Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Spółki samorządowe też mogą korzystać z pomocy publicznej

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dysponuje instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców borykających się z trudnościami i udziela im wsparcia finansowego na ratowanie i restrukturyzację. Pomoc udzielana jest dużym przedsiębiorcom. Jednak z tej formy wsparcia mogą skorzystać także mniejsze firmy, jeśli co najmniej 1/4 ich akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa lub samorządów.

Wsparcie finansowe na poprawę płynności przedsiębiorca może uzyskać na 6 miesięcy w formie pożyczki lub poręczenia. Natomiast wsparcie finansowe na restrukturyzację, to długofalowa (do 5 lat) pomoc na wdrożenie działań mających na celu przywrócenie przedsiębiorcy rentowności oraz zdolności do konkurowania na rynku. Wielkość pomocy jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb finansowych przedsiębiorcy i możliwości zabezpieczeń wnioskodawcy.

Ze wsparcia finansowego na ratowanie czy restrukturyzację głównie mogą korzystać duzi przedsiębiorcy (powyżej 250 pracowników lub obrót roczny na poziomie 50 mln euro oraz , suma bilansowa przekraczającą równowartość kwoty 43 mln euro). Za dużego przedsiębiorcę uważa się także spółkę, której minimum 1/4 kapitału lub praw do głosowania kontrolowane jest przez jeden lub kilka podmiotów publicznych. W stosunku do tych podmiotów nie jest też wymagany minimalny poziom zatrudnienia, obrotów czy sumy bilansowej.

W przypadku spółek samorządowych pomoc publiczna może zostać udzielona podmiotom, w których co najmniej 25 proc. akcji/udziałów jest w posiadaniu jednostki samorządowej mającej powyżej 5 tys. mieszkańców i której budżet wynosi powyżej 10 mln euro. Kolejnym wyjątkiem, kiedy małe przedsiębiorstwo może być traktowane jako duże, jest sytuacja, w której należy ono do grupy kapitałowej. W takim przypadku w zależności od procentowej wielkości udziałów posiadanych w nim przez inną spółkę, jak również posiadanych przez to przedsiębiorstwo w innych spółkach, przy obliczaniu wskazanych progów może być dodawana całość lub część  zatrudnienia, obrotu i sumy bilansowej tych spółek.

Tak szeroka definicja przedsiębiorcy, który może skorzystać z pomocy publicznej skutkuje tym, że jej realnymi odbiorcami są zarówno zatrudniające niemal 3 tysiące pracowników Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (150 mln zł pomocy na ratowanie udzielone w formie pożyczki), jak i zatrudniająca 43 osoby spółka Marmur Sławniowice Sp. z o.o. (pomoc na ratowanie w wysokości 300 tys. zł).

Niezależnie od faktycznej wielkości przedsiębiorcy, udzielona mu przez ARP S.A. pomoc często ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Po pierwsze, pomoc mogą otrzymać podmioty będące w trudnej sytuacji, którym instytucje komercyjne nie są skłonne zaoferować finansowania. Po drugie, otrzymanie pomocy bardzo często oznacza możliwość podtrzymania działalności operacyjnej i zwiększenie zaufania wierzycieli do przedsiębiorcy. Po trzecie, otrzymanie pomocy na ratowanie niekoniecznie musi oznaczać konieczność jej zwrotu po upływie pół roku. Jeżeli przedsiębiorca w tym czasie przygotuje plan restrukturyzacji i jest zdeterminowane do jego wdrożenia, możliwe jest  zawieszenie spłaty pomocy na ratowanie do momentu podjęcia decyzji przez KE w sprawie pomocy na restrukturyzację i spłata pomocy na ratowanie ze środków uzyskanych w ramach pomocy na restrukturyzację.

W stosunku do innych instrumentów finansowych pomoc publiczna oferowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. charakteryzuje się atrakcyjniejszymi warunkami finansowania, tj. oprocentowaniem z marżą w wysokości 1 punktu procentowego, szybką ścieżką rozpatrywania wniosków (wstępna decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego już po 21 dniach po złożeniu kompletnego wniosku), a także brakiem dodatkowych opłat za złożenie i rozpatrzenie wniosku. W przypadku pomocy na restrukturyzację istnieje możliwość prolongaty spłaty raty kapitału pożyczki do roku oraz dopasowanie harmonogram spłat pomocy do procesu restrukturyzacji i możliwości przedsiębiorcy. Maksymalny czas zwrotu pomocy na restrukturyzację wynosi 5 lat.

Jednocześnie w procedurze ubiegania się o przyznanie pomocy publicznej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje przedsiębiorcom pełne, bezpłatne wsparcie doradcze w procesie przygotowywania wniosków - bez względu na wielkość wnioskodawcy i wysokość niezbędnego  wsparcia z taką samą uwagą rozpatrywany jest każdy wniosek o udzielenie pomocy.
Źródło: ARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW