Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Europejska stagnacja hamuje inwestycje w Polsce

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Europejska stagnacja hamuje inwestycje w Polsce

W krajach Unii Europejskiej inwestują głównie inne kraje członkowskie. Dlatego cały kontynent, również Polska, traci w inwestycjach zagranicznych.

W najnowszym raporcie World Investment Report 2014, przygotowanym przez UNCTAD, Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Polska zajęła 13. pod względem atrakcyjności inwestycyjnej na najbliższe 3 lata, co oznacza awans o jedno miejsce w stosunku do ubiegłego roku.

To dobra wiadomość, ale tegoroczny wynik bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) już nie zachwyca – z Polski odpłynęło 6 mld dolarów i po raz pierwszy mieliśmy wynik ujemny. Eksperci uspokajają – to tylko statystyka, wynikająca z tego, że UNCTAD opiera się na danych banków centralnych.

- W Polsce zlikwidowano podmioty specjalnego przeznaczenia i wycofano kapitał w tranzycie o wartości 7,1 mld dolarów, a także sprzedano udziały kapitałowe o wartości 2,8 mld dolarów, zaś holding finansowy ograniczył działalność o 2,4 mld dolarów. W sumie wycofano 12,3 mld dolarów, co po odjęciu tej kwoty od wyniku oznacza, że do Polski wpłynęło  6,2 mld dolarów. Jest to najlepszy wynik w nowych krajach Unii Europejskiej – komentuje prof. Zbigniew Zimny, ekspert ONZ ds. BIZ.

Jednocześnie nawet wynik 6,2 mld dolarów jest gorszy od tego z 2012 roku, kiedy Polska mogła się pochwalić BIZ (łącznie z kapitałem w tranzycie) na poziomie prawie 12 mld dolarów.

Europa traci na europejskich inwestycjach

Słaby wynik Polski to w dużej mierze kwestia wciąż trwającej stagnacji w Europie. Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie pochodzących z krajów europejskich wynosi 60-65 proc. W 2013 r. BIZ w Europie wyniosły 246 mld dolarów, czyli 28 proc. proc. BIZ z 2007 r. To powoduje, że w pierwszej 10. krajów przyjmujących bezpośrednie inwestycje na świecie znalazło się tylko jedno europejskie państwo – Hiszpania (9.).

- Mamy do czynienia z najdłuższym w historii okresem odbudowy. Wciąż brakuje jeszcze 25 proc. do rekordu z przedkryzysowego 2007 roku – mówi prof. Zimny.

Podczas gdy inne regiony wychodzą na prostą, w Unii Europejskiej wzrost BIZ następuje bardzo powoli. W dużej mierze jest to związane z faktem, że większość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE pochodzi właśnie z państw członkowskich, natomiast wśród 10 największych inwestorów na świecie z Europy pochodzą jedynie Niemcy (7.), Holandia (9.) oraz Szwecja (10.). Przed kryzysem najwięcej inwestycji pochodziło właśnie z Europy (55 proc.), obecnie to poniżej 20 proc.

- Obecnie prawie 40 proc. inwestycji pochodzi z krajów rozwijających się (w 2007 r. – 17 proc.). Do tej pory wiele krajów europejskich było w pierwszej 10. Obecnie dominują Stany Zjednoczone (1.), powróciła również Japonia (2.). W 2007 r. Unia Europejska zainwestowała 1,2 bln dolarów, zaś w 2013 r. było to 250 mld dolarów – mówi Zbigniew Zimny.

Polska ma się dobrze


Na tle Europy, nasz kraj wypada dobrze. Poza awansem pod względem atrakcyjności lokalizacji BIZ (awans na 13., podczas gdy w pierwszej 20 znalazło się tylko 5 krajów europejskich, a Polska jest jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej) możemy pochwalić się również innymi wynikami.

- Polska znalazła się na szóstej pozycji w Europie pod względem wartości projektów inwestycyjnych typu greenfield przyciągniętych w 2013 r. – podkreśla ekspert ONZ ds. BIZ.

W pierwszej połowie 2014 roku wartość zamkniętych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych projektów wyniosła 1,5 mld euro. Spośród 20 zamkniętych projektów ponad połowa (11) to inwestycje produkcyjne, w tym 6 pochodzi z sektora motoryzacyjnego. Pod względem kraju inwestora liderem nie są już Stany Zjednoczone, a Niemcy. Wiele inwestycji trafiających do PAIiIZ to kolejne projekty firm już działających w Polsce.

- 70 proc. reinwestycji świadczy o zaufaniu inwestorów do naszego kraju. Zazwyczaj uważa się, że dobry wynik to 30-60 proc. reinwestycji - zaznacza wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska.

- Polska to kraj, w którym inwestorzy mogą realizować nawet więcej niż wcześniej zakładali - dodaje Paweł Tynel, dyrektor Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY.

Teraz Polska musi się skoncentrować na przyciąganiu projektów R&D, ponieważ tracimy powoli atrakcyjność dla prostych projektów typu montownia.

- Ważne jest, żeby znać swoją wartość i nie przejmować się do końca statystykami, a zamiast tego patrzeć raczej na liczbę miejsc pracy – uważa Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych.

Tutaj nie ma powodów do zmartwień, ponieważ według raportu E&Y Polska zajęła 3. w Europie pod względem ilości nowo utworzonych miejsc pracy przez BIZ oraz 2. w Europie pod względem ilości miejsc pracy tworzonych przez 1 projekt BIZ.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW