Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

W świętokrzyskim ruszył konkurs o dofinansowanie MŚP

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Ruszył konkurs naboru wniosków w ramach działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw" Oś Priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego, chcący skorzystać z unijnej pomocy, muszą się spieszyć, ponieważ wnioski można składać tylko do połowy listopada.

W przygotowaniu biznesplanów, projektów innowacji, kompletowaniu dokumentacji oraz wypełnianiu zgłoszeń o dofinansowania pomagają konsultanci Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Poziom maksymalnego wsparcia, udzielanego tylko mikroprzedsiębiorstwom, wynosi 1.500.000,00 zł. Z funduszy działania 1.1. mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 roku, poz. 1807 z późn. zm.). Wsparcie, mające charakter dotacji, będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji projektu, kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Realizowane projekty muszą mieć charakter innowacyjny, lub skutkować znacznym wzrostem zatrudnienia.


Dotacja ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw w skali rynku lokalnego bądź regionalnego, poprzez poprawienie ich sytuacji technicznej, organizacyjnej oraz wprowadzenie innowacji czy rozbudowy działalności gospodarczej.

- Nowy sprzęt biurowy, oprogramowania i licencje, nabycie nieruchomości do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych czy koszty stworzenia nowego stanowiska pracy to tylko część wydatków, na które można wykorzystać otrzymane pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, aby wnioski były wypełnione precyzyjnie, ponieważ nawet najlepszy wniosek zawierający błędy formalne lub merytoryczne może zostać odrzucony - tłumaczy Marek Mika,prezes zarządu i dyrektor KSWP.

Unijne fundusze wesprą również inwestycje z sektora gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących min. wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. W ramach całego Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013 poziom maksymalnego wsparcia dla mikro przedsiębiorców wynosi 1.500.000,00 zł, a dla małych przedsiębiorstw kwota może sięgnąć nawet 2.400.000,00 zł. Poziom wydatków kwalifikowalnych nie może być jednak większy niż 8.000.000,00 zł. Minimalna wartość dotacji to 10.000 zł. Wsparcie nie dotyczy osób, które podlegają ubezpieczeniu w KRUS lub widnieją w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów.

Dofinansowania nie otrzymają również firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami. Z dofinansowania wyłączone są także prace przygotowawcze oraz usługi doradcze związane z przygotowaniem i realizacją nowej inwestycji (w tym koszty związane z dokumentacją techniczną i projektową) jak również wydatki związane z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.
Źródło: KSWP Końskie
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW