Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Od 2014 roku 80 mld euro na badania podnoszące wzrost gospodarczy w UE

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Od 2014 roku 80 mld euro na badania podnoszące wzrost gospodarczy w UE
21 czerwca 2011 roku Máire Geoghegan-Quinn,  Komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki ogłosiła nazwę przyszłego programu europejskiego dotyczącego finansowania badań i innowacji: „Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po zakończeniu 7. Programu Ramowego z dniem 31 grudnia 2013 r.

Ramy czasowe programu: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020 r. (program 7-letni), zaś jego budżet to 80 mld euro. Horizon 2020 to mechanizm Unii Europejskiej finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. Badania i innowacje prowadzone w ramach nowego programu ramowego mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Horizon 2020  przewiduje znaczne uproszczenia proceduralne. Służyć temu ma ujednolicony zbiór przepisów. Program łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacyjności finansowanych w ramach Programów Ramowych ds. Badań i Rozwoju Technologicznego. Odnosi się do Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz do Europejskiego Instytutu ds. Innowacji i Technologii (EIT).

Proponowane wsparcie dla badań i innowacji w ramach programu HORIZON 2020:

Priorytet 1 - Excellent science, wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w zakresie nauki ; szacowany budżet: 24.598 mln EUR . Będzie to impuls mający służyć osiągnięciu wysokiego poziomu wiedzy w Europie oraz zwiększenia o 77 proc. dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań (ERC),

Priorytet 2 - Industrial Leadership, wzmocnienie przemysłowego lidera w dziedzinie innowacji ; szacowany budżet: 17.938 mln EUR. Dotyczy to dużych inwestycji dla kluczowych technologii oraz wspierających MŚP,

Priorytet 3 - Societal challenges, działania przeznaczone na pomoc w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla wszystkich Europejczyków takich jak: zmiany klimatu, ochrona zdrowia, zrównoważony rozwój transportu i mobilności, popularyzacja zagadnień związanych z energią odnawialną, zapewnienie bezpiecznej żywności a także zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństw; przewidywany budżet: 31.748 mln EUR.

Program Horizon 2020 ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy środowiskiem nauki a rynkiem. Służyć temu mają działania wspomagające rozwój technologiczny współczesnych przedsiębiorstw ukierunkowane na wytworzenie konkretnych  produktów, które mają realny potencjał komercyjny. Program promuje wspólne przedsięwzięcia  sektora prywatnego  i państw członkowskich. Horizon 2020 będzie również finansował dalszy rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2014 r. Środki te będą miały na celu usunięcie barier utrudniających stworzenie jednolitego rynku wiedzy, nauki oraz innowacji.

Priorytet 1 - Excellent science

Główne założenia tego priorytetu opierają się na stwierdzeniu, że nauka na światowym poziomie jest fundamentem technologii przyszłości, a także przyszłych zawodów i dobrobytu społeczeństw. Europa musi się rozwijać, musi mieć zdolność zatrzymywania i przyciągania utalentowanych naukowców.  Jednocześnie  muszą oni mieć dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej.

Proponowany podział środków:

Europejska Rada Badań (European Research Council) - pionierskie badania naukowe prowadzone przez najlepsze zespoły badawcze pod auspicjami ERC

13.268 mln euro

Przyszłe i powstające technologie - wspólne badania mające na celu otwarcie nowych obszarów dla innowacji

3.100 mln euro

Działania w ramach programu Marie Curie - możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego

5.752 mln euro

Infrastruktura badawcza (łącznie z e-infrastrukturą) - zapewniająca dostęp do infrastruktury badawczej na światowym poziomie

2.478 mln euro

Priorytet 2 - Industrial leadership

Celem tego priorytetu jest przyciągnięcie prywatnych inwestycji do badań i innowacji, ponieważ Europa musi się rozwijać i potrzebuje więcej miejsc pracy stworzonych w innowacyjnych przedsiębiorstwach z sektora MSP. Dodatkowo strategiczne inwestycje w kluczowe technologie (tj. mikroelektronika czy zaawansowana produkcja) podtrzymują innowacje w istniejących i rozwijających się sektorach gospodarki.

Proponowany podział środków:

Przemysłowy lider i technologie przemysłowe (np. ICT, nanotechnologie, materiały, biotechnologie, produkcja, przestrzeń kosmiczna)

13.781 mln euro

Dostęp do ryzyka finansowego (wykorzystanie prywatnego finansowania i venture capital na badania i innowacje)

3.538 mln euro

Innowacje w MSP - wspieranie wszystkich rodzajów innowacji we wszystkich rodzajach MSP

619 mln euro

17.938 mln EUR

Priorytet 3 - Societal challenges

Główne cele tego priorytetu obejmują  pomoc w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej takich jak: zmiany klimatu, ochrona zdrowia, zrównoważony rozwój transportu i mobilności, popularyzacja zagadnień związanych z energią odnawialną, zapewnienie bezpiecznej żywności a także zagadnień związanych  ze starzeniem się społeczeństw.

Proponowany podział środków:

Ochrona zdrowia, zmiany demograficzne i dobrobyt

8.033 mln euro

Żywność, zrównoważone rolnictwo, przemysł morski i badania obszarów morskich i bio-gospodarka

4.152 mln euro

Bezpieczna, czysta i wydajna energia

5.782 mln euro

Inteligentny, ekologiczny (green) i zintegrowany transport

6.802 mln euro

Działania dot. klimatu, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi

3.160 mln euro

Globalne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa

3.819 mln euro

Obecnie: Program H2020 jest przedmiotem negocjacji w Radzie i Parlamencie, negocjacje dotyczą głównie spraw budżetowych. Do końca 2013 ma nastąpić przyjęcie przez Radę I Parlament dokumentów prawnych dotyczących programu H2020, zaś na początku 2014 roku wejście w życie Programu H2020 i ogłaszane będą  pierwsze konkursy.

Przedsiębiorcy z sektora MSP będą mogli korzystać z programu H2020 poprzez nowostworzony Instrument dla MSP (SME Instrument).  Jego celem jest wypełnienie luki przy finansowaniu przez MSP badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji jak również pobudzanie innowacji przełomowych. Przewiduje się, że dzięki tej zintegrowanej strategii około 15 proc. (6,8 mld EUR) budżetów z priorytetów 2 i 3 zostanie zagospodarowane przez sektor MSP. Wsparcie zostało  przygotowane w ten sposób, żeby  objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium wykonalności (feasibility part), poprzez fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po komercjalizację.

Dwie pierwsze fazy mają być wspierane za pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych (grantów), trzecia zaś (komercjalizacja) za pośrednictwem finansowania zwrotnego oraz innych instrumentów (np. na ochronę praw autorskich). Zakończenie jednej fazy pozwoli MSP przejść do fazy kolejnej i ubiegać o dofinansowanie za pośrednictwem SME Instrument. Przy czym każda z trzech faz będzie otwarta dla wszystkich MSP.

Instrumenty zwrotne w ramach Instrumentu dla MSP będą wdrażana przez Europejski Bank Inwestycyjny w partnerstwie z krajowymi instytucjami pośredniczącymi i/lub międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Dostępne będą dwa rodzaje finansowania zwrotnego:

instrument dłużny (debt facility) - w ramach którego będą dostępne pożyczki i gwarancje,
instrument kapitałowy (equity facility) - w ramach którego dostępne będą środki dla MSP we wczesnym ich  stadium powstawania oraz na dalszy rozwój/wzrost.

Dodatkowo program H2020 przewiduje udostępnienie poprzez sieć ośrodków Enterprise Europe Network wsparcia mentorskiego (mentoring scheme), którego celem byłoby zachęcenie MSP do korzystania ze środków dostępnych w ramach Instrumentu dla MSP. Wsparcie EEN dla beneficjentów Instrumentu dla MSP w ramach mentoring scheme ma obejmować:

pomoc w przygotowaniu innowacji do komercjalizacji,
pomoc w znalezieniu partnerów gospodarczych (nabywców innowacji),
pomoc doradczą przy korzystaniu z instrumentów zwrotnych
Źródło: Enterprise Europe Network
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW