Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jakie są koszty przekształcenia UW we własność i ile trwa ten proces?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Konstanty Dobiejewski, Managing Associate, radca prawny w Deloitte Legal
Konstanty Dobiejewski, Managing Associate, radca prawny w Deloitte Legal

Odpowiada Konstanty Dobiejewski, Managing Associate, radca prawny w Deloitte Legal.

Na koszty przekształcenia użytkowania wieczystego we własność składają się opłaty związane z samym postępowaniem (m. in. opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wniosek o przekształcenie) oraz opłata za przekształcenie, a więc opłata ustalana przez właściwy organ w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jaką użytkownik wieczysty jest zobowiązany uiścić dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości.

Opłatę z tytułu przekształcenia ustala się w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego. Z reguły, w wypadku nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym wynosi ona ok. 30-45 proc. wartości nieruchomości. Im dłuższy okres użytkowania wieczystego nieruchomości już upłynął, tym wyższa będzie opłata za przekształcenie.

Warto jednak mieć na uwadze, że na wniosek użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia może zostać rozłożona na raty na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o rozłożenie opłaty na czas krótszy niż 10 lat. Przy obecnym oprocentowaniu wynikającym z ustawy (w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP) i rozłożeniu opłaty za przekształcenie na raty na okres 20 lat, roczne raty płatne z tytułu przekształcenia są zbliżone do opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (przy założeniu naliczania ich od wartości rynkowej nieruchomości). Ponadto przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewidują również możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty.

Postępowanie przekształceniowe jest postępowaniem administracyjnoprawnym, wobec czego odpowiednie zastosowanie znajdują tutaj przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Co do zasady załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, a za taką należałoby uznać sprawę dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Terminy te mogą być jednak przedłużane na zasadach określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Oczywiście wniesienia odwołania i kontynuacji sporu przed sądami administracyjnymi cały proces może trwać nawet kilka lat.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW