Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Przy zakupie gruntu liczy się nie tylko lokalizacja

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Przy zakupie gruntu liczy się nie tylko lokalizacja

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja? Uczestnicy panelu „Tereny przemysłowe: jak nabyć lub sprzedać grunt?” podczas konferencji „Tereny inwestycyjne w Polsce” 8 kwietnia mówili, że od lokalizacji bardziej się liczy dobre przygotowanie gruntu do sprzedaży.

W branży nieruchomości mówi się, że na atrakcyjność nieruchomości wpływa przede wszystkim jej usytuowanie. Jednak eksperci zarówno ze strony sprzedających, jak i kupujących grunty przyznają, że najważniejsze jest właściwe przygotowanie terenu.


- Widziałem wiele przypadków, kiedy szybciej sprzedawała się działka nie lepiej zlokalizowana, ale lepiej przygotowana do sprzedaży. Kluczem jest zrozumienie specyfiki działki przez sprzedającego – mówił Tomasz Olszewski, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowo-Magazynowych JLL na Europę Środkowo-Wschodnią.

Tomasz Olszewski wymienił cztery punktu składające się na atrakcyjność gruntu przemysłowego: lokalizację, planowanie przestrzenne, przygotowanie działki do sprzedaży oraz elastyczne podejście właściciela. To właśnie trzeci punkt był w opinii większości zgromadzonych panelistów kluczowy przy sprzedaży gruntu.

- Dobre przygotowanie działki ma strategiczne znaczenie szczególnie z uwagi na to,  że często budujemy dla klienta, który chce jak najszybciej zrealizować dany projekt. Wtedy wybieramy te tereny, gdzie można najszybciej rozpocząć budowę – przyznał Maciej Madejak, dyrektor ds. rozwoju regionalnego na Polskę w Goodman Poland.

Detektywistyczna praca


Dobre przygotowanie działki jest jednak czasochłonne, o czym dobrze wie Katarzyna Szczyrba, dyrektor Oddziału Nieruchomości w CTL Maczki Bór S.A.

- Przygotowanie na sprzedaż 200 ha gruntów pokopalnianych zajęło nam 5 lat. Musieliśmy zgromadzić odpowiednią dokumentację, uzbroić teren w niezbędne media. Ważne było również uporządkowanie sytuacji prawnej tych gruntów. W tym celu trzeba było sięgnąć nawet o 40 lat wstecz. To było jak praca detektywa  – mówiła Katarzyna Szczyrba.

Takie działania są jednak opłacalne, o czym świadczy transakcja z jesieni 2013 roku, kiedy firma Goodman zakupiła od CTL Maczki-Bór 9 ha grunt pod inwestycję typu BTS.

- To 5-letnie przygotowanie widać było od pierwszego spotkania i miało kluczowe znaczenie, ponieważ liczyła się dla nas możliwość zawarcia szybkiej transakcji – przyznał Maciej Madejak.


Dzięki dobremu przygotowaniu terenu transakcję udało się zakończyć zaledwie w ciągu 12 tygodni od momentu rozpoczęcia analizy rynku. Jednocześnie eksperci przyznają, że taki poziom przygotowania gruntów jest możliwe w przypadku doświadczonego właściciela i dużej firmy.

- Zazwyczaj nabywamy grunty od właścicieli prywatnych i w takich wypadkach nie oczekujemy, że nieruchomość będzie tak gruntownie przygotowana i robimy to sami – dodał Maciej Madejak.


Dopasować grunt do oczekiwań

O oczekiwaniach wobec gruntu decyduje również specyfika działalności strony kupującej. Inne oczekiwania ma deweloper powierzchni przemysłowych, inwestujący w parki przemysłowe i magazynowe, a inne firma, która kupuje na własne potrzeby. Ci pierwsi zwracają głównie uwagę na bliskość dużych aglomeracji miejskich, powierzchnię od 18 do 25 ha oraz sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych. Ci drudzy szukają gruntów spełniających określone wymagania, często związane z dotychczasową lokalizacją.

- Kiedy trzy lata temu szukaliśmy gruntu pod nową fabrykę, chcieliśmy pozostać w Rzeszowie. W okolicy mieliśmy do wyboru dobrze przygotowane tereny  Specjalne Strefy Ekonomicznej albo równie ciekawe, ale nieprzygotowane inne tereny. Dlatego zdecydowaliśmy się na Strefę – wyjaśnił Paweł Markowski, dyrektor zarządzania dostawami i rozwojem produktu, Grupa Zelmer S.A.

Ostatecznie nowy zakład produkcji plastikowych części do odkurzacza i drobnego sprzętu AGD firmy Zelmer powstał na terenie Panattoni Park Rzeszów leżącego w  Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Współpraca z kluczowymi partnerami

Duże transakcje wymagają współpracy wiele podmiotów. Pomaga to usprawnić nie tylko proces nabycia nieruchomości, ale również późniejszego przygotowania inwestycji.

- Wiele terenów, które obsługujemy, nie jest tak wnikliwie zbadana. Zdarzały nam się sytuacje, kiedy podczas uzbrajania działki w media znajdowaliśmy niespodzianki, np. w postaci cmentarza. W takiej sytuacji bardzo ważna jest współpraca różnych mediów, m.in. gestora mediów – uzupełnia Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


Dla firm, które dokonują transakcji zakupu działki raz na kilka-kilkanaście lat, ważny jest również wybór doradcy, który wesprze go w procesie nabycia nieruchomości.

- Firma Zelmer kupuje tereny inwestycyjne może raz na dekadę. Jest to dla nas wielkie wydarzenie, ale potrzebowaliśmy kogoś kto pomoże nam przy zakupie. Dzięki wyborowi doradcy, czyli firmy JLL,  udało nam się zrealizować całą inwestycję w ciągu roku – mówił Paweł Markowski.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW