Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

55 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
55 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie  projektów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”.

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 14 grudnia 2012 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty dotyczące działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej pow. co najmniej 15 ha (w zależności od zapotrzebowania): opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia; opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych; opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji; opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego; dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycje; analizy formalno-prawne nieruchomości; analizy kosztowe makroniwelacji; raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne; projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym;
uzbrojenie terenów inwestycyjnych (działanie dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych dostępne jedynie dla kilku województw, w tym woj. lubelskiego)

Główne założenia mówią, iż teren inwestycyjny obejmuje powierzchnię co najmniej 15 ha, stan formalno-prawny, w tym własność terenu, jest uregulowany, plan inwestycyjny wnioskodawcy powinien być zgodny z przeznaczeniem terenu (tj. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), zaś zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren objęty projektem powinien być przeznaczony do wykorzystania pod działalność gospodarczą, przemysłową, produkcyjną lub aktywizację ekonomiczną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów przekazywany beneficjentowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi: 55 mln zł.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 kwalifikowane są wydatki związane z przygotowaniem projektu, w tym m.in.: dokumentacja techniczna, finansowa, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja przetargowa, opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.
Źródło: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW