Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polska rozmawia z Czechami o wpływie przygranicznych inwestycji na środowisko

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Zagadnienia dotyczące jakości powietrza i zmian klimatu, a także postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko w związku z inwestycjami na granicy polsko-czeskiej były głównymi tematami podjętymi podczas spotkania ministrów środowiska Polski, Marcina Korolca i Czech, Tomasa Chalupy.

Rozmowy odbyły się w Warszawie. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane z ochroną powietrza w kontekście działalności polsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. Jakości Powietrza w rejonach przygranicznych.

Poruszono m.in. kwestie określone w memorandum w sprawie poprawy jakości powietrza w regionie śląsko-morawskim i województwie śląskim, podpisanego przez ministrów środowiska Polski i Czech we wrześniu 2011 r. Obie strony zadeklarowały w nim wolę podjęcia działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza na granicy polsko-czeskiej. Określone w memorandum założenia, dotyczące dalszego obniżania poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie przygranicznym, podniesienia efektywności w wykorzystaniu instrumentów zarządzania jakością powietrza, a także intensyfikacji wymiany informacji i wsparcia ministrów środowiska obu krajów w wykorzystaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej, były wynikiem dotychczasowych spotkań tej grupy.

Wśród podjętych zagadnień znalazły się ponadto kwestie dotyczące wspólnych inicjatyw obu krajów na rzecz ochrony powietrza na szczeblu regionalnym, które przekładają się na konkretne działania polsko-czeskiej grupy roboczej ds. jakości powietrza. Podczas jej ostatniego, piątego spotkania, które odbyło się 24-25 stycznia w Pradze, omawiano m.in. kwestie dotyczące finansowania działań z zakresu ochrony powietrza w rejonie przygranicznym.

Kolejnym podjętym tematem były planowane inwestycje po obu stronach granicy i ich wpływ na środowisko (m.in. planowany po stronie czeskiej zbiornik Nowe Herminovy, regulacja Opavy i powiązane z tym działania). Uczestnicy spotkania omówili także aktualny stan prac nad projektem polsko-czeskich uzgodnień o charakterze organizacyjno-technicznym, dotyczących postępowań w sprawach ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Wypracowane wspólnie ww. uzgodnienia, mają usprawnić prowadzenie tych postępowań do momentu zawarcia międzyrządowej polsko-czeskiej umowy o realizacji Konwencji z Espoo, która regulowałaby procedury oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW