Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu
Brak zdjęcia

Tereny powyrobiskowe, SuwałkiUrząd Miasta Suwałki

 • ID oferty:
  0110458
 • Kategoria:
  Grunty
 • Adres:
  Ignacego Krasickiego, 16-400 Suwałki, Polska
 • Województwo:
  Podlaskie
 • Typ oferty:
  Dzierżawa
 • Typ terenu:
  inny
 • Powierzchnia (m2):
  319 743
 • Cena:
  5 000 PLN
 • Cena za m2:
  0.02 PLN
 • Zagospodarowanie:
  zalesiony
 • Dojazd:
  droga utwardzona
 • Typ ogłoszenia:
  Urząd/Instytucja publiczna
 • Data dodania:
  27-09-2017

Opis

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, oznaczonych działkami nr 30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 30236/3, 30237/2 i 30238/1 o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowanych, położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, Obręb nr 3, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru. Termin dzierżawy na okres 30 lat.

Działki, zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/464/2013 z dnia 27.11.2013 roku, leżą w obrysach 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych oraz 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcją w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu, umowa zostanie rozwiązana, a dzierżawca zobowiązany będzie naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty przekroczenia terminu. Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta Suwałki, które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia kary umownej, dzierżawca zobowiązuje się złożyć, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Miasto będzie mogło wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 5 lat licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Lokalizacja na mapie

Dane kontaktowe

Wyślij zapytanie o ofertę

Imię i nazwisko(*):
E-mail(*):
Temat pytania(*):
Treść pytania:
  Wyślij kopię do mnie
Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW