negocjacji, o tyle tereny będące we władaniu podmiotów publicznych mogą być sprzedawane w drodze przetargu. Same przetargi mogą mieć formę ustną bądź pisemną, a procedury związane z akceptacją transakcji oraz przygotowaniem przetargu różnią się w zależności od tego, jakiego rodzaju podmiot publiczny dysponuje prawem do terenu.
Czas potrzebny na zakup terenu, z uwzględnieniem struktury właścicielskiej, to okres od kilku miesięcy do około roku.

 Media – prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz łącza telekomunikacyjne przy granicy bądź w sąsiedztwie terenu.

Jest to kluczowe kryterium, związane z możliwością szybkiego rozpoczęcia planowanej działalności. Warto zauważyć, że tereny objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej są przygotowane pod względem dostępności mediów. Z całą pewnością można stwierdzić, że znaczna liczba właścicieli nie sprzyja uzbrojeniu terenu w niezbędne media, ponieważ jest to element generujący znaczne koszty. Jednak w sytuacji, gdy właścicielem terenu jest jeden podmiot (publiczny bądź prywatny), może on zdecydować się na poniesienie kosztów związanych z doprowadzeniem mediów do terenu w celu zwiększenia jego atrakcyjności.

Teren ulokowany w ramach już istniejącej bądź nowo tworzonej strefy przemysłowej.

Jest to element minimalizujący ryzyko wystąpienia istotnych wad nieruchomości, które w negatywny sposób mogłyby wpłynąć na harmonogram planowanej inwestycji. Właściciel świadomie tworzący strefę przemysłową, zwraca uwagę na potencjalne wady i ryzyka charakterystyczne dla danego terenu inwestycyjnego, co w efekcie przekłada się na optymalizację kosztów i harmonogramu realizacji dla nabywcy.

Stan planistyczny pozwalający na zakup terenu i rozpoczęcie planowanej inwestycji bez konieczności jego zmian.

Warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce możliwy jest zakup terenów zarówno z góry znanych, jak i w pełni negocjowalnych warunkach zagospodarowania.
Tereny posiadające z góry znane warunki zagospodarowania to tereny objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który definiuje możliwości i ograniczenia związane z zabudową nieruchomości. Tego rodzaju tereny gwarantują skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę do minimum.

Tereny posiadające w pełni negocjowalne warunki zagospodarowania mogą być przedmiotem obrotu w ograniczonym zakresie. Są to tereny, dla których nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, i warunki zabudowy są ustalane w drodze indywidulanych negocjacji z władzami lokalnymi. Tego rodzaju stan planistyczny jest dużo bardziej elastyczny, ale ceną tej elastyczności jest dłuższy okres uzyskania pozwolenia na budowę – dłuższy o czas niezbędny na ustalenie z władzami lokalnymi parametrów określających możliwość zagospodarowania terenu.

Zapewniony poprawny dojazd do terenu oraz strefy przemysłowe.

Należy zaznaczyć, że mamy tu na myśli zarówno dojazd do samego terenu, jak i dostęp do sieci głównych dróg w Polsce. Warto zwrócić uwagę na to, że część Polski położona na zachód od linii Gdańsk-Warszawa-Kraków ma znacznie lepiej rozwiniętą sieć dróg niż pozostała część kraju, i to w tej części Polski dotychczas lokowana była większość projektów inwestycyjnych. Bez wątpienia w tym przypadku znaczenie miały również tradycje przemysłowe zachodniej części Polski.

Harmonogram wydawania decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym jest określony przez maksymalne okresy na wydawanie decyzji. Ważne w kontekście optymalizacji harmonogramu są dwa czynniki:
-    moment rozpoczęcia procesu uzyskiwania decyzji i jego korelacja z harmonogramem zakupu terenu (nie wszystkie decyzje administracyjne wymagają posiadania tytułu do nieruchomości, warto zatem w ramach procesu inwestycyjnego zadbać o optymalizację harmonogramu),
-    determinacja władz lokalnych i regionalnych do przyciągnięcia inwestycji do regionu, co z kolei może przełożyć się na optymalizację terminów wydawania decyzji niezbędnych w procesie budowlanym.Jak pokazują analizy rynkowe CBRE, w Polsce jest miejsce do lokowania wielkoskalowych projektów przemysłowych. Około 60 terenów inwestycyjnych o powierzchni przekraczającej 100 ha można zidentyfikować na obszarze całej Polski, przy czym zachodnia część kraju oferuje znacznie większą dostępność tego rodzaju powierzchni. Jeżeli obniżymy kryterium wielkości do minimum 50 ha, liczba potencjalnych lokalizacji wzrośnie co najmniej dwuipółkrotnie.

Oczywiście nie wszystkie z tych terenów są przygotowane do szybkiego podjęcia inwestycji. Niektóre wymagają podjęcia wielu, niekiedy kosztownych działań, które w rezultacie umożliwią ulokowanie inwestycji przemysłowej. Część z lokalizacji jest w pewnym stopniu przygotowana do podjęcia inwestycji, przy czym w wielu przypadkach determinacja władz lokalnych i regionalnych oraz właściwe wsparcie agencji rządowych może doprowadzić do szybkiego dostosowania terenu do potrzeb inwestora.

Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że wśród terenów przemysłowych oferowanych na rynku są również te w pełni przygotowane do szybkiego inwestowania.

Z tego punktu widzenia Polska w dalszym ciągu stwarza możliwości dla wielkoskalowych inwestycji przemysłowych. Biorąc pod uwagę możliwości optymalizacji harmonogramów zakupu i uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, Polska jest bardzo silną środkowoeuropejską marką o wciąż wysokim potencjale.
 

 
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.), 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 5658/9 (KO1W/00033842/8) i 5658/11 (KO1W/00042467/1) położone w Obrębie  0001 Miasta Wałcz na terenie Podstrefy "Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności. Księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wałczu.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 05.02.2018 r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064) zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 07.02.2018 r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl  
 
 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, 59 – 220 Legnica, ul. Maksymiliana Kolbe 14 jako  Zarządzający  Legnicką Specjalną   Strefą  Ekonomiczną („Zarządzający Strefą”), w oparciu o przepisy rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2543), zaprasza  inwestorów do udziału w przetargu łącznym mającym na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do celów jej ustanowienia i na rzecz którego: - zbyta zostanie, na podstawie umowy sprzedaży, nieruchomość w obrębie której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem oraz - udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”). W skład mienia objętego przetargiem łącznym („przetarg”) wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 4,6589 ha, położona w obrębie geodezyjnym numer 7, Miasto Złotoryja, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie, objęta Księgą Wieczystą nr  LE1Z/00037480/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych, nie obciążona prawami oraz roszczeniami osób trzecich poza ujawnionymi w księdze wieczystej, posiadająca dostęp do drogi publicznej, na którą składają się działki oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 105/8 o powierzchni 4,6421 ha, położona na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - działka nr 87/14 o powierzchni 0,0168 ha, położona poza terenem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr XLIV/338/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku, działka nr 105/8 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 9 P, S, z przeznaczeniem pod funkcję przemysłu i składów, działka nr 87/14 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 4KL 1x2, z przeznaczeniem  pod funkcję ulicy lokalnej. 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.297.300,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych + 23% VAT. 2. Szczegółowe informacje o zasadach oraz warunkach przetargu, w tym dotyczących udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy oraz udostępnienia nieruchomości, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu („Specyfikacja”). 3. Warunkiem udziału w przetargu jest : 1) wykupienie Specyfikacji. Specyfikację można otrzymać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 9.500 PLN netto + 23 % VAT na rachunek LSSE S.A. w Banku  BPS O/Legnica 37 1930 1044 2280 0269 3796 0001, 2) złożenie, sporządzonej zgodnie  z zasadami podanymi w Specyfikacji, pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, 3) wpłacenie na podany w ppkt.1) rachunek bankowy Zarządzającego Strefą wadium przetargowego – w wysokości 320.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy zł), którego zasady wpłaty i przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja. 4. Oferty dotyczące przystąpienia do przetargu, z dopiskiem „Przetarg łączny Złotoryja. Nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2018 r. godz. 9.00” należy składać w siedzibie Zarządzającego Strefą: 59-220 Legnica, ul. Maksymiliana Kolbe 14, w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz. 8.45. 5. Ocena przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, objętych składanymi do przetargu ofertami, będzie dokonana w oparciu o kryteria wyszczególnione w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.  Nr 254, poz. 2543). 6. Otwarcie składanych do przetargu ofert nastąpi w ww. siedzibie Zarządzającego Strefą - w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 9.00. 7. Zarządzający Strefą może unieważnić przetarg z przyczyn podanych w § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2543), o czym zawiadomi równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Szczegółowych informacji na temat przetargu, jak również wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji, udzielają na piśmie lub telefonicznie pracownicy Zarządzającego Strefą (Departament Rozwoju, tel. 76 727 74 98 lub 92). 9. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim została zamieszczona na stronie internetowej Zarządzającego Strefą pod adresem: www.lsse.eu w zakładce Aktualności BIP. 10. The content of this announcement in Polish and in English was posted on the website of the Managing Entity of the Zone at: www.lsse.eu, link: BIP.
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów  i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 20/2017 mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1 (o pow. 0,0248 ha), 35009/2 (o pow. 0,5793 ha), 35010 (o pow. 0,5267 ha), 35011 (o pow. 0,6714 ha), 35012 (o pow. 0,3020 ha), 35013 (o pow. 0,5340 ha), 35014 (o pow. 0,6330 ha), 35021/14 (o pow. 0,2072 ha), dla której prowadzona jest KW: SU1S/00038190/6. Działka o nr geod. 35021/14 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu bezpłatnej służebności drogi koniecznej. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto  Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 22.01.2018 r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 22.01.2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW